تحصیل در استان نوا اسکوشیا

استان نوا اسکوشیا با ده دانشگاه و نظام کامیونیتی کالج فوق العاده و طبیعیت بی نظیر خود از مقاصد مهم تحصیلی در کشور کانادا است. این استان بیش از ۳۰۰۰ جزیره کوچک و همچنین جزیره کیپ برتون (Cape Breton) و شبه جزیره نوا اسکوشیا( Nova Scotia peninsula) را شامل می شود. استان نوا اسکوشیا به طبیعت و سواحل زیبا و غذاهای خوش طعم خود معروف است. دانشگاه هایی با کیفیت بالا نظیر دانشگاه دالهاوزی در این استان واقع شده اند.

 

تحصیل در استان نیوبرانزویک.