قوانین و مقررات گذرنامه

قانون گذرنامه

مصوب 1351.12.10

 

فصل اول – کلیات

ماده 1:

گذرنامه سندی است که از طرف مأموران صلاحیت دار دولت جمهوری اسلامی ایران مذکور در این قانون برای مسافرت اتباع ایران به خارج و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران داده می شود.

ماده 2:

اتباع ایران برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران باید تحصیل گذرنامه نمایند. صدور گذرنامه منوط به ارائه اسنادی است که هویت و تابعیت ایرانی تقاضاکننده را ثابت نماید. اسناد مزبور به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

ماده 3:

خروج از کشور بدون ارائه گذرنامه یا مدارک مسافرت مذکور در این قانون ممنوع است.

ماده 4:

ورود به کشور و یا خروج از آن فقط از نقاطی که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین و آگهی خواهد شد مجاز است.

ماده 5:

بازرسی گذرنامه و مدارک مسافرت و رسیدگی به آنها در مرز با شهربانی کل کشور و در نقاطی که شهربانی نباشد به عهده ژاندارمری کل کشور است. مأموران مربوط مکلفند از ورود افرادی که فاقد گذرنامه یا مدارک لازم برای ورود به ایران باشند جلوگیری نمایند.

تبصره – در مواردي كه افرادي فاقد گذرنامه و يا مدارك مسافرت براي مراجعه به ايران باشند در صورتي كه تابعيت ايراني و يا ايراني بودن آنان محرز‌ شود با رعايت ماده 20 اين قانون مكلفند برگ بازگشت به ايران را از مأموريت‌هاي سياسي يا كنسولي جمهوري اسلامي ايران در خارجه دريافت نمايند.

ماده 6:

برگ مسافرت موضوع ماده 9 و همچنین برگ بازگشت موضوع ماده 20 و پروانه‌های گذر موضوع مواد 29 و 30 از نظر این قانون در حکم‌گذرنامه است.

 

فصل دوم – انواع گذرنامه

ماده 7:

گذرنامه بر سه قسم است: الف) گذرنامه سیاسی.   ب) گذرنامه خدمت (اعم از فردی یا جمعی).   ج) گذرنامه عادی (اعم از فردی یا جمعی).

تبصره – مشخصات انواع گذرنامه از لحاظ رنگ و شکل و قطع و تعداد اوراق و نظایر آن و همچنین سازمان تهیه کننده آنها به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می گردد.

ماده 8:

از تاریخ تصویب این قانون گذرنامه‌های تحصیلی به تدریج به گذرنامه‌های عادی تبدیل خواهد شد.

ماده 9:

وزارت امور خارجه می‌تواند در موارد لزوم با موافقت وزیر امور خارجه برای کسانی که به مأموریتهای خاص اعزام می‌شوند به جای‌گذرنامه برگ مسافرت انفرادی و یا دسته‌جمعی صادر نماید. مشخصات برگهای مذکور در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

 

فصل سوم – گذرنامه های سیاسی و خدمت

ماده 10:

برای شخصیت های زیر گذرنامه سیاسی صادر می شود:

 1. رهبر
 2. رئیس جمهور
 3. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس شورای اسلامی،رئیس قوه قضائیه، معاون اول رئیس جمهور، اعضای شورای نگهبان، تولیت آستان قدس رضوی، وزراء دولت جمهوری اسلامی ایران و معاونان رئیس جمهور.
 4. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای عالی امنیت ملی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 5. رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، معاونان رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دفتر مقام معظم رهبری، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
 6. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و جانشینان ایشان، فرماندهان نیروهای سه گانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهان حفاظت اطلاعات نیروهای یاد شده.
 7. نمايندگان مستقيم مقام معظم رهبري با معرفي رييس دفتر ايشان، نمايندگان ويژه رييس جمهور يا معاون اول رييس جمهور به معرفي دفتر ايشان،‌نمايندگان ويژه هيأت وزيران جهت ماموريتهاي خاص به معرفي دفتر هيأت دولت و روساي دفاتر روساي قواي سه‌گانه و مجمع تشخيص مصلحت‌نظام.
 8. روساي بنياد مستضعفان و جانبازان، سازمان تبليغات اسلامي، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، كميته ملي‌المپيك جمهوري اسلامي ايران و استانداران كشور و شهردار تهران.
 9. روساي جمهور سابق، نخست‌وزيران سابق، معاونان اول سابق رييس جمهور، روساي سابق مجلس شوراي اسلامي، روساي سابق قوه قضاييه،‌اعضاي سابق شوراي عالي قضايي با معرفي بالاترين مقام دستگاه مربوطه.
 10. مشاوران مقام معظم رهبري و معاونان دفتر معظم‌له با معرفي رييس دفتر ايشان، معاونان و مشاوران رييس جمهوري، معاونان معاون اول رييس‌جمهور، دبير شورايعالي امنيت ملي و روسا و دبيران كميته‌هاي شوراي مزبور، معاونان وزراء، روساي دفاتر تخصصي تحت سرپرستي بلافصل رييس‌جمهور.
 11. شخصيتهاي عالي‌مقام علمي، ديني، فرهنگي و روساي فرهنگستانها با موافقت رييس جمهور.
 12. روساي ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و ساير مقامات مندرج در جزء 5 و اعضاي شوراي عالي قضايي، وزراء و نمايندگان مجلس شوراي‌اسلامي و مجلس خبرگان و معاونان رياست جمهوري و رييس قوه قضاييه كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي عهده‌دار مناصب فوق بوده‌اند و روساي‌سابق نمايندگيهاي سياسي و كنسولي و بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور با معرفي بالاترين مقام دستگاه مربوطه.
 13. سفرا، مديران كل و معاونان آنان و روساي ادارات وزارت امور خارجه، ماموران ثابت سياسي و كنسولي.
 14. ماموران رمز و مخابرات و كساني كه به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران مقامي را در مؤسسات و نهادهاي بين‌المللي عهده‌دار مي‌شوند،‌پيكهاي سياسي و كساني كه به ماموريت موقت سياسي و كنسولي اعزام مي‌شوند با موافقت وزير امور خارجه.
 15. رييس، معاونان و مديران كل منطقه‌اي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، رايزنان و وابستگان فرهنگي كه در پوشش كادر وزارت امور خارجه به‌خارج از كشور اعزام مي‌شوند.
 16. مديران كل مدارس خارج از كشور و دفتر همكاريهاي علمي و بين‌المللي و سرپرستي‌هاي مدارس خارج از كشور به پيشنهاد وزير آموزش و‌ پرورش.
 17. در غير از موارد ياد شده در بالا براي انجام ماموريتهاي خاص سياسي حسب ضرورت، با تشخيص وزير امور خارجه.

تبصره 1 – همسران مشمولین بندهای 1 و 2 و 3 این ماده می توانند از گذرنامه سیاسی جداگانه استفاده نمایند.

تبصره 2 – نام همسران افراد موصوف در بندهاي 4 تا 14 اين ماده در صورتي كه همراه دارنده گذرنامه باشند به تقاضاي دارنده گذرنامه در گذرنامه‌سياسي ثبت و از همان گذرنامه استفاده خواهند نمود و تفكيك گذرنامه و صدور گذرنامه سياسي جهت آنان با موافقت وزير امور خارجه امكان پذير‌خواهد بود.

تبصره 3 – نام فرزندان ذكور كمتر از (18) سال مشمولين اين ماده و فرزندان اناث آنان تا هنگام ازدواج درصورتي كه همراه دارنده گذرنامه باشند، به‌تقاضاي دارنده در گذرنامه سياسي ثبت و از همان گذرنامه استفاده خواهند نمود و درصورت نياز به تفكيك پس از استعلام از وزارت امور خارجه و‌درصورت موافقت طبق مقررات اين قانون براي آنها گذرنامه خدمت يا عادي صادر خواهد شد.

تبصره 4 – همطرازان مقامات مندرج در اين ماده (‌برطبق قانون نظام هماهنگ پرداخت) اعم از شاغل و سابق با معرفي بالاترين مقام دستگاه مربوطه از‌گذرنامه سياسي استفاده خواهند نمود.

ماده 11:

براي اشخاص زير گذرنامه خدمت صادر مي‌گردد:

 1. اشخاصي كه به عنوان همراه با رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبري به خارج از كشور مسافرت مي‌نمايند.
 2. اشخاصي كه به‌عنوان همراه درارتباط با ماموريت با رياست جمهور يا معاون اول رييس جمهور به خارج از كشور مسافرت مي‌نمايند با معرفي‌مقام مربوط.
 3. اشخاصي كه به موجب تصويبنامه هيأت وزيران براي انجام ماموريت به خارج از كشور اعزام مي‌شوند با معرفي دفتر هيأت دولت.
 4. كارمندان وزارتخانه‌ها و سازمانها و ارگانهاي وابسته به دولت و ارگانهاي نظامي كه به خارج از كشور اعزام مي‌گردند با معرفي وزير مربوطه و ذكر‌علت مأموريت.
 5. مأموران اداري و فني وزارت امور خارجه و همسران آنها با موافقت وزير امور خارجه.

تبصره 1 – نام همسر و فرزندان كمتر از 18 سال مشمولين اين ماده در صورتي كه همراه دارنده گذرنامه باشند به تقاضاي دارنده گذرنامه خدمت در همان‌گذرنامه ثبت مي‌شود.

تبصره 2 – نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج نمي‌توانند براي همسر و فرزندان همراه، گذرنامه خدمت جداگانه صادر نمايند ولي در صورت‌نياز به تفكيك پس از استعلام از وزارت امور خارجه و در صورت موافقت طبق مقررات اين قانون براي آنها گذرنامه عادي صادر خواهد شد.

ماده 12:

صدور گذرنامه سياسي و خدمت به عهده وزارت امور خارجه است.

ماده 13:

مدت اعتبار گذرنامه سياسي و خدمت يك سال است مگر در مورد مأموران ثابت دولت در نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از‌كشور كه اعتبار گذرنامه تا خاتمه مدت مأموريت آنان خواهد بود.

تبصره 1 – تمديد مدت گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت طبق مقررات اين قانون با موافقت وزارت امور خارجه در مركز توسط اداره گذرنامه و رواديد و در‌خارج از كشور توسط نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد.

تبصره 2 – كليه دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت در موقع ورود به كشور بايد گذرنامه خود را به وزارت امور خارجه تحويل دهند.

 

فصل چهارم – گذرنامه عادی

ماده 14:

صدور گذرنامه عادي در ايران به عهده شهرباني كل كشور و در خارج از ايران با مأمورين كنسولي كشور شاهنشاهي يا مأموران سياسي‌عهده‌دار امور كنسولي خواهد بود. مقررات مربوط به ترتيب صدور و تمديد و تجديد و اصلاح گذرنامه به موجب آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين‌خواهد شد.

ماده 15:

محصليني كه براي تحصيل عازم خارج از كشور مي‌باشند با رعايت قانون وظيفه عمومي در مورد تحصيلات غير دانشگاهي از طرف‌وزارت آموزش و پرورش و در مورد تحصيلات دانشگاهي از طرف وزارت علوم و آموزش عالي به شهرباني كل كشور معرفي مي‌شوند.
‌شغل آنها در گذرنامه محصل ذكر مي‌گردد و از پرداخت كليه وجوه مربوط به صدور گذرنامه معاف مي‌باشند. اين معافيت شامل محصليني كه گذرنامه‌تحصيلي آنان تدريجاً به گذرنامه عادي تبديل خواهد شد نيز مي‌باشد. محصليني كه گذرنامه تحصيلي آنان به گذرنامه عادي تبديل مي‌شود از مقررات‌معافيت تحصيلي احضار به خدمت زير پرچم استفاده خواهند كرد.

ماده 16:

به اشخاص زير هيچ نوع گذرنامه براي خروج از كشور داده نمي‌شود:

 1. کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند.
 2. كساني كه در خارج از ايران به سبب تكدي و يا ولگردي و يا ارتكاب سرقت و كلاهبرداري و يا به عنوان ديگر داراي سوء شهرت باشند
 3. كساني كه مسافرت آنها به خارج كشور به تشخيص مقامات قضايي مخالف مصالح جمهوري اسلامي ايران باشد.

تبصره 1 – رسيدگي و تشخيص افراد مذكور در بند 2 اين ماده واحده به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان.

 1. وزارت امور خارجه.
 2. وزارت دادگستری.
 3. وزارت کشور.
 4. شهربانی جمهوری اسلامی.
 5. وزارت اطلاعات که به دعوت وزارت کشور تشکیل خواهد شد می باشد.

تبصره 2 – از تاريخ تصويب اين ماده واحده، ماده 16 قانون گذرنامه مصوب 1351 و تبصره و بندهاي آن و همچنين لايحه قانوني اصلاح ماده 16‌قانون گذرنامه مصوب 1358.12.4 شوراي انقلاب نسخ مي‌شود.

ماده 17:

براي اشخاص زير با رعايت شرايط مندرج در اين ماده گذرنامه صادر مي‌شود:
1. اشخاصي كه كمتر از هجده سال تمام دارند و كساني كه تحت ولايت و يا قيمومت مي‌باشند با اجازه كتبي ولي يا قيم آنان.

تبصره 1 – افراد مزبور به جز موارد فوق‌الذكر در مواقع اضطراري با تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي كشور، اطلاعات، امور‌خارجه و شهرباني و نماينده دادستاني كل كشور كه به دعوت وزارت كشور و در محل اين وزارتخانه تشكيل مي‌گردد، مجاز به خروج انفرادي خواهند‌بود. متقاضيان اين تبصره مكلفند مدارك مربوط را به اداره گذرنامه تحويل و از آن طريق به كميسيون مزبور ارسال گردد.

تبصره 2 – صدور گذرنامه و اجازه خروج از كشور براي افراد كمتر از هجده سال كه والدين آنها فوت شده يا به حكم دادگاه محجور تشخيص داده شود.‌و باتفاق قيم يا سرپرست قانوني خود قصد خروج از كشور را دارند، بلامانع مي‌باشد.

تبصره 3 – صدور، تمديد، تفكيك و تجديد گذرنامه براي افراد كمتر از هجده سال به وسيله نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور به‌جز در موارد استثناء در بندهاي اين قانون ممنوع مي‌باشد.

تبصره 4 – افرادي كه ولي آنها فوت شده و طبق حكم دادگاه به حد رشد رسيده و يا به ولي يا قيم دسترسي ندارند و داراي شرايط فوق‌الذكر باشند‌مي‌توانند با ارائه موافقت دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه، گذرنامه و اجازه خروج دريافت دارند.
2. مشمولين وظيفه عمومي با اجازه كتبي اداره وظيفه عمومي.
3. زنان شوهردار ولو كمتر از 18 سال تمام با موافقت كتبي شوهر و در موارد اضطراري اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه كه‌مكلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست يا رد آن حداكثر ظرف سه روز اعلام دارد كافي است. زناني كه با شوهر خود مقيم خارج هستند و زناني‌كه شوهر خارجي اختيار كرده و به تابعيت ايراني باقي مانده‌اند از شرط اين بند مستثني مي‌باشند.

ماده 18:

در صورتي كه موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود يا كساني كه به موجب ماده 19:  صدور گذرنامه موكول به اجازه آنان است‌از اجازه خود عدول كنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگيري و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.
‌ماده 20: به ايرانياني كه به كشور مراجعت مي‌كنند و فاقد گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه باشند و يا اينكه مدت اعتبار آن اسناد منقضي شده باشد‌به شرط آنكه تابعيت ايراني آنها مسلم باشد برگ بازگشت كه فقط براي بازگشت به ايران معتبر است داده مي‌شود.
‌تبصره – برگ بازگشت از طرف مقامات سياسي و كنسولي شاهنشاهي در خارج از كشور به طور رايگان صادر مي‌شود و در مرز از دارنده آن اخذ‌مي‌گردد.

 

فصل پنجم – همراهان

ماده 21:

نام اطفال كمتر از 18 سال تمام كه همراه هر يك از والدين يا جد يا جده پدري يا مادري يا زن پدر يا شوهر مادر و يا خواهر و برادر خود‌مسافرت مي‌نمايند در صورت درخواست ولي يا قيم آنها بر حسب مورد در گذرنامه اشخاص مذكور ثبت خواهد گرديد.

ماده 22:

نام نوزاداني كه از زنان ايراني مقيم خارج هنگام توقف مادر در ايران متولد مي‌شوند در گذرنامه مادر ثبت مي‌شود و در اين مورد نيازي به‌جلب موافقت پدر نيست و همچنين در مواردي كه در خارج از ايران شوهر ايراني در كشور محل تولد نوزاد حاضر نباشد.

تبصره – اطفال موضوع بند 4 ماده 976 و موضوع ماده 978 قانون مدني مادام كه تحت ولايت يا حضانت پدر يا مادر خود هستند مي‌توانند به‌معيت والدين خود با گذرنامه خارجي آنان به خارج از كشور مسافرت نمايند.

ماده 23:

براي يك خانواده كه با هم مسافرت مي‌كنند در صورت تقاضا يك گذرنامه صادر مي‌شود و نام زن و اولاد كمتر از 18 سال در آن ثبت‌خواهد شد. هيچ يك از همراهان مستقلاً حق استفاده از گذرنامه را ندارد و در صورتي كه بخواهد از دارنده گذرنامه جدا شود بايد گذرنامه جداگانه‌تحصيل نمايد.

 

فصل ششم – اعتبار گذرنامه عادی

ماده 24:

گذرنامه براي مسافرت به كليه كشورها اعتبار دارد مگر به كشورهايي كه دولت در موارد مقتضي مسافرت اتباع ايران را به آن كشورها‌ممنوع و يا محدود نموده باشد. در صورتي كه بعد از صدور گذرنامه محدوديتي مقرر شود وجوه پرداختي كساني كه از مسافرت محروم شوند به آنها‌مسترد مي‌گردد. نحوه اجراي مفاد اين ماده ضمن آيين‌نامه اجرايي اين قانون معين خواهد شد.

ماده 25:

مدت اعتبار گذرنامه جديد از تاريخ صدور پنج سال است و فقط براي مدت پنج سال ديگر قابل تمديد مي‌باشد.

تبصره – گذرنامه های که تا تاریخ تصویب این قانون سه سال آنه خاتمه نیافته تا پایان مدت مذکور، معتبر خواهند بود.

ماده 26: حذف شده است.

ماده 27:

در صورتي كه گذرنامه غير قابل استفاده و يا مفقود شود پس از رسيدگي لازم كه نحوه آن در آيين‌نامه تعيين خواهد شد گذرنامه ديگري با‌اخذ هزينه‌هاي صدور صادر مي‌شود.
‌هرگاه قابل استفاده نبودن يا مفقود شدن گذرنامه ناشي از عمل متصديان مسئول باشد براي بقيه مدت اعتبار گذرنامه جديد بدون دريافت هزينه‌هاي‌صدور صادر خواهد شد.

 

فصل هفتم – گذرنامه جمعی

ماده 28:

گذرنامه جمعي اعم از خدمت يا عادي فقط در ايران و براي گروههاي زير صادر مي‌شود:
‌اين نوع گذرنامه‌ها به نام رييس گروه صادر و نام و مشخصات همراهان در برگ ضميمه آن درج خواهد گرديد:
1. افسران – درجه‌داران – افراد و به طور كلي كاركنان مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي كه به طور جمعي و به منظور انجام‌مأموريت عازم خارج از كشور باشند.
2. گروههاي ورزشي كه به منظور انجام مسابقات عازم خارج هستند به معرفي سازمان تربيت بدني ايران.
3. گروههاي پيشاهنگي به معرفي سازمان پيشاهنگي ايران.
4. دانشجويان و دانش‌آموزان و معلمان و استادان كه براي مطالعات آموزشي و فرهنگي به معرفي وزارتخانه‌هاي مربوط به خارج مي‌روند.
5. گروههاي هنري كه توسط وزارت فرهنگ و هنر يا وزارت اطلاعات معرفي مي‌شوند.
6. گروههاي معرفي شده از طرف سازمانهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران.
7. گروههاي كارگري براي كارآموزي يا كسب مهارت فني با تأييد و معرفي وزارت كار و امور اجتماعي.
‌تبصره 1  هر يك از اعضاي گروههاي فوق كه هنگام مسافرت از گروه خود جدا شود بايد گذرنامه جداگانه تحصيل نمايد.
‌تبصره 2– حداقل تعداد افرادي كه مي‌توانند از گذرنامه جمعي استفاده نمايند پنج نفر و حداكثر چهل نفر خواهد بود.
‌تبصره 3صدور گذرنامه جمعي در صورتي كه به منظور انجام مأموريتي به خرج سازمانهاي دولتي يا جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران باشد‌مجاني است در غير اين صورت علاوه بر هزينه صدور يك گذرنامه از هر نفر ده درصد هزينه صدور اخذ خواهد شد.
‌تبصره 4 اعتبار گذرنامه جمعي يك سال است و در صورت موافقت سازمان مربوط حداكثر يك سال ديگر تمديد مي‌شود.

 

فصل هشتم – پروانه گذر

ماده 29:

در موارد زير به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران به جاي گذرنامه پروانه گذر صادر مي‌شود:
1. براي تشرف به مكه معظمه و عتبات مقدسه.
2. براي كاركنان وسائط نقليه آبي و هوايي و زميني.
3. براي رفت و آمد اتباع دولت شاهنشاهي كه در نقاط مرزي كشور و نقاط واقع در سواحل و جزاير خليج فارس و درياي عمان (‌درياي مكران)‌سكونت دارند به مناطق مرزي مجاور و نواحي جنوبي خليج فارس.
‌تبصره 1 مشخصات و ترتيب صدور و مدت اعتبار و مرجع صدور پروانه‌هاي گذر مذكور در اين ماده و هزينه صدور آنها به موجب آيين‌نامه‌اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
‌تبصره 2 حدود مناطق مرزي و سواحل و همچنين نقاط مرزي مجاور و نواحي جنوبي خليج فارس به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت‌وزيران تعيين خواهد شد.

ماده 30:

شهرباني كل كشور بر حسب اعلام وزارت امور خارجه به كساني كه ترك تابعيت ايران را نموده‌اند پروانه گذر خواهد داد و اين پروانه فقط‌براي خروج از ايران معتبر است.

 

فصل نهم – برگ گذر بیگانگان

ماده 31:

شهرباني كل كشور مي‌تواند با موافقت سازمان اطلاعات و امنيت كشور و تأييد وزارت امور خارجه براي بيگانگان بدون تابعيت يا‌خارجياني كه به جهاتي قادر به تحصيل گذرنامه از كشور متبوع خود نيستند برگ گذر بيگانگان صادر نمايد. اين برگ دليل تابعيت ايراني دارنده يا‌همراهان او محسوب نمي‌شود.
‌تبصره 1 مشخصات برگ گذر بيگانگان از لحاظ رنگ و شكل و قطع و غيره به موجب آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
‌تبصره 2 نام فرزندان كمتر از 18 سال اين قبيل افراد در برگ گذر والدين همچنين نام زن در برگ گذر شوهر به شرط آنكه واجد شرايط مذكور در‌اين ماده باشند ثبت مي‌شود و استفاده جداگانه از اين برگ به وسيله همراهان ممنوع است.

ماده 32:

مدت اعتبار برگ گذر بيگانگان براي مراجعت به ايران از تاريخ صدور يك سال است و دارنده آن براي هربار خروج از كشور بايد تحصيل‌اجازه نمايد.

 

فصل دهم – آیین نامه اجرایی

ماده 33:

آيين‌نامه‌هاي مربوط به وجوهي كه از متقاضيان گذرنامه و يا اسناد در حكم گذرنامه و يا برگ گذر بيگانگان طبق مقررات بايد دريافت شود‌و ساير آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون ‌توسط وزارتخانه‌هاي امور خارجه، كشور و دادگستري تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد و تا تصويب‌آيين‌نامه‌هاي مزبور مقررات فعلي قابل اجرا است.

 

فصل یازدهم – مجازاتها

ماده 34:

هر ايراني كه بدون گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه از كشور خارج شود به حبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه يا پرداخت غرامت از دو‌هزار ريال تا بيست هزار ريال و يا به هر دو مجازات محكوم مي‌شود.

ماده 35:

هر ايراني كه از نقاط غير مجاز وارد كشور شده يا از كشور خارج شود به يك تا سه ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد و در صورتي كه‌مرتكب بدون داشتن گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه از نقاط غير مجاز وارد و يا خارج شده باشد به حداكثر مجازات حبس يا غرامت مذكور در ماده34 محكوم مي‌شود.

ماده 36:

هر ايراني به كشوري كه مسافرت به آنجا طبق ماده 24 اين قانون ممنوع و يا محدود شده سفر نمايد به حبس تأديبي از يك ماه تا 3 ماه و‌يا پرداخت غرامت از يك هزار ريال تا ده هزار ريال و يا به هر دو مجازات محكوم مي‌شود.

ماده 37:

هر كس براي دريافت گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه به نام خود يا نام ديگري اسناد و مدارك خلاف واقع يا متعلق به غير را عالماً عامداً‌به مراجع مربوط تسليم نمايد به حبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه محكوم مي‌شود و در صورتي كه عمل او منجر به صدور گذرنامه شود به حبس‌تأديبي از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده 38:

هر كس از گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه متعلق به ديگري براي ورود به كشور يا خروج از آن استفاده نمايد به حبس تأديبي از دو ماه تا‌يك سال محكوم مي‌شود.

ماده 39:

هر مستخدم دولت اعم از لشكري و كشوري بدون رعايت قوانين مربوط در اجراي وظيفه خود عالماً عامداً گذرنامه يا اسناد در حكم‌گذرنامه بدهد به حبس تأديبي از دو ماه تا يك سال محكوم مي‌شود.

ماده 40:

هر مستخدم و مأمور دولت اعم از كشوري و لشكري كه براي عبور غير مجاز اشخاص به خارج از كشور به نحوي از انحاء مساعدت و يا‌تسهيل وسيله نمايد به حبس تأديبي از 6 ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده 41:

هر كس براي تحصيل گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه عالماً و عامداً و به قصد تقلب هر گونه اطلاع مربوط به خود و همراهان را كه در‌صدور گذرنامه مؤثر است برخلاف واقع در پرسشنامه ذكر نمايد به شرط استفاده از گذرنامه به حبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد.

ماده 42:

از تاريخ اجراي اين قانون – قانون گذرنامه مصوب سال 1311 و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن و مواد 107 و 108 قانون جزا و همچنين‌قوانين مربوط به گذرنامه تحصيلي و ساير قوانيني كه با مواد اين قانون مغايرت دارد در آن قسمت كه مغاير است لغو مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و هجده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1351.3.8 در جلسه روز پنجشنبه دهم‌اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياض

 

بیشتر بخوانید

بیمه مسافرتی و مزایای آن

برای یک سفر خوب لازم است برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم. معمولا قبل از مسافرت برنامه ریزی می کنیم، از برنامه ریزی برای رزرو هتل و خرید بلیط هواپیما تا برنامه های داخل سفر، اما همیشه همه چیز طبق برنامه ریزی ما پیش نمی رود؛ ممکن است به هر دلیلی برنامه سفر بهم بریزد؛ از کنسل شدن پرواز به علت تغییر شرایط آب و هوایی تا بیماری یکی از اعضای خانواده و هیچ یک از این مسائل قابل پیش بینی نیست. بیمه مسافرتی کمک می کند تا در این شرایط نگرانی های کم تری داشته باشیم.

 

لزوم خرید بیمه مسافرتی

تغییر در برنامه سفر، هزینه های بسیار زیادی دارد. شما مجبور می شوید مقدار زیادی از پولی که به سختی به دست آورده اید را به راحتی از دست بدهید. حتی ممکن است با شرایط وخیم تری مواجه شوید.

ممکن است شما یا یکی از اعضای خانواده تان به درمان فوری نیاز پیدا کنید و مجبور به مراجعه به مراکز درمانی و بیمارستانی شوید، با توجه به اینکه معمولا مسافران پول نقد زیادی را همراه خود جابه جا نمی کنند و با توجه به هزینه های درمان در کشورهای خارجی و ارزش پایین پول کشور ما، طبیعی است که شما پول کافی به همراه نداشته باشید، در آن شرایط تهی پول نقد در کشور غریب کاری بسیار پیچیده و گاهی غیر ممکن است.

بنابراین سفر کردن بدون بیمهف مخصوصا به کشورهای خارجی ریسک بزرگی است.

 

بیمه مسافرتی:

بیمه مسافرتی یا مسافران خارج از کشور، بیمه ی است که برای افرادی که راهی سفر به خارج از کشور می باشند، کاربرد دارد.

بیمه گذاران در این نوع بیمه تحت پوشش تمام هزینه های درمانی و بیمارستانی از جمله ویزیت پزشک، جراحی، پانسمان، انواع آزمایش های پزشکی، مخارج بیهوشی، هزینه های اتاق عمل و جا به جایی به بیمارستان، هزینه های دارو، دندانپزشکی، بلایای طبیعی، تروریسم، زایمان و هر حادثه دیگری است که بیمه گر و بیمه گذار بر اساس شرایط قرارداد و با رعایت  فرانشیز توافق کرده اند، قرار می گیرند.

 

 

بیمه مسافرتی دقیقا چه کاری برای مسافر می کند؟

بیمه مسافرتی خطرات مختلف و خسارت هایی که ممکن است در طول سفر برای مسافر پیش بیاید را پوشش می دهد. در واقع شرکت متعهد می شود تا هزینه های اضافی سفر از هزینه های درمانی و پزشکی، خسارت چمدان گمشده و خسارت لغو پرواز گرفته تا سایر خسارت های دیگری که شاید مسافر با آن ها مواجه شود را تا مبلغ مشخصی جبران کند. با داشتن یک بیمه مسافرتی خیالتان را تا حد زیادی درباره خطرات و ضررهای مالی خاصی که ممکن است در سفر اتفاق بیفتد راحت می کنید. مثلا با خرید بیمه مسافرتی اگر پاسپورت خود را در کشور مقصد گم کنید و هزینه های مربوط به گذرنامه به شما پرداخت می شود.

پوشش فوریت پزشکی در خارج از کشور یک بیمه نامه مسافرتی در کنار پرداخت هزینه های درمانی مورد نیاز مسافر، خدمات کمکی جانبی هم دارد. مثلا به مسافر تیم درمانی معتبر در مقصد معرفی می کند و نحوه مراقبت های پزشکی از او نیز توسط کارشناسان کنترل می شود. مهم تر از همه مترجم هم برای توضیح مشکل به دیگران به کمک مسافر می آید.

 

 

اصطلاحات عمومی بیمه:

بیمه شده: در واقع همان بیمه گذار است و به هر فرد ساکن و یا مقیم کشور ایران که کمتر از 70 ساله سن داشته و تحت پوشش بیمه نامه معتبر مسافرتی صادره از طرف شرکت بیمه گر باشد، بیمه شده گفته می شود.

حق بیمه: هزینه ای که بیمه شده در مقابل تعهدات بیمه گر می پردازد و انجام تعهدات بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه به نحوی که در قرارداد بیمه نامه توافق شده، است.

موضوع بیمه: جبران هزینه های پزشکی و غیرپزشکی و ارائه سایر خدمات طبق شرایط مندرج در بیمه نامه.

فرانشیز: بخشی از هزینه ها است که به عهده خود فرد است و توسط بیمه شده پرداخت می شود.

 

 

اصطلاحات تخصصی بیمه مسافرتی:

بستگان درجه اول: شامل همسر قانونی، فرزندان (کمتر از 18 سال)، پدر، مادر، برادر و خواهر بیمه شده می باشد.

صدمات بدنی: عارضه پزشکی است که به دلیل یک عامل ناگهانی، قهری و خارج از اراده و کنترل بیمه گذار، پس از شروع سفر بیمه شده به خارج به وجود آمده باشد.

بیماری: هرگونه تغییر در سلامتی بیمه گذار در طول مدت اعتبار بیمه نامه که توسط یک پزشک تشخیص و تأیید شده باشد. البته باید این بیماری مادرزادی و ارثی نبوده و بیمه گذار سابقه آن بیماری را قبل از دریافت بیمه مسافرتی نداشته باشد.

بیماری حاد: هرگونه تغییر در سلامتی بیمه شده که باعث بستری شددن شخص ددر بیمارستان شود و بنا به نظر تیم پزشکی، بیمه گذار قادر به ادامه سفر در تاریخ برنامه ریزی شده نباشد و یا این که جان فرد را به خطر بیاندازد.

قرنطینه اجباری پزشکی: عبارت است از انجام عملیات ایزوله و محدود کردن اجباری فرد به منظور جلوگیری از فراگیر شدن یک بیماری.

 

محدودیت جغرافیایی بیمه مسافرتی:

بیمه شدگان بلافاصله بعد از شروع سفر به خارج از ایران، می توانند از مزایای بیمه مسافرتی در سراسر جهان استفاده کنند، مشروط بر اینکه بیماری یا حادثه بیرون از منطقه جغرافیایی مشخص شده در قرارداد و یا در کشورهایی که درگیر جنگ داخلی یا خارجی می باشند، رخ نداده باشد.

 

مدت پوشش بیمه مسافرتی:

تاریخ اعتبار بیمه نامه مندرج در قرارداد بیمه نامه مسافرتی، مدت پوشش این بیمه نامه را مشخص می نماید.

 

 

 

مزایای بیمه مسافرتی:

انتقال پزشکی: در صورت بروز جراحات بدنی و یا بیماری ناگهانی (و یا قرنطینه اجباری) برای فرد بیمه شده، در مدت اعتبار قرارداد، شرکت بیمه گر متعهد به پذیرش و انتقال بیمه شده با نظارت پزشکی لازم به نزدیک ترین بیمارستان یا مراکز درمانی مجهز، در کوتاه ترین زمان ممکن و به هر طریق می باشد.

 

پرداخت هزینه پزشکی:

 • در صورتی که بیمه شده به دلیل حادثه یا بیماری های مندرج در بیمه نامه مسافرتی، در بیمارستان بستری شود و بر اساس نظر پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد بیمه گر به همراه نیاز داشته باشد، هزینه های متعارف رفت و برگشت یکی از بستگان درجه اول بیمه شده از کشور محل اقامت بیمه شده به محل بستری و نیز مخارج اقامت او پرداخت خواهد شد.
 • اگر بیمه گذار به دلیل فوت یکی از اعضای خانواده (تا بستگان درجه دوم) خود ناچار به توقف سفر شود، در صورتی که شخص قادر به سفر با وسیله نقلیه شخصی و یا وسیله نقلیه ای که برای سفر اجاره شده است نباشد، بیمه گر هزینه سفراو را پرداخت خواهد نمود. بیمه گذار باید دلایل، اسناد یا گواهی هایی که موجب توقف سفر وی شده است (مانند گواهی فوت) را به شرکت بیمه گر ارائه نماید.
 • هزینه متعارف بازگشت غیرمنتظره بیمه شده به دلیل صدمات یا بیماری حاد پزشکی در صورتی که نتواند از بلیط برگشت استفاده نماید.
 • هزینه های لازم جهت تهیه مداک مهم مسافرتی نظیر گذرنامه، گواهینامه رانندگی و یا مدارک کنسولی در صورت گم شدن مدارک مربوطه.

 

پرداخت هزینه های فوریت های دندان پزشکی:

شرکت بیمه گر در صورت نیاز، هزینه های فوری دندان پزشکی را به بیمه گذار در خارج از کشو محل اقامت او تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه و پس از کسر فرانشیز پرداخت خواهد نمود.

این هزینه ها به معالجه صدمات ناشی از حوادث، دندان درد، درمان عفونت و کشیدن دندان محدود می گردد و شامل هزینه های پروتز و یا پر کردن دندان نمی شود.

تحویل دارو:

در صورتی که پزشک معالج بیمه گذار دارویی را حتی پیش از سفر تجویز کرده باشد، در صورت نبودن دارو در محل اقامت بیمه گذار، بیمه گر هزینه های ارسال اضطراری دارو را پرداخت خواهد نمود.

 

بازگرداندن جسد متوفی:

هزینه های معارف مربوط به تهیه تابوت و انتقال جسد بیمه شده متوفی به نزدیک ترین فرودگاه بین المللی محل اقامت وی در کشور مبداء یا محل اقامت (هزینه های برگزاری مراسم تشییع و تدفین در تعهد بیمه گر نمی باشد).

 

راهنمای پزشکی:

بیمه گر موظف است اطلاعات مورد نیاز بیمه شده از قبیل نام و نشانی پزشکان متخصص، دندان پزشکان، داروخانه، بیمارستان و مراکز درمانی، آمبولانس و دیگر مراکز تخصصی جهت بیماران و مصدومان را در اختیار بیمه گذار قرار دهد و راهنمایی های لازم را ارائه کند. این راهنمایی به معنی تشخیص پزشکی نمی باشد.

 

کمک رسانی حقوقی:

بیمه گر در شرایطی که شخص طبق قوانین محلی تحت پیگرد قانونی مسئولیت مدنی ناشی از وارد آوردن خسارت تصادفی به شخص ثالث و یا نقض غیرعمدی قوانین حاکم بر کشور فوق قرار گیرد، هزینه های مربوط مراحل قضایی را سازماندهی و پرداخت خواهد نمود. این مزایا شامل خسارت ناشی از استفاده، نگهداری و یا در اختیار داشتن اتومبیل نمی گردد.

 

راهنمایی برای رفع مشکلات:

در صورت گم شدن مدارک، بیمه گر موظف است در صورت گم شدن مدارک مهم مسافرت از جمله گذرنامه و ویزا راهنمایی های لازم را به بیمه شده ارائه نماید.

 

 

بازگرداندن کودکان بی سرپرست:

هرگاه بیمه شده یا جسد وی به ایران منتقل شود، بیمه گر هزینه های متعارف جهت بازگرداندن افراد زیر 15 سال همراه فرد بیمه شده که در اثر این حادثه بی سرپرست مانده اند و قادر به سفر با وسیله نقلیه شخصی و یا وسیله نقلیه ای که در ابتدای سفر مورد استفاده قرار گرفته است نمی باشند را همراه با یک سرپرست (یک نفر از بستگان وی) به ایران پرداخت خواهد نمود.

 

هزینه ها و خساراتی که تحت پوشش بیمه مسارتی قرار نمی گیرند:
 • کمک رسانی فقط به مسافرینی است که کمتر از 92 روز متوالی خارج از ایران باشند ارائه خواهد شد.
 • بیمه شده در مورد هزینه هایی که شخصا و بدون موافقت قبلی شرکت بیمه گر متحمل شده است، مشمول جبران خسارت نخواهد بود.
 • بیماری سابقه دار، ابتلای مجدد به بیماری مزمن یا ادامه دار و یا عوارضی که بیمه شده قبلا از آن آگاهی داشته و قبل از شروع پوشش بیمه ای برای آن تحت درمان بوده یا می باشد. دوران نقاهت جزئی از دوران بیماری محسوب می شود.
 • موارد ناشی از جنگ، تجاوز نظامی، اعمال دشمنان خارجی، مخاصمات (جنگ اعلام شده یا نشده)، جنگ داخلی، قیام، شورش، تروریسم و عملیات نظامی، بلوا و ناآرامی اجتماعی.
 • مباشرت، مشارکت یا معاونت در عمل مجرمانه.
 • شرکت در مسابقه اسب دوانی، مسابقه دوچرخه سواری و هر نوع مسابقه یا نمایش با وسایل موتوری و شرکت در تمرینات و مسابقات ورزشی حرفه ای نظیر کوه نوردی (صعود حرفه ای)، هوانوردی و هر گونه پرواز، غار نوردی، غواصی، ورزش های زمستانی یا تمرین به منظور شرکت در مسابقات رسمی و یا نمایش و یا هر گونه ورزش و تفریحی که به طور معمول و معقول خطرناک تلقی می شود.
 • آلودگی ناشی از آثار مستقیم و یا غیرمستقیم رادیو اکتیویته، تشعشعات هسته ای یا هر مورد مربوط به آن.
 • زایمان در خلل سه ماه مانده به موعد زایمان و سقط جنین اختیاری.
 • آثار جزئی و یا کلی ناشی از مصرف مواد مخدر، مشروبات الکلی و داروهای روان گردان به استثنای داروهایی که با تجویز پزشک ذیصلاح مصرف شده باشد.
 • ریسک های شغلی بیمه شده که طبق قانون به عنوان حوادث شغلی و کار قلمداد می شود.
 • اختلالات مادرزادی و بیماری های ناشی از آن.
 • پیشگیری یا واکسیناسیون.
 • عوارض ناشی از فیزیوتراپی.
 • انرژی درمانی، آفتاب درمانی و درمان به منظور زیبایی، معالجه از طریق چشمه های آب معدنی.
 • عوارض ناشی از بیماری های روانی و جنون.
 • موارد بیماری، مرگ، یا جراحات ناشی از خودکشی و یا اقدام به خودکشی.

 

وظایف بیمه شده بیمه مسافرتی:

در صورت نیاز به خدمات، بیمه شده قبل از هر اقدام شخصی و در اولین فرصت ممکن با نزدیک ترین مرکز پاسخگویی و راهنمای شبانه روزی بیمه گر در ایران تماس گرفته و اطلاعات زیر را اعلام نماید:

 • نام کامل بیمه شده، شماره و تاریخ اعتبار بیمه نامه مسافرتی، شماره گذرنامه.
 • نشانی محل اقامت در ایران و شماره تماس.
 • شرح مختصر حادثه، بیماری و نوع کمک مورد درخواست.
 • در موارد بستری حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان بستری شدن و قبل از ترخیص موضوع را به بیمه گر اعلام نماید.
 • از هر عملی که اقدام بیمه گر را علیه مسئول حادثه (در صورت وجود) مشکل و نامقدور سازد، خودداری نماید.
 • کلیه مدارک و مستندات لازم برای بازیافت خسارت از منابع مربوطه را در صورت درخوسات بیمه گر تهیه و در اختیار وی قرار دهد.

 

 

پوشش های مربوط به بار همراه مسافر:

پرداخت هزینه های مربوط به بار و وسایل شخصی بیمه گذاران بر اساس شرایط زیر قابل ارائه خواهد بود:

اصل فیش حمل بار یا شکایت نامه بیانگر فقدان یا وقوع حادثه برای بار در تمام موارد باید شرکت بیمه گر ارائه شود.

 

خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما:

در صورت گم شدن بار توسط شرکت هواپیمایی حامل، علاوه بر خسارتی که حامل بار ملزم به پرداخت آن است، شرکت بیمه گر ما به التفاوت آن را تا سقف مشخصی برای بار و لوازم تحویل شده به هواپیما، به بیمه گذار پرداخت می کند. به همین دلیل بیمه گذار باید لیستی از محتویات بار و مشخصات آنها، از جمله حدود قیمت و تاریخ خرید هر کالا و همچنین میزان خسارت پرداختی توسط شرکت حامل را به شرکت بیمه گر ارائه نماید. پرداخت خسارت بر اساس روش توصیه شده به وسیله سازمان های بین المللی حمل بار محاسبه خواهد شد.

حداقل زمان لازم برای اینکه بار همراه مسافر مفقود دائم محسوب شود، توسط شرکت حامل تعیین می شود و کمتر از 21 روز نمی باشد.

 

تعهد شرکت های بیمه گر شامل پول، جواهرات، کارت های اعتباری و نقدی و هرگونه سند نمی شود.

 

خسارت تأخیر در ورود بار همراه مسافر:

در صورتی که بار همراه مسافر ثبت شده باشد، شرکت بیمه گر هزینه تأخیر در ورود بار را هر ماه به شرط آنکه شرکت هواپیمایی وابسته به انجمن بیین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) باشد، پس از گذشت حداقل 6 ساعت تأخیر، برای خرید ملزومات اساسی و تا سقف مشخصی پوشش می دهد.

در تمام موارد باید اسناد و مدارک بیانگر وقوع حادثه، که به تأیید شرکت هواپیمایی رسیده، به همراه درخواست خسارت بیمه گذار باشد.

 

 

 

یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی:

در صورت بروز حادثه شرکت بیمه گر متعهد به ارائه راهنمایی های لازم در خصوص نحوه گزارش سرقت یا فقدان بار و وسایل شخصی به بیمه گذار و همکاری برای یافتن آن خواهد بود. در صورت پیدا شدن وسایل نامبرده، انتقال آن به مقصد مورد نظر بیمه گذار یا کشور محل اقامت او توسط شرکت بیمه گر، بیمه گذار متعهد به استرداد خسارت دریافتی در زمینه فقدان بار بر اساس این بیمه نامه خواهد بود.

 

 

پوشش تأخیر در حرکت

در صورت تأخیر کتر از 4 ساعت انجام پذیرایی مناسب حداقل نوع اول با توجه به امکانات فرودگاهی، فراهم کردن امکان برقراری ارتباط تلفنی برای اطلاع رسانی، تغییر پرواز در صورت درخواست مسافر.  در صورت حداقل 6 ساعت تأخیر حرکت، شرکت بیمه گر به شرط ارائه نسخه اصلی صورت حساب های مربوط، متعهد به پراخت هزینه های اضافی متحمل شده به دلیل این تأخیر (از قبیل هزینه های حمل و نقل، اقامت در هتل و همچنین غذا) می باشد. خسارت به ازای میزان تأخیر بر اساس ساعت حداکثر تا مبلغ 180 یورو می باشد. این تعهد شامل تأخیر ناشی از اعتصاب کارکنان شرکت های هواپیمایی، فرودگاه های مبدأ و مقصد و یا شرکت های خدماتی طرف قرارداد آنها و همچنین تأخیرهای مربوط به پروازهای چارتر و غیرعادی نمی باشد.

 

 

شرایط مربوط به بخش تأخیر در حرکت

 • قبل از آنکه درخواست خسارتی به موجب این بخش از بیمه نامه مورد بررسی قرار گیرد، بیمه گذار باید تأییدیه کتبی در مورد تاریخ و زمان حرکت و دلایل تأخیر را از شرکت حامل یا نمایندگان آن ها دریافت نماید.
 • خسارت های مربوط به این بخش از تعهدات از زمانی که به موجب تأییدیه رزرو جا، برای حرکت بیمه گذار مقرر بوده است، محاسبه خواهد شد.

 

دریافت خسارت:

در صورت وقوع خطرات و حوادث حیطه بیمه نامه مسافرتی، شامل بروز بیماری و یا صدمات جسمی ناشی از حوادث، با توجه به شرایط بیمه نامه و در طول مدت اعتبار بیمه نامه در خارج از کشور و نیاز به مراجعه به مراکز درمانی، اجرای مراحل زیر الزامی است.

 • بستری در بیمارستان

قبل از هر اقدامی با شماره تماس مندرج در بیمه نامه، تماس گرفته و پس از بیان واقعه و دریافت کد رهگیری، پس از ترخیص بیمه شده از بیمارستان، شرکت بیمه گر با بیمارستان تسویه خواهد نمود.

 

 • در صورت موارد سرپایی

پس از تماس با شماره تلفن مندرج در بیمه نامه و دریافت کد رهگیری، شرکت بیمه گر برای انجام معاینات پزشکی، پزشک معتمد خود را معرفی می کند و بیمه شده مبلغ فرانشیز بیمه نامه را پرداخت می کند.

در صورتی که بعد از تماس با شرکت بیمه گر، پرداخت هزینه های درمان بیماری شما مورد تأیید آن شرکت قرار گرفت؛ اما پزشک، داروخانه، آزمایشگاه و یا مرکز درمانی ای که طرف قرارداد با شرکت بیمه گر باشد در آن کشور وجود نداشته باشد، برای دریافت هزینه های درمان انجام شده پس از پرداخت هزینه ها، اصل قبض ها با مهر و امضا و کد رهگیری را به همراه سایر مدارک به نمایندگی و یا مجتمع های بیمه ای مربوطه که بیمه نامه مسافرتی خود را خریداری نموده اید، تحویل دهید.

پ.ن: مدارک بدون مهر و امضا مراجع درمانی و کد رهگیری به هیچ عنوان قابل بررسی نمی باشد.

 

 

مدارک مورد نیاز جهت اعلام خسارت بیمه مسافرتی:

 • اصل بیمه نامه، رونوشت صفحه اول گذرنامه و صفحات مهر حروج و ورود
 • صورتحساب پرداخت شده (با در نظر گرفتن مهر و امضا)
 • رسید پول یا قبض پرداخت به صندوق
 • برای هزینه های درمانی، گزارش پزشکی، صورتحساب مرکز درمانی، رسید پرداخت هزینه های مربوطه
 • برای تأخیر در پرواز، نامه شرکت هوایی، فاکتور هزینه های پرداخت شده
 • برای فوت بیمه گذار، گزارش پزشکی قانونی، بیمارستان، پزشک معالج و یا سایر مراجع قانونی.
 • برای هزینه های خرید ضروری ناشی از تأخیر در رسیدن چمدان ها، فاکتور هزینه های انجام شده، نامه شرکت هوایی مبنی بر عدم ارائه چمدان تا حداقل 12 ساعت.
 • گزارش کامل وقوع حادثه یا بروز بیماری شامل شهر و کشور محل وقوع حادثه، علت حادثه، تاریخ دقیق حادثه، ذکر نوع بیماری و تاریخ دقیق اقدامات درمانی اعم از بستری در بیمارستان و یا درمان سرپایی، کل مبلغ هزینه های درمان انجام شده (مبلغی که بیمه شده پرداخت کرده است)، کد رهگیری اخذ شده از شرکت بیمه گر، آدرس و شماره تماس بیمه گذار در ایران.

 

آیا برای همه سفرهای خارجی باید بیمه مسافرتی تهیه کنیم؟

یکی از مدارک مورد نیاز برای گرفتن ویزا بیشتر کشورها بیمه مسافرتی است. به طور کلی انواع بیمه مسافرتی خارجی هم شامل دو مدل “بیمه مسافرتی شینگن” و “بیمه مسافرتی کشورهای غیر شینگن” هستند. بیمه مسافرتی شینگن اجباری است و اگر بیمه مسافرتی نداشته باشید ویزای شینگن برایتان صادر نمی شود. بیمه مسافرتی کشورهای غیرشینگن، اختیاری است، اما خرید بیمه مسافرتی به شما تضمین می دهد که سفری امن و آسوده خاطر داشته باشید. دریافت ویزای بعضی از دیگر کشورها مثل کانادا هم با داشتن بیمه مسافرتی نیاز دارد.

 

منظور از بیمه مسافرتی داخلی چیست؟

شرکت های بیمه محصولی به نام بیمه مسافرتی داخلی صادر نمی کنند. بلکه پوشش خسارت های احتمالی وارد به مسافر در سفرهای داخلی را تحت عنوان بیمه حوادث انفرادی پوشش می دهند. البته افرادی که از کشورهای دیگر قصد سفر به ایران را دارند را می تواند از بیمه نامه سفر داخلی استفاده کند.

بیمه حوادث انفرادی یا گروهی مورد استفاده به عنوان بیمه نامه سفر داخلی موارد زیر را تحت پوشش قرار می دهد:

 • جبران غرامت فوت
 • نقض عضو یا از کار افتادگی دائم
 • هزینه های پزشکی
 • غرامت روزانه

 

بهترین بیمه مسافرتی چه پوشش های درمانی دارد؟

بهترین بیمه مسافرتی باید جبران مخارج هزینه های پزشکی و بستری در مقصد را مطابق نرخ ارزی که در قرارداد بیمه نامه درج می شود متعهد شود. حتی باید علاوه بر جبران هزینه های خدمات پاراکلینیکی ضروری مثل هزینه های جراحی و اسکن، اگر مسافر نیاز به خدماتی مثل انتقال با آمبولانس داشت نیز هزینه های مربوطه را پوشش بدهد. تحویل دارو یکی دیگر از خدماتی است که سطح کیفی بیمه های مسافرتی را تغییر می دهد و کمک می کند اگر در محل اقامت خود نیاز به دارویی داشتید، هزینه های اضطراری تهیه و ارسال دارو هم از سوی شرکت بیمه پرداخت شود.

سقف فرانشیز درمانی برای جبران هزینه های معاینه، درمان، جراحی و … در بیمه نامه های مسافرتی معمولا 25 یورو است. البته در صورت حاد بودن صدمه جسمی و بستری های بیش از 24 ساعت این مبلغ می تواند تغییر کند و تا فرانشیز 50 درصد را هم دوشش بدهد.

مثلا شرکت های بیمه ای مثل پاسارگاد و سامان و ایران و … هزینه بستری در بیمارستان و معالجات پزشکی در سفر را تا سقف 50000 یورو/دلار جبران می کنند. بیمه سامان بالاترین سقف پوشش را در این زمینه دارد و تا 70 هزار یورو را نیز تحت پوشش قرار می دهد.  اگر هم بیمه شده بیش از 10 روز متوالی نیاز به بستری داشته باشد، هزینه رفت و برگشت یک نفر از اعضای درجه یک خانواده او به محل بستری از سوی خدمات درمانی بیمه مسافرتی جبران می شود. هزینه کمکی در چنین مواردی معمولا هزینه بلیت رفت و برگشت و مخارج اقامت تا سقف 60 یورو برای هر روز و حداکثر تا 15 روز متوالی محاسبه می شود.

 

 

نحوه قیمت گذاری انواع بیمه مسافرتی

حق بیمه پرداختی از سوی بیمه گذار برای خرید یک بیمه مسافرتی بر اساس سه عامل محاسبه می شود: سن مسافر، مقصد سفر و مدت سفر. یعنی چی سن مسافر بیشتر باشد یا مدت اقامت طولانی تری در مقصد داشته باشید، مبلغ بیشتری را باید برای خرید بیمه مسافرتی پرداخت کند.  همچنین اگر قصد سفر به چندین کشور را داشته باشید مبلغ پرداختی متفاوتی نسبت به یک سفر تک مقصدی برای شما محاسبه می شود.

 

بهترین بیمه مسافرتی از نظر شرایط شرکت کمک رسان را بشناسید

بیمه مسافرتی را شرکت های بیمه داخلی برای شما صادر می کنند، این شرکت ها معمولا در دیگر کشورها نمایندگی ندارند. پس برای اینکه درصورت بروز حادثه و خسارت بتوانند هزینه های مسافر را مطابق با تعهدات بیمه نامه پوشش بدهند، باید از شرکت های کمک رسان به عنوان واسطه کمک بگیرند. در حال حاضر شرکت های معتبر کمک رسان مثل شرکت Midest، شرکت SOS، شرکت REMED و شرکت Reiseschutz و … با بیمه های کشور همکاری می کنند و با بیش از 50000 مرکز تخصصی درمانی در کشورهای مختلف قرارداد دارند.

یکی از مهم ترین فاکتورها در کیفیت خدمات شرکت های کمک رسان دارا بودن مترجم و اوپراتور مسلط به زبان فارسی است. واقعیت هم این است که در صورت بروز حادثه حضور یک کارشناس مسلط به زبان کشور مقصد برای توضیح اتفاق پیش آمده به کادر درمان یا نیروهای امدادی و اداری کشور مذکور در کنار مسافر بسیار می تواند در روند درمانی و گرفتن پزشکی او موثر باشد.

بیشتر بخوانید

سفارت نروژ

سفارت نروژ

 

نروژ کشوری با تولید ناخالص داخلی فوق العاده بالا و اقتصادی قوی و پایدار است. این کشور در حوزه سرزمین های اسکاندیناوری بوده و از آب و هوایی سرد در فصول پاییز و زمستان و ملایم در فصل های بهار و تابستان برخوردار است. به دلیل نزدیکی مسافت این کشور به قطب، دارای زمستان هایی طولانی و تابستان هایی کوتاه است. اگرچه این کشور در حوزه ی اروپای غربی قرار گرفته است اما تفاوت های آب و هوایی آن نسبت به جنوب اروپا کاملا محرز است.

روابط ایران و نروژ به سال های 1280 خورشیدی بر می گردد. این تعاملات همیشه بر حسن نیت دو طرفه برقرار بوده و اصول تفاهم و همکاری به شکلی فزاینده حفظ شده است.

 

 

تاریخچه مراودات سفارتخانه های ایران و نروژ

مراودات دو سویه سیاسی بین کنسولگری ایران و سفارت نروژ از سال 1905 میلادی آغاز شده است. در این سال کشور نروژ اعلام استقلال کرده و اقدام به ارتباط با کشورهای دنیا به صورت مستقل نمود.

در ابتدا ادرس سفارت نروژ در روسیه قرار داشت و سپس به استکهلم سوئد منتقل شد.

سال ها بعد در مارس 1963 سفارت خانه ایران در اسلو، پایتخت نروژ تأسیس و روابط متقابل این دو کشور بر پایه اصول تفاهم و همکاری گسترش یافت.

در سال 1971 میلادی مقامات عالی رتبه نروژ به ایران سفر کرده و از آن سال این تبادلات دو سویه به صورت مرتب انجام گردیده است؛ همچنین بر بهبود و گسترش مناسبات دو جانبه مذاکره و تأکید شده است. این روابط بر بستر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و صنعتی استوار بوده و تاکنون ادامه داشته است.

این کشور دارای بافتی صنعتی بوده و به لحاظ قرارگیری در مجاورت آب های بسیار و خلیج های فراوان، دارای صنایع دریایی و انجمن های کشتی سازی مورد توجهی است. نروژ از صنعت نفت و گاز پرقدرتی نیز برخوردار بوده و شاخصه های صنعتی بودن را دارد. بالا بودن استاندارد زندگی در این کشور، نیاز به نیروی کار و جمعیت اندک، موجب شده تا بسیاری از مهاجران به حضور در خاک کشور نروژ علاقه مند شوند.

 

 

نروژ، زیرمجموعه پیمان شینگن

نروژ کشوری کوچک اما سرسبز و سرشار از نفت و گاز است. دیدنی های طبیعی این کشور فوق العاده بوده و تاریخی قدیمی مملو از فرهنگ وایکینگ ها دارد. موزه ها، گالری های هنری، دیدنی های تاریخی و قدمت باستانی این کشور موجب شده یکی از اصیل ترین سرزمین های اروپایی به شمار آید. ورود به این کشور برای اتباع ایرانی با گرفتن ویزا همراه بوده و زیرمجموعه ی کشورهای حوزه ی شینگن قرار می گیرد. این بدان معناست که با گرفتن ویزای نروژ امکان سفر به سایر کشورهای این پیمان، امکان پذیر است.

 

با وجود این گرفتن ویزای نروژ آسان نبوده و نیاز به رعایت بسیاری پیش نیازها دارد. سفارت نروژ در ایران سال هاست که برپا بوده و ارتباطات حسنه ای برقرار است؛ اما قوانین سخت گیرانه ی ویزای شینگن بر تعاملات هر دو کشور سایه انداخته و لازم است رعایت شود. آدرس سفارت خانه نروژ در تهران در منطقه ی فرمانیه بوده و به صورت روزانه اقدام به ارائه ی خدمات می کند.

 

نحوه ارتباط با سفارت کشور نروژ در تهران

با توجه به استقرار سفارت نروژ در تهران، متقاضیان سفر، مهاجرت و گرفتن وقت از سفارت نروژ در تهران قادر خواهند بود از طریق اطلاعات تماس سفارت نروژ به صورت وبسایت و یا ایمیل رسمی این کنسولگری، درخواست های کتبی خود را ارسال کرده و یا از طریق تماس تلفنی با کارشناسان و افسران این سفارت خانه، سؤالات و مشکلات خود را بیان کرده و درخواست های قانونی و رسمی خود را پیگیری کنند.

در صورتی متقاضی قصد تمدید پاسپورت نروژی خود را داشته باشد، ملزم به گرفتن وقت از سفارت نروژ در تهران به صورت حضوری در سفارت کشور نروژ در تهران مراجعه کند. درحالی که اگر شخص قصد اقامت کوتاه مدت و چند روزه توریستی یا کاری یا درمانی را در نروژ داشته باشد، می تواند از طریق مراجعه به آدرس سفارت نروژ اقدام کند. متقاضیان امور مهاجرت به این کشور، جهت پیگیری کلیه فعالیت های قانونی پیرامون روند کاری خود نیز می توانند از بخش وزارت امنیت سفارت نروژ اقدام کرده و گام به گام پیش روند.

پ.ن: عموما پیگیری مطالبات اداری و طی روند قانونی مهاجرت کارآسانی نبوده و نیازمند تخصص های حقوقی منحصرا در شاخه مهاجرت بین الملل است.

 

 

اطلاعات تماس پستی، تلفنی و ایمیلی با سفارت خانه نروژ در ایران

آدرس سفارت خانه نروژ در ایران: تهران، خیابان لواسانی (فرمانیه سابق)، خیابان دیباجی شمالی، خیابان یاسمن، پلاک 72

کد پستی: 1953683513

تلفن: 00982122291333

فکس: 00982122292776

ایمیل رسمی ارتباط با سفارت خانه در سایت رسمی سفارت نروژ در تهران: [email protected]

ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ساعت 8 صبح تا 15:30 بعدازظهر

 

اطلاعات بخش کنسولی و مهاجرت سفارت خانه نروژ در تهران:

ایمیل رسمی سفارت نروژ در ایران: [email protected]

سایت رسمی سفارت نروژ در ایران: https://www.norway.no/en/iran

 

درخواست ویزا از سفارت نروژ

برای درخواست ویزا از سفارت نروژ، لازم است شخص متقاضی به سایت رسمی سفارت نروژ در تهران وارد شده و اقدام به گرفتن وقت برای مراجعه ی حضوری کند. همچنین قبل از حضوور در سفارت خانه نروژ در ایران، کلیه ی مدارک مورد نیاز را آماده کرده و جهت ارائه به افسر کنسولگری تنظیم نماید. از آن جایی که این کار بسیار تخصصی بوده و با اندک ایراد یا کسری منجر به برگشت خوردن و عدم صدور ویزای نروژ می شود، توصیه کارشناسان و متخصصان امور مهاجرت بر این است که از خبرنگاران این امر استفاده گردد.

 

دریافت وقت مراجعه حضوری از سفارت نروژ در تهران

بر طبق قوانین تدوین شده بین المللی جهت دریافت ویزای نروژ لازم است به آدرس سفارتخانه نروژ در تهران مراجعه کرده و اقدام به ارائه مدارک و مصاحبه با افسر کنسولگری نمایید. به همین سبب از متقاضیان درخواست می گردد تا ابتدا به سایت رسمی سفارت نروژ در تهران مراجعه کرده و برای تحویل مدارک مورد نیازی که کنسولگری در خواست کرده است، وقت حضوری بگیرند.

سپس به مؤسسه گلوبال رفته و به پر کردن فرم های لازم، گرفتن عکس بیومتریک و ارائه اثرانگشت اقدام کنند. کلیه مراحل می تواند از طریق مؤسسه حقوقی سفیران نیز پیگیری شود. سفارت نروژ از شهروندان خود درخواست می کند تا از حق سیتیزن شیپی خود بهره برده  و به آسانی بدون نیاز به صدور ویزا وارد این کشور شوند.

در صورت مهاجرت غیرقانونی به نروژ عواقب ناخوشایندی در انتظار این سری از افراد است. جهت گرفتن انواع ویزای شغلی، سرمایه گذاری، تحصیلی و … می توانید از سایت رسمی سفارت نروژ در ایران اطلاعات لازم را گرفته و به تکمیل پرونده ی خود پیش از مراجعه حضوری بپردازید.

افراد برای گرفتن ویزای توریستی نیز لازم است به آدرس سفارت نروژ در تهران مراجعه کرده و برای گرفتن ویزای موقت اقدام کنند. این ویزا مشابه ویزاهای طولانی مدت نیازمند بررسی مدارک و تأمین پیش نیاز های لازم است. تنها تفاوتی که گرفتن ویزای کوتاه مدت با سایر ویزاهای نروژ دارد، مدت زمان کوتاه تر آن در زمان رسیدگی به مدارک و اجازه ورود به این کشور است. بسیاری از سفرهای توریستی، درمانی، تجاری و یا بازدید از نمایشگاه ها و موزه ها یا فستیوال های بین المللی شامل ویزای کوتاه مدت می شوند.

 

 

شرایط درخواست وقت سفارت نروژ در تهران:

مهم ترین چیزی که سفارت خانه نروژ از متقاضیان ورود به خاک کشور خود می خواهد بداند، دلیل ورود آنان است. این که فرد مهاجر از انجام این کار چه هدفی را دنبال می کند، در گرفتن ویزای نروژ بسیار تأثیرگذار است. داشتن بیمه درمانی برای ورود به کشور نروژ را دست کم نگرفته و حتما پیش از ارائه مدارک، آن را تهیه نمایید.

حتی گذرنامه های قبلی و ویزاهای شینگنی که در گذشته دریافت کرده اید، تأثیر به سزایی در موفقیت این پروسه خواهد گذاشت. در صورتی  که سفارت نروژ مواد مشکوکی را در پرونده افراد متقاضی ببینید، شخص را برای ارائه توضیحات احضار کرده یا به رد درخواست ویزای وی می پردازد.

آدرس سفارت نروژ در ایران قادر به پاسخگویی در مورد کلیه مشکلات بوده و سرکنسولگری این سفارت خانه امکان پشتیبانی از خدمات تجاری، دفاع از مرز و حقوق شهروندی و اتحادیه کارگری شهروندان خود را مدیریت می کند. لازم است در تمامی مراحل درخواست ویزای نروژ با صداقت تمام نسبت به تهیه مدارک اقدام کنید. چراکه در صورت مشاهده ی هرگونه مشکل یا شک در صداقت کاری، نقص و یا مدرک جعلی، به طور کامل شانس ورود، مهاجرت، اقامت یا گرفتن ویزای کوتاه مدت نروژ را از دست خواهید داد.

نوع دیگری از ویزاهای درخواستی از سفارت نروژ مختص کسانی است که قصد دارند به عنوان همراه یا والد یا همسفر یا فرزند به نروژ سفر کرده و دارای  نامه دعوت نامه هستند. اقوام درجه ی یک دارندگان اقامت کشور نروژ می توانند از این گزینه برای گرفتن ویزای نروژ استفاده کرده و به این کشور سفر کنند.

 

درخواست ویزای تجاری از سفارت خانه نروژ در تهران

تجار، دارندگان بیزینس و استارت آپ ها می توانند با داشتن مدارک اثبات کننده فعالیت خود اقدام به دریافت ویزای نروژ کنند. از آن جهت که نروژ کشوری صنعتی است، از چنین طیف هایی استقبال کرده و افرادی را که برای اهداف تجاری و اقتصادی متقاضی ورود به کشور باشند را می پذیرد. ارائه مدارک حاوی عناوین شغلی، مدارک مالیاتی، نحوه اجرای عملیات تجاری، نوع تجارت، مدارک بین المللی و کد اقتصادی باید کاملا قانونی و قابل ردیابی باشد.

در غیر این صورت وجه انجام این تجارت غیر نرمال و قانونی تلقی شده و به تجار درخواست کننده ویزایی تعلق نمی گیرد. متقاضیان شغلی یا دریافت کنندگان جاب آفر می توانند با در دست داشتن مدارک و نامه های کارفرمای نروژی به آدرس سفارت خانه نروژ در تهران مراجعه کرده و با تقدیم آن به افسر کنسولگری اجازه ورود به خاک کشور نروژ را بگیرند.

تمامی هزینه های اقامت متقاضیان کار در نروژ برعهده شخص کارفرما بوده و نیاز به اثبات این موضوع با ارائه مدارکی دال بر این مسئله و مقدار هزینه های پوشش داده شده، باید وجود داشته باشد. متقاضیان این ویزا لازم است دارای اجازه نامه تجارت در کشور نروژ بوده و به هنگام مصاحبه تقدیم کنسولگری گردد.

 

پروسه ی گرفتن ویزا از سفارت نروژ

اطلاعات تماس سفارت نروژ در سایت رسمی این کشور موجود است. در این قسمت روال گرفتن وقت از سفارت نروژ در تهران، ثبت نام و اخذ ویزای نروژ را با یکدیگر مرور می کنیم:

 • ابتدا وارد سایت رسمی سفارت نروژ در ایران شده و اقدام به ساخت حساب کاربری می کنید.
 • فرم درخواست ویزا را پر کرده و نسبت به پرداخت هزینه اقدام کنید.
 • حال قادر به گرفتن وقت حضوری جهت ارائه مدارک مورد نیاز خواهید بود.
 • مدارک توسط شرکت واسط به نام VFS GLOBAL گرفته خواهد شد.
 • لیست مدارک مورد نیاز در سایت رسمی سفارت نروژ در تهران موجود است.

 

مدارک مورد نیاز جهت مراجعه به سفارت نروژ:

 • پرینت فرم درخواست مراجعه حضوری
 • پاسپورت با حداقل شش ماه اعتباار
 • کلیه پاسپورت های قبلی دارای مهر ویزا
 • بیمه مسافرتی معتبر
 • مدارک قانونی برحسب ویزای مورد نظر
 • پرینت حساب و …
 • بلیط یا رزرو پرواز
 • واچر هتل
 • آدرس محل اقامت به صورت مستدل
 • دعوت نامه

 

بیشتر بخوانید

شرایط اخذ ویزای فرانسه

 1. در صورتی که پیش از این ویزای شینگن نداشته اید، برای دریافت ویزای فرانسه درخواست ندهید. سفارت فرانسه، درخواست ویزای این کشور را برای شینگن اولی ها رد می کند و برای آنها (حتی در شرایط خاص) ویزا صادر نمی کند.
 2. در صورتی که قصد دارید به همراه خانواده برای گرفتن ویزای فرانسه اقدام کنید، کلیه اعضای خانواده باید یک ویزای شینگن در پاسپورت خود داشته باشند. بسیاری از متقاضیان بر این باورند که اگر سرپرست خانواده شینگن داشته باشد کافیست اما، اگر فقط سرپرست خانواده دارای ویزای شینگن باشد، ویزای فرانسه فقط برای ایشان صادر خواهد شد و سایر افراد خانواده ریجکت می شوند.
 3. در صورتی که قصد دارید ویزای مولتی فرانسه بگیرید، تاریخ اخذ آخرین ویزای شینگن شما باید برای حداکثر یک سال گذشته باشد.
 4. برای اخذ ویزای شینگن فرانسه، باید حداقل تمکن مالی 200 میلیون تومان برای هر نفر ارائه دهید. همچنین، حساب بانکی متقاضی ویزای فرانسه در 6 ماه هآخر باید گردش بالایی داشته باشد. منظور از گردش بالا مبالغ ورودی و خروجی به حساب نیست و فقط تعداد تراکنشات مد نظر است. توجه داشته باشید که گردش حساب اهمیت بیشتری نسبت به تمکن مالی در اخذ ویزای فرانسه دارد.

 

انواع ویزای فرانسه

 

 • ویزای تحصیلی فرانسه:

برای دریافت ویزای تحصیلی فرانسه، شما باید بیشتر از 18 سال سن داشته باشید. همچنین باید دوره آموزشی و یا مطالعاتی خود را از قبل انتخاب کرده و نامه پذیرش از یک مؤسسه آموزش عالی ارائه کنید. مراحل ویزای دانشجویی فرانسه به صورت آنلاین انجام می شود.

 

 • ویزای توریستی فرانسه:

برای اخذ ویزای توریستی فرانسه، شما باید وقت سفارت تعیین کنید. شما هیچ مصاحبه ای با افسران ویزای این کشور نخواهید داشت و فقط برای تحویل مدرک و انگشت نگاری به سفارت فرانسه مراجعه کنید. برای ویزای توریستی فرانسه، باید بین 1 تا 6 ماه قبل از تاریخ سفر اقدام کنید. جواب ویزای فرانسه توریستی، 21 روز کاری بعد به شما اعلام می شود.

 

 • ویزای کاری فرانسه:

ویزای کاری فرانسه، با توجه به مدت زمان، به دو دسته بیشتر از 90 روز (بلند مدت) و کمتر از 90 روز (کوتاه مدت) دسته بندی می شود. برای گرفتن ویزای کاری فرانسه، شما از یک کافرما، شرکت و یا مؤسسه دعوت نامه ارائه کنید و در صورتی که دعوت نامه نداشته باشید، ویزای کاری به شما اعطا نمی شود.

 

 • ویزای ترانزیت فرانسه:

ویزای ترانزیت فرانسه، یک نوع ویزای کوتاه مدت برای متقاضیانی است که تمایل دارند در منطقه بین المللی فرودگاه فرانسه به طور موقت اقامت داشته باشند. شما با ویزای ترانزیت فرانسه مجاز به ورود به فرانسه و شهرهای آن نیستند.

 

 • هزینه خدمات ویزای فرانسه:

قیمت ویزای فرانسه در تیم گردشگری هوگوتراول 230 یورو است.

 

 • مدارک ویزای فرانسه:

 1. فرم درخواست ویزای شینگن فرانسه
 2. گذرنامه متقاضی به همراه کلیه گذرنامه های قبلی
 3. رسید پرداخت هزینه ویزای درخواستی
 4. اصل و ترجمه شناسنامه و کارت ملی متقاضی
 5. اصل و ترجمه سند ازدواج متقاضی ارائه گواهی اشتغال به کار (و یا گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان و دانش آموزان)
 6. گردش حساب و تمکن مالی
 7. ارائه اصل و ترجمه کلیه اسناد ملکی (برای ویزای انفرادی اجباری نیست)
 8. رزرو بلیط رفت و برگشت و واچر هتل
 9. ارائه اصل دعوت نامه (در صورت وجود)

 

ریجکت ویزای فرانسه:

ریجکت ویزای فرانسه، مثل تمامی ویزاهای کشورهای عضو شینگن به 12 دلیل رایج اتفاق می افتد. از رایج ترین دلایل رد شدن ویزای فرانسه برای مقاضیان می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

 1. عدم اعتماد به بازگشت متقاضی از منطقه شینگن
 2. عدم توانایی در پرداخت هزینه های اقامت در کشور فرانسه
 3. ارائه مدارک جعلی و یا دروغین
 4. عدم توانایی در متقاعد کردن افسر ویزا در رابطه با هدف سفر به کشور فرانسه

 

 

رفع ریجکتی و یا اعتراض به رد شدن ویزای فرانسه:

در صورتی که ویزای شینگن فرانسه شما ریجکت شود، با توجه به قانون ویزای کشورهای شینگن، شما تا 6 ماه مجاز به اقدام دوباره نیستید. اما می توانید با توجه به مدارکتان، نسبت به رد شدن ویزای خود به سفارت این کشور اعتراض کنید. برای اعتراض به رد شدن ویزای فرانسه، شا باید یک نامه اعتراضی به زبان انگلیسی بنویسید و در آن، به افسران ویزا با سند و مدرک اثبات کنید که به اشتباه ریجکت شده اید. سفارت فرانسه فقط در روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:30 نامه های اعتراضی را جمع آوری می کند.

 

ویزا با دعوت نامه

دعوت نامه برای ویزای فرانسه، می تواند از سوی بستگان درجه یک، دوست، آشنا و حتی یک شرکت و یا مؤسسه باشد اما دعوت نامه از سوی بستگان درجه یک از اعتبار بیشتری برخوردار است. در صورتی که برای ویزای فرانسه دعوت نامه ارائه می کنید، این نکته را باید  بدانید که دعوت نامه کسری مدارک شما را پوشش نمی دهد و باید کلیه مدارک ویزای فرانسه (حتی ویزای شینگن قبلی) را داشته باشید. توجه داشته باشید که سفارت فرانسه فقط اصل دعوتنامه را از شما قبول می کند و اسکن و کپی این مدارک برای اخذ ویزای شینگن فرانسه اعتباری ندارد!

 

پ.ن1: فرم درخواست ویزای فرانسه به صورت آنلاین تکمیل می شود و شما باید نسخه چاپ شده آن را در زمان حضور در سفارت این کشور به همراه داشته باشید. فرم ویزای فرانسه باید به زبان انگلیسی تکمیل شود.

پ.ن2: برای گرفتن ویزای فرانسه هیچ نیازی به ضمانت نامه بانکی نیست.

پ.ن3: به دلیل اینکه در سفارت فرانسه از شما انگشت نگاری می شود، حضور متقاضی الزامی است. نیازی به حضور کودکان زیر 12 سال در فرانسه نیست.

بیشتر بخوانید

ویزای سوئیسی

شرایط اخذ ویزای سوئیس:

• تاریخچه سفری

متقاضیان ویزای سوئیس با ارائه تاریخچه سفری مناسب و معتبر (مثل ویزای چین، سنگاپور و غیره) اقدام به گرفتن ویزا کنند. تایخچه سفری مهم ترین شرط اخذ ویزای شینگن سوئیس می باشد.

• گردش حساب

گردش حساب مورد نیاز برای ویزای سوئیس، گردش 3 ماه آخر می باشد. منظور از گردش حساب مبالغ ورودی و خروجی حساب نیست و فقط تعداد تراکنشات اهمیت دارد.

• تمکن مالی

حداقل تمکن مالی مورد نیاز برای ویزای سوئیس، 250 تا 350 میلیون تومان برای هر نفر است. گواهی تمکن مالی ویزای سوئیس به یورو صادر می شود و حتما باید توسط مدیر شعبه به مهر و امضا برسد.

• گواهی اشتغال به کار و بیمه تأمین اجتماعی

گواهی اشتغال به کار و بیمه تأمین اجتماعی، به افسر ویزا اثبات می کند که شما به کشور محل اقامت خود وابسته هستید و پس از مدت زمان سفر، به کشور خود باز می گردید.

• ارائه دعوت نامه

دعوت نامه ویزای سوئیس می تواند از سوی اعضای خانواده و یا یک شرکت ارسال شود. در متن دعوت نامه باید جزئیات کامل شخص میزبان مانند نام و نام خانوادگی، آدرس، تاریخ تولد و تابعیت ایشان ذکر شود. همچنین تاریخ دقیق اقامت متقاضی باید در متن نامه نوشته شود. می توان گفت دعوتنامه ویزای سوئیس نیز یکی از مهم ترین شرایط اخذ ویزای سوئیس می باشد.

وقت سفارت سوئیس:

پروسه وقت سفارت سوئیس در ایران، توسط شرکت VFSGlobal انجام می شود. برای درخواست وقت سفارت سوئیس باید اسم و فامیل (مطابق پاسپورت)، شماره پاسپورت و شماره تماس خود را به همراه اسکن و یا عکس واضح پاسپورت برای دفتر وی اف اس ارسال کنید. 2 هفته پس از ارسال درخواست وقت سفارت سوئیس می توانید در دفتر کارگزاری ویزای این کشور حضور داشته باشید. هزینه درخواست وقت سفارت سوئیس در تیم گردشگردی هوگوتراول یک و نیم میلیون تومان می باشد.

 

مدارک ویزای سوئیس

مدارک ویزای سوئیس باید توسط دارالترجمه رسمی به زبان انگلیسی ترجمه شود. نیازی به گرفتن تائیدیه دادگستری و وزارت امور خارجه برای مدرک ویزای سوئیس نیست.
o فرم درخواست ویزای سوئیس
o رسید پرداخت هزینه ویزای درخواستی
o گذرنامه فعلی متقاضی به همراه کلیه گذرنامه های قبلی
o دو قطعه عکس 3.5 * 4.5
o ارائه دعوت نامه (در صورت وجود)
o گواهی اشتغال به کار
o گردش حساب 3 ماهه اخیر
o گواهی تمکن مالی به یورو
o اصل و ترجمه کلیه اسناد ملکی
o اصل و ترجمه شناسنامه و کارت ملی متقاضی

 

هزینه درخواست ویزای سوئیس

هزینه درخواست ویزای سوئیس در گروه مسافرتی ویزالند 400 یورو (200 یورو از این مبلغ، پس از ویزا شدن از متقاضی اخذ می شود) است. این هزینه برای درخواست وقت سفارت و کلیه خدمات مربوط به ویزای سوئیس (تکمیل فرم شینگن سوئیس، بیمه مسافرتی، رزرو بلیط رفت و برگشت، واچر هتل و غیره) می باشد و پرداخت کلیه هزینه های داخل سفارت به عهده متقاضی می باشد.

مدت زمان جوابدهی به ویزای سوئیس

بین 14 تا 21 روز کاری پس از مراجعه به دفتر کارگزاری ویزای سوئیس، جواب درخواست ویزا برای شما صادر می شود که باید به همراه رسید درخواست ویزا و کارت شناسایی حضورا به این دفتر مراجعه کنید. توجه داشته باشید که برای دریافت جواب ویزا باید در ساعات 8 تا 17 در روزهای یکشنبه تا پنجشنبه مراجعه کنید.

ریجکت ویزای سوئیس

رایج ترین دلیل ریجکت ویزای سوئیس، تاریخچه سفری نامناسب متقاضی می باشد. دلایل رد شدن ویزای سوئیس به شرح زیر می باشد:
o تاریخچه سفری نامناسب متقاضی
o عدم توانایی در متقاعد کردن افسر ویزا از هدف سفر
o عدم توانایی در پرداخت هزینه های اقامت در سوئیس
o ارائه مدارک غیرواقعی و یا جعلی
o ارائه بیمه مسافرتی نامعتبر

رفع ریجکت ویزای سوئیس و اعتراض به رد شدن ویزای آن

رفع ریجکت ویزای سوئیس وجود ندارد و شما باید 90 روز پس از ریجکتی و با برطرف نواقص پرونده خود، دوباره اقدام کنید. برای اعتراض به ریجکتی ویزای سوئیس نیز می توانید با نوشتن نامه ای اعتراضی به افسران ویزای این کشور، حضورا به سفارت سوئیس در تهران مراجعه کنید. همچنین می توانید این نامه را در قالب ایمیل برای سفارت سوئیس ارسال کنید.

 

انواع ویزای سوئیس

با توجه به هدف سفر متقاضی از سفر سوئیس، ویزای این کشور در انواع مختلفی صادر می شود. پردرخواست ترین ویزای سوئیس، ویزای توریستی، تحصیلی و کاری می باشد.

1. ویزای توریستی سوئیس
این ویزا با هدف گشت و گذار در سوئیس صادر می شود. گردش حساب 3 ماهه متقاضی و تمکن مالی برای اخذ ویزای سوئیس تأثیر بالایی دارند. شما با ویزای توریستی می توانید 90 روز در هر 6 ماه در سوئیس اقامت داشته باشید.
2. ویزای تحصیلی سوئیس
برای گرفتن ویزای تحصیلی سوئیس، حتما باید از یک مدرسه، دانشگاه و یا مؤسسه آموزشی دعوت نامه ارائه کنید. پس از پایان تحصیل شما حتما باید این کشور را ترک کنید. مدت زمان ویزای تحصیلی سوئیس بر اساس تاریخ قید شده در دعوتنامه تعیین می شود.
3. ویزای کاری سوئیس
دعوت نامه و ارائه مدارک زبان مهم ترین شرط برای اخذ ویزای کاری سوئیس می باشد. دعوت نامه ویزای کاری سوئیس باید از سوی یک شرکت، مؤسسه و یا یک کارفرما ارسال شود و حتما در متن دعوت نامه عنوان شغلی و آدرس محل کار باید ذکر شود.
4. ویزای شینگن سوئیس
این کشور همراه با 25 کشور دیگر اتحادیه و منطقه ای به نام شینگن را تشکیل داده اند که بر طبق این معاهده اعضای کشورهای عضو شینگن از ممنوعیت تردد برخوردار نیستند. افراد دیگری که شهروند کشورهای عضو شینگن نیستند برای ورود به این منطقه کافیست ویزای یکی از کشورهای عضو را دریافت کرده و با داشت آن می تواند به سایر کشورهای شینگن بدون نیاز به ویزای مجدد سفر کند.
برای سفر به سوئیس باید ویزای شینگن سوئیس دریافت کنید. با دارا بودن این ویزا علاوه بر سفر به سوئیس می توانید به سایر کشورهای این منطقه در مدت 180 روز، 90 روز سفر کنید.

 

مدارک لازم برای ویزای سوئیس

مهم ترین مدارک برای اخذ ویزای سوئیس، داشتن سابقه سفر مناسب است. چراکه در صورت عدم سابقه سفر مفید، اخذ ویزای سوئیس کمی با دشواری رو به رو خواهد شد.
سایر مدارک لازم عبارتند از:
1. تمام مدارک فارسی جهت ارائه به سفارت سوئیس باید ب زبان انگلیسی ترجمه شوند. (مدارک صادر شده به انگلیسی پذیرفته می شوند)
2. تمام کپی ها در سایز A4 و یک رو گرفته شوند.
3. اصل پاسپورت امضا شده با حداقل 6 ماه اعتبار از تاریخ سفر و 2 صفحه خالی رو به روی هم + کپی از تمام صفحات ویزاهای لیبل دار موجود در پاسپورت.
4. اصل پاسپورت های قدیمی + کپی از تمام ویزاهای لیبل دار موجود در آن ها
5. اصل شناسنامه ها.
6. دو قطعه عکس جدید 4*5 یا 3*5 (3 ماه اخیر) رنگی با زمینه سفید، مستقیم رو به دوربین 80 درصد عکس صورت باشد و در هیچ پاسپورت یا ویزای قبلی استفاده نشده باشد.
7. از مهم ترین مدارک ویزای سوئیس داشتن تاریخچه سفر است، اگر سابقه دریافت ویزاهای معتبر و قدرتمندی مانند ویزای سنگاپور را داشته باشید شانس دریافت ویزای شینگن سوئیس برای شما بسیار بالاتر می رود.

 

مدارک شغلی:

1.پزشکان، وکلا، مهندسین: پروانه مطب، نظام مهندسی، پروانه وکالت + کارت های صنفی مربوطه.
2. کارمندان دولتی: حکم کارگزینی با مهر + فیش حقوقی آخر با مهر + گواهی اشتغال به کار.
3. کارمندان شرکت های خصوصی: گواهی اشتغال به کار + لیست سوابق بیمه با مهر سازمان تأمین اجتماعی + قرارداد و آخرین فیش حقوقی (در صورت وجود)
4. کسبه: جواز کسب یا کارت مباشرت (در صورت داشتن کارت مباشرت اصل جواز کسب الزامی است) .
5. اعضای هیئت مدیره شرکت ها: گواهی اشتغال به کار + روزنامه رسمی (آگهی تأسیس و آخرین تغییرات).
6. سازندگان ساختمان: پروانه ساختمان یا پایان کار
7. موجر: اجاره نامه معتبر با کد رهگیری + سند املاک مربوطه.
8. بازنشسته ها: حکم بازنشستگی یا آخرین حکم افزایش حقوق، آخرین فیش حقوق.
9. اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه: گواهی اشتغال به کار + حکم کارگزینی با مهر + آخرین فیش حقوقی با مهر.
10. سند ملک (در صورت عدم وجود سند ملک جهت دریافت اطلاعات برای شرایط گرفتن ویزا با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید).
11. دانش آموزان و دانشجویان: گواهی اشتغال به تحصیل در سال تحصیلی جاری یا ثبت نام سال آینده.
پ.ن: تمام گواهی ها باید حتما خطاب به سفارت مربوطه و در یک ماه اخیر صادر شده باشند و در خصوص اشتغال، باید نام و مشخصات و شماره پاسپورت و سمت و تاریخ شروع به کار و میزان حقوق ذکر شود.

 

مدارک مالی:

1. نامه تمکن به انگلیسی + گردش سه ماه آخر همان حساب به انگلیسی با مهر و امضا بانک صادر شده در کمتر از 14 روز قبل از تاریخ انگشت نگاری (به ازای هر نفر حداقل 500 میلیون تومن)
2. در صورتی که فرزند زیر 18 سال بدون یکی از والدین سفر می کند، رضایت نامه محضری از هر کدام از والدین که در سفر نیستند، الزامی است ( ترجمه رضایت نامه با تایید دادگستری و امور خارجه مورد قبول است.)
3. برای تایید رضایت نامه. علاوه بر اصل رضایت نامه، اصل شناسنامه کسانی که اسامی آن ها در رضایت نامه ذکر شده الزامی است.

 

مدارک لازم برای سفارت سوئیس در تهران:

• تکمیل فرم درخواست ویزای سوئیس
• همراه داشتن رسید پرداخت هزینه های ویزا
• دو قطعه عکس 4.5 * 3.5
• اصل و ترجمه شناسنامه و کارت ملی متقاضی
• پاسپورت فعلی متقاضی همراه با گذرنامه های قبلی
• دعوت نامه (در صورت وجود)
• گردش حساب 3 ماهه اخیر
• اصل و ترجمه کلیه اسناد ملکی و دارایی ها
• گواهی اشتغال به کار
• گواهی تمکن مالی به یورو

 

سفارت سوئیس در تهران:

سفارت سوئیس در تهران در آدرس الهیه، خیابان بوستان، خیابان شریفی منش، کوچه یاسمن، پلاک 13 واقع شده است اما خدمات ویزا و کنسولی را به دفتر VFSGlobal واگذار کرده است. برای حضور در دفتر کارگزاری ویزای سوئیس باید به آدرس تهران، میدان هروی، خیابان شهید موسوی، مجتمع تجاری هروی، طبقه چهارم مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید

راهنمای اخذ ویزای شینگن

محدوده شینگن در واقع محدوده ای متشکل از 26 کشور اروپایی است که با یک توافق همگانی به پیمانی به نام شینگن پیوسته اند، برای ورود به هر کدام از کشور های حوزه شینگن تنها نیاز به اخذ ویزای شینگن از یکی از 26 کشور پیمان شینگن می باشد.

پ.ن1: به عنوان مثال اگر ویزای ایتالیا را دریافت کنید شما به راحتی و با ترن یا به صورت هوایی می توانید به کشورهای محدوده شینگن سفر کیند. افرادی که قصد سفر به اروپا را دارند، بی شک بارها و بارها نام ویزای شینگن به گوششان خورده است و علاقه مند هستند درباره نحوه ویزای شینگن اطلاعاتی به دست بیاورند.

 

پیمان شینگن در سال 1985 تصویب شده و به واسطه این پیمان درب کشورهای اروپایی به روی همسایه های آن ها باز شده است. متخصصین شرکت ویزا 21 با بیش از ده سال تجربه در زمینه اخذ ویزای شینگن به شما کمک خواهند کرد که با بهترین روش در کوتاه ترین زمان ممکن ویزای شینگن خود را اخذ نمایید.

پ.ن2: جهت مشاوره رایگان می توانید با شماره تلفن های موجود در سایت تماس حاصل نمایید.

 

نکات مهم برای اخذ ویزای شینگن

بهترین روش اخذ ویزای شینگن چیست؟

سناریوی رفتن به سفارت می تواند به صورت توریستی، تجاری، تحصیلی، کاری، پزشکی، ترانزیت، پیوست به اقوام و … باشد. همانطور که می بینید راهکارهای مختلفی برای گرفتن ویزای شینگن وجود دارد اما نکته حائز اهمیت این است که بسته به شرایط کیس باید از راهکار و سناریوی مناسب برای اخذ ویزا استفاده نمود.

بسیاری از افراد به خاطر نداشتن تجربه و بدتر از این متأسفانه بسیاری از همکاران به خاطر نداشتن اشراف کامل به شرایط دریافت ویزای شینگن، مسافر را با یک سناریوی غیر مرتبط و غیر مناسب به سفارت می فرستد که این امر در نهایت منجر به ریجکتی مسافر خواهد شد؛ مسافری که اگر از راهکار مناسبی برای اخذ ویزای شینگنش استفاده می شد به راحتی ویزایش را اخذ نموده بود و سرنوشت متفاوتی را می داشت.

حدود 6 سال پیش را به خاطر دارم که شرایط گرفتن وقت سفارت ایتالیا برای گرفتن ویزای شینگن توریستی برای بسیاری از آژانس ها سخت بود در مقابل ویزاهای بیزنسی نیازی به وقت قبلی نداشت، همین امر باعث شده بود بسیاری از آژانس ها و دفاتر خدمات مسافرتی، مسافران خود را به شکل بیزینسی به سفارت بفرستند  .

فقط و فقط به این خاطر که مسافر می توانست با داشتن دعوت نامه ی تجاری بدون نیاز به وقت قبلی به سفارت ورود کند، مبالغ زیادی را بابت گرفتن دعوت نامه از مسافر اخذ می کردند از طرفی هم دغدغه ی گرفتن وقت از سفارت را نداشتند.

مسافر از همه جا بی خبر نیز دعوت نامه را در دستان خود می دید و تصور می کرد با داشتن این دعوت نامه مدارکش خیلی قرص و محکم شده؛ غافل از اینه مبلغ زیادی رو بابت دعوت نامه پرداخت کرده، دعوت نامه ای که با آن شانس اخذ ویزای شینگن خود را به خطر انداخته بود.

اکثر آن مسافرانی که به این شیوه در آن بازه ی زمانی به سفارت رفتند ریجکت شدند چرا که افیسر در آن زمان وقتی کیسی را می دید که کت شلوار پوشیده و با کیف سامسونت و دعوت نامه به دست در حال ورود است؛ در 99 درصد موارد سرنوشت ویزایش از همان قبل مصاحبه برایش مشخص بود.

 

بهترین سفارت

این سوال بسیاری از مسافران است چه آن دسته از مسافرانی که مقصد اصلی شان محدوده شینگن است چه کسانی که برای بهتر کردن سابقه سفر خود برای اخذ ویزای کانادا در پی اخذ ویزای شینگن هستند.

درصد ویزادهی سفارت ها در بازه های زمانی مختلف بسیار متفاوت است این درصد ویزادهی می تواند بسته به شرایط سیاسی و اقتصادی آن کشور بسته به دستوراتی که کنسول از بالا دریافت می کند و بسته به های سیزن و یا لو سیزن بودن فصل باشد .

پ.ن3: زمانی سفارت هلند برای دریافت ویزای شینگن جزو سختگیر ترین سفارت ها بود و اکثر درخواست های ویزا حتی در قوی ترین کیس ها هم منجر به ریجکتی می شد. در چند ماه گذشته شرایط این سفارت به مراتب بهتر از قبل بوده و مسافرینی را داشته ایم که به راحتی برایشان ویزاهای مولتی یکساله از سفارت هلند اخذ نموده ایم. زمانی افراد معدودی را جلوی سفارت هلند می دیدید ولی در حال حاضر تقاضا برای گرفتن وقت سفارت هلند افزایش یافته است. سفارتی که تا چندی پیش جزو سختگیر ترین سفارت ها بود. به تازگی نیز با توجه به مراجعه زیاد مسافران فیلترهای بیشتری برای اخذ ویزا در این سفارت گذاشته شده است.

پ.ن4: سفارت اتریش برای اخذ ویزای شینگن همواره جزو سفارت های سختگیر بوده، مگر در کیس هایی که واقعا کیس اخذ ویزای شینگن از سفارت اتریش بوده اند. 6 ماه پیش همین سفارت شروع به ریجکت کردن 99 درصد مسافران خود نمود به تمامی مسافران نامه ای می داد مبنی بر اینکه باید برای ما منبع پول خود را مشخص کنید و یا رسید صرافی برای ما بیاورید در زمانی که صرافی های کشور کاملا تعطیل بودند و مسافران را اصطلاحا دنبال نخود سیاه می فرستادند. در نهایت نامه ای مبنی بر اینکه دلایل شما برای رفتن به این سفر برای ما قانع کننده نبود به دست مسافر می دادند و در آن بازه ی زمانی 99 درصد مسافران ریجکت شدند.

کارشناسان تیم هوگوتراول، گام به گام همراه شما خواهند بود تا از بروز مشکلات احتمالی در پرونده شما جلوگیری کرده و شرایط را برای گرفتن ویزای شینگن شما هموار سازند تا بتوانید بدون صرف زمان و هزینه اضافی ویزای شینگن خودرا اخذ نمایید.

 

انواع ویزای شینگن

ویزای شینگن نوع A  و یا ویزای فرودگاهی:

با داشتن این ویزا مسافر فقط اجازه ی ورود به یکی از فرودگاه های محدوده ی شینگن را دارد. در واقع با داشتن این ویزا مسافر اجازه خروج از فرودگاه را نداشته و از آنجا می تواند پرواز خود را تغییر دهد.

 

ویزای شینگن نوع B یا ویزای ترانزیت:

این نوع ویزا به مسافر فقط اجازه ی عبور از محدوده ی شینگن را حداکثر ظرف مدت پنج جروز می دهد.

 

ویزای شینگن نوع C یا ویزای کوتاه مدت:

این نوع ویزاها بسته به درخواستی که به سفارت داده می شودو بسته به موافقت آفیسر و کنسول می تواند مجوز اقامت بین یک تا نود روز را به مسافر بدهد. ویزاهای نوع C می توانند سینگل یا مولتی باشند که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

 

ویزای شینگن نوع D یا ویزای بلند مدت:

در صورت داشتن ویزای نوع D مسافر اجازه ی اقامت بیشتر از 90 روز را در محدوده ی شینگن خواهد داشت.

پ.ن5: ویزاهای نوع D دقیقا چند روزه هستند؟

بسته به درخواستی دارد که به سفارت داده شده همچنین موافقت کنسولگری دارد.

 

ویزای یک بار ورود، دو بار ورود و مولتیپل:

همانطور که از اسم این نوع ویزاها مشخص است با داشتن ویزای یک بار ورود، یک بار اجازه ی ورود به حوزه شینگن و با داشتن ویزای دو بار ورود، دو بار اجازه ورود به محدوده ی شینگن را دارید.

پ.ن6: حتی اگر از اعتبار ویزای شما باقی مانده باشد!

و ویزاهای مولتیپل، همان ویزاهای چند بار ورود هستند که با داشتن این نوع ویزا می توانید تا پایان اعتبار ویزایتان به دفعات به حوزه ی شینگن ورود داشته باشید.

پ.ن7: ویزاهای مولتی به چه کسی تعلق می گیرد و آیا همه می توانند درخواست ویزای مولتیپل به سفارت بدهند؟ همه می توانند درخواست ویزای مولتیپل نمایند.

ولی سفارت تعهدی برای دادن ویزای مولتیپل به مسافران ندارد. در واقع اخذ ویزای شینگن مولتی بسته به شرایط مسافر و شرایط سفارت در بازه ی زمانی اقدام شده دارد که که کارشناسان ما در این زمینه شما را یاری خواهند نمود تا بتوانید بهترین نوع ویزا را درخواست داده به طوری که شانس شما برای اخذ ویزا پایین نیاید.

 

کدام نوع ویزای شینگن برای من مناسب تر است؟

درخواست نوع و مدت زمان ویزای شینگن بسته به شرایط مسافر، سفارت تعیین شده برای اقدام، شرایط فصلی آن سفارت و بازه ی زمانی انتخاب شده برای اخذ ویزای شینگن خواهد داشت.

بیشتر بخوانید

معماری در آلمان

تحصیل رشته معماری در آلمان در هر دانشگاهی از کیفیت و سطح بسیار بالایی برخوردار است و نباید زیاد نگران تحصیل در دانشگاه های تراز اول و برتر آن بود. با اینکه تحصیل در مراکز برتر و تراز اول می تواند تأثیر بهتری در آینده اشخاص داشته باشد.

مدارک مورد نیاز برای پذیرش:
 1. مدرک دیپلم دوره پیش دانشگاهی و پایان دبیرستان با ترجمه معتبر
 2. ریز نمرات دیپلم و سال های دبیرستان به همراه ترجمه
 3. پاسپورت با مدت اعتبار مورد درخواست
 4. ارائه مدارک هویتی اشخاص با ترجمه معتبر (کارت ملی، شناسنامه)
 5. مدرک زبان معتبر انگلیسی یا آلمانی (تافل، آیلتس، داف (قبولی در تست داف (DSH) + نتیجه این آزمون))
 6. نمونه فعالیت ها و پروژه های معماری متقاضی
 7. ارائه هرگونه رزومه تحصیلی (افتخارات، جوایز، مقالات، پژوهش ها چه داخلی و چه خارجی)
 8. ارائه گواهی سلامت بین الملل
 9. ارائه انگیزه نامه قوی و محکم
 10. ارائه توصیه نامه از اساتید یا مرکز آموزشی پیشین (برای ارشد یا دکتری)
 11. ارائه تمکن مالی به مبلغ مورد درخواست
 12. داشتن نامه پذیرش تحصیلی از رشته معماری در آلمان

 

نکات مورد توجه:
 • تحصیل کارشناسی حتما به زبان آلمانی باشد. (برای سفارت B2 آلمانی)؛ این دوره می تواند در خارج از کشور مانند ارمنستان و مجارستان گذرانده شود.
 • دیپلم آنها 13 ساله است؛ بنابراین باید در آنجا یک سال در کالج گذرانده شود. چنانچه با نمره های بالا فارغ التحصیل شوید هزینه تحصیل رایگان خواهد بود.

 

بهترین دانشگاه های معماری آلمان:

 1. دانشگاه هامبورگ: بزرگ ترین مرکز تحقیقات و پژوهش در شمال آلمان
 2. دانشگاه دورتموند: در سال 1968 میلادی در شهر دورتموند شروع به فعالیت کرد.
 3. دانشگاه فنی برلین: یکی از برترین دانشگاه های آلمان
 4. دانشگاه صنعتی دارمشتات: مرکز آموزش تحقیقاتی در شهر دارمشتات

 

 

 • دانشگاه فنی برلین

جزو 100 دانشگاه برتر جهان در تدریس رشته معماری از دیدگاه مؤسسه معتبر QS و تایمز به ترتیب در جایگاه 148 و 149 امین دانشگاه برتر دنیا شناخته شده است.

برنامه لیسانس معماری این دانشگاه، دانشجویان را به دانش و مهارت هایی که برای طراحی معماری و توسعه شهری نیاز دارند، مجهز می کند و این برنامه مدرک ترکیبی منحصر به فردی از خلاقیت هنری و دانش مهندسی را ارائه می دهد.

این دانشگاه یکی از پر اعتبارترین دانشگاه های معماری آلمان است که به زبان آلمانی دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد این رشته را برای علاقه مندان برگزار می نماید و دوره کارشناسی 3 سال و ارشد آن 2 سال به طول خواهد انجامید.

 

 

 

 • دانشگاه دورتموند

سالانه نزدیک به 5 هزار دانشجوی جدید پذیرش می کند. این مرکز آموزشی بیش از 3 هزار دانشجوی بین المللی را هم اکنون پذیرا است و یکی از برترین مراکز ارائه دهنده رشته معماری در آلمان است. دانشگاه دورتومند در حال حاضر از منظر مؤسسه معتبر QS جز 500 دانشگاه برتر جهان قرار گرفته است.

دپارتمان معماری و مهندسی عمران دانشگاه دورتموند شامل دو رشته معماری و طراحی شهری و همچنین مهندسی عمران می شود.

یکی از ویژگی های مهم این بخش، ارتباط نزدیک میان این دو رشته که باعث شده دانشجویان هر رشته در بعضی دروس با یکدیگر آموزش ببینند و همچنین باعث بهره مندی از دانش و علوم یکدیگر شده است. این مدل تدریس در آلمان منحصر به فرد است و مفهومی آموزشی در بر می گیرد که همکاری بین رشته ای و کار تیمی را تقویت می کند و در عین حال آموزش حرفه ای کامل را در رشته مربوطه ارائه می دهد.

در این مراکز قادر خواهید بود از دوره کارشناسی تا دکتری معماری را به زبان آلمانی آموزش ببیند. البته برخی دروس و دوره دکتری به زبان انگلیسی هم ارائه می شود.

 

 

 • دانشگاه صنعتی دارمشتات

رتبه ها:

29 در کشور آلمان (2016)

324 جهانی در سال 2016

250 جهانی در سال 2017

در دانکده معماری این دانشگاه، دانشجویان تکنیک های طراحی خود را بیشتر پرورش می دهند و به یک معمار خلاق و پر از ایده های ناب تبدیل می شوند.

یکی از تفاوت های تحصیل معماری در این دانشگاه با دیگر مراکز، ارائه معماری کامل مدرن به صورت تخصصی و در کنار معماری های سنتی و قدیمی می باشد.

هیچ دانشگاهی به اندازه این دانشگاه تا این حد به معماری مدرن بها نمی دهد و این مرکز نیز دوره کارشناسی را به زبان آلمانی و دوره کارشناسی ارشد را به زبان های آلمانی و انگلیسی تدریس می کند.

 

 

 • دانشگاه هامبورگ

از بزرگ ترین مرکز تحقیقات و پژوهش در شمال آلمان محسوب می شود که بیش از 5 هزار دانشجوی خارجی را در خود جای داده است. برخلاف سابقه کوتاهی که دارد، افتخارات زیادی را به دست آورده و از اساتید معتبر و سرشناسی برای تدریس به دانشجویان خود بهره می گیرد.

این مرکز هفتمین دانشگاه برتر آلمان و جز 200 دانشگاه برتر جهان است.

دوره کارشناسی این دانشگاه بیش تر به اصول طراحی و ایجاد خلاقیت در دانشجویان و یادگیری تکنیک ها و قواعد طراحی در معماری دارد. ( تدریس به زبان آلمانی)

 

هزینه تحصیل معماری در آلمان

دولت، تحصیل در دانشگاه های دولتی را رایگان اعلام کرده است. برای دریافت مدرک در دوره کارشناسی این رشته در دانشگاه های دولتی سالانه حداکثر 500 یورو هزینه خواهید داشت.

هزینه تحصیل معماری در آلمان در دانشگاه های غیر دولتی بسیار گران تر بوده و دانشجویان باید کاملا شهریه را پرداخت کنند.

شهریه دانشگاه های غیردولتی برای رشته معماری سالانه از 10 هزار یورو تا 25 هزار یورو متغیر است و تحصیل این رشته به زبان انگلیسی در این مراکز باز به مراتب گران تر از تحصیل به زبان آلمانی است.

بیشتر بخوانید

دانشگاه های روم

رم یکی از کهن ترین و جذاب ترین شهرهای جهان است که به لطف دانشگاه های باکیفیت، تاریخ غنی و شاهکارهای معماری و هنری خود توانسته به یکی از محبوب ترین مقاصد تحصیلی تبدیل شود، اگر شما نیز شهر رم در ایتالیا را برای تحصیل انتخاب کرده اید. پیشنهاد می کنم در ابتدا به هطور کامل با دانشگاه های این شهر آشنا شوید.

نزدیک به 36 مرکز آموزشی دولتی و خصوصی در این شهر وجود دارد که آموزش‌های باکیفیت را ارائه می‌دهند.

 

چرا شهر روم؟

از بین دانشگاه های ایتالیا، شهر رم دارای دانشگاه‌هایی در سطح جهانی است و سه دانشگاه ساپینزا، دانشگاه تور ورگاتا و دانشگاه روما تری آن طبق رتبه‌بندی جهانی QS در بین برترین دانشگاه‌های جهان قرار دارند. این شهر میزبان 36 کالج و دانشگاه دولتی و خصوصی بوده و رشته‌های متنوعی را برای تحصیل دانشجویان فراهم کرده‌ است. به این ترتیب مطمئنا رشته‌ای را پیدا خواهید کرد که مناسب شما باشد.

 

علاوه بر این شهر رم دارای بزرگترین شتاب‌دهنده‌های استارت آپی در اروپا است که آن را به مقصد جدیدی برای نوآوران، کارآفرینان، خلاقان و سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کند.

 

 

لیست دانشگاه های روم

ردیف رتیه کشوری رتبه جهانی نام دانشگاه به انگلیسی نام دانشگاه به فارسی نوع دانشگاه
1 1 171 Sapienza University of Rome دانشگاه ساپینزا رم دولتی
2 10 499 University of Rome Tor Vergata دانشگاه تور ورگاتا رم دولتی
3 27 801-1000 Roma Tre University دانشگاه روما تری خصوصی
4 34 Guglielmo Marconi University دانشگاه گوگلیلمو مارکونی خصوصی
5 36 Niccolo Cusano University دانشگاه نیکولو کوزانو خصوصی
6 43 Pontifical Gregorian University دانشگاه پاپ گریگوریان خصوصی
7 57 Pontifical University of the Holy Cross دانشگاه صلیب مقدس پاپ خصوصی
8 62 Pontifical Lateran University دانشگاه پاپ لاتران دولتی
9 64 John Cabot University Rome دانشگاه جان کابوت رم خصوصی
10 70 American University of Rome دانشگاه آمریکایی رم خصوصی
11 72 Maria SS.Assunta University of Rome دانشگاه ماریا اس اس آسونتا رم خصوصی
12 76 University of International Studies of Rome دانشگاه بین المللی مطالعاتی رم خصوصی
13 81 Salesian Pontifical University دانشگاه پاپی سالیان خصوصی
14 85 University of Rome Unitelma Sapienza دانشگاه Unitelma Sapienza رم خصوصی
15 92 Mercatorum University دانشگاه بازرگانی خصوصی
16 93 European University of Rome دانشگاه اروپایی رم دولتی
17 95 Campus Bio-Medico University of Rome پردیس Bio-Medico دانشگاه رم خصوصی
18 98 Accademia di Belle Arti di Roma آکادمی هنرهای زیبای رم دولتی
19 117 Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio d’Amico آکادمی ملی هنرهای دراماتیک سیلیو دی آمیکو دولتی
20 127 Pontifical Urbaniana University دانشگاه پاپ اوربانیا خصوصی
21 130 Rome University of Fine Arts دانشگاه هنرهای زیبای رم خصوصی
22 134 Pontifical Atheneum of St. Anselm مدرسه هنری آنتیوم پاپ خصوصی
23 135 Italian University Sport and Movement Rome دانشگاه ورزشی ایتالیا رم دولتی
24 Foro Italico University of Rome دانشگاه فورو ایتالیکو رم دولتی
25 Libera Universita degli Studi Maria SS. Assunta di Roma (LUMSA) دانشگاه LUSMA خصوصی
26 LUISS Business School, Libera Universita Degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS) مدرسه کسب و کار LUISS خصوصی
27 Tobin College of Business-Rome, St. John’s University دانشگاه بیزینس توبین رم خصوصی
28 Pontifical Institute of Christian Archaeology مؤسسه پاپ باستان شناسی مسیحی خصوصی
29 Conservatorio di Musica Santa Cecilia کنسرواتوار موسیقی سانتا سیسیلیا دولتی
30 Silvio d’Amico National Academy of Dramatic Arts آکادمی ملی هنرهای دراماتیک دولتی
31 Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Rome مؤسسه عالی صنایع هنری رم دولتی
32 San Raffaele University Rome دانشگاه ان رافائل رم خصوصی
33 Koefia Scuola di Moda e Costume a Roma مدرسه مد و لباس کوفیا در رم
34 Accademia Costume & Moda آکادمی لباس و مد خصوصی
35 Accademia Nazionale di Danza آکادمی ملی رقص
36 The Pantheon Design & Technology Institute مؤسسه طراحی و فناوری پانتئون

 

 

 

برترین دانشگاه های رم

 

دانشگاه ساپینزا رم

نوع دانشگاه: دولتی

رتبه جهانی QS: 171

رتبه کشوری: 1

دانشگاه ساپینزا رم با بیش از 700 سال قدمت، بیش از 115000 دانشجو، 3300 استاد، 2200 مسئول، تکنسین و کتابدار و بیش از 1500 کارمند در بیمارستان های دانشگاهی بزرگترین دانشگاه در اروپا است. این دانشگاه در سال 1303 تأسیس شده است و قدیمی ترین دانشگاه رم می باشد. دانشگاه ساپینزا رم در بین یهترین دانشگاه های جهان توانسته است رتبه ی 171 را طبق رتبه بندی جهانی کسب کند. همانطور که در بالا مشاهده می کنید، این دانشگاه در بیت دانشگاه های رم توانسته است رتبه ی 1 را از آن خود نماید.

مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش دانشگاه ساپینزای روم برای دانشجویان بین المللی:

 1. دیپلم دبیرستان (ترجمه شده، تأیید و همراه با اعلان اعتبار که از طرف کنسولگری یا سفارت ایتالیا انجام شده)
 2. کپی کارت شناسایی (کارت ملی) یا گذرنامه
 3. کپی از اجازه اقامت و علت صدور آن
 4. کپی از روادید تحصیلی

توجه داشته باشید که دانشجویان غیر اروپایی که قصد تحصیل در دانشگاه ساپینزا را دارند می توانند تا 7 جولای در کنسولگری یا سفارت ایتالیا ثبت نام کنند. دقت کنید که درجات مختلف تحصیلی ددلاین های متفاوتی برای ثبت نام ممکن است که داشته باشد. این تاریخ ها توسط وزارت آموزش و پرورش و تحقیقات ایتالیا تعیین شده است .

تحصیل در دانشگاه ساپینزا شامل شهریه می شود اما امکان اخذ بورسیه استانی ایتالیا برای دانشجویان بین المللی وجود دارد. این بورسیه هزینه هایی همچون شهریه دانشگاه، غذا و خوابگاه را برای دانشجویان بین المللی پوشش می دهد و به وضعیت مالی درخواست دهنده بستگی دارد.

 

دانشگاه تور ورگاتا رم

نوع دانشگاه: دولتی

رتبه جهانی QS: 499

رتبه کشوری: 10

دانشگاه تور ورگاتا یکی از جوان ترین دانشگاه های شهر رم است که در سال 1982 تأسیس شده است. این دانشگاه دارای 18 گروه در شش دانشکده است: اقتصاد، حقوق، مهندسی، علوم انسانی و فلسفه، پزشکی و جراحی و ریاضیات، فیزیک و علوم طبیعی.

در حال حاضر دانشگاه  تور ورگاتا 106 رشته تحصیلی کارشناسی و ارشد و 32 رشته تحصیلی مقطع دکتری ارائه می دهد و علاوه بر آموزش و تحقیق مأموریت سومی نیز دارد: ترویج نوآوری و رشد اجتماعی!

 

دانشگاه روما تری

نوع دانشگاه: دولتی

رتبه جهانی QS: 801-1000

رتبه کشوری: 27

دانشگاه روما تری یکی از سه دانشگاه دولتی شهر رم است که در سال 1992 بنا به درخواست چندین استاد دانشگاه ساپینزا رم تأسیس شد. این دانشگاه به لطف دوره های آموزشی و تحقیقاتی باکیفیت خود شهرت قابل توجهی در جهان به دست آورده است.

دانشگاه روما تری شامل 8 مدرسه و 12 دپارتمان است که 35338 دانشجو در آن ثبت نام کرده اند. این دانشگاه دوره های تحصیلی متنوعی را در رشته های معماری، اقتصاد، علوم آموزشی، مهندسی، حقوق، علوم انسانی و هنرهای آزاد، علوم سیاسی، ریاضیات، فیزیک و علوم طبیعی ارائه می دهد.

 

 

 

بیشتر بخوانید

دانشگاه های فرانسه

دانشگاه های فرانسه

Location University
Paris University of Paris
Paris Sorbonne Universite
Paris University of Paris-Saclay
Marseille Aix-Marseille University
Bordeaux University of Bordeaux
Paris Pantheon-Sorbonne University
Grenoble Universite Grenoble Alpes
Nantes Nantes University
Toulouse Paul Sabatier University
Dijon University of Burgundy
Toulouse Toulouse 1 University Capitole
Lille University of Lille
Villeurbanne Claude Bernard University Lyon 1
Versailles Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Lyon Lyon 2 University Berges du Rhone Campus
Lyon Universite Jean Moulin Lyon 3
Fontainebleau Insead
Paris Sciences Po
Angers University of Angers
Pau IUT des Pays de l’Adour
Chambery University of Savoy Mont Blanc
Poitiers University of Poitiers
Paris New Sorbonne University Paris
Saint-Etienne Jean Monnet University
Paris Le Cordon Bleu
Cergy ESSEC Business School Cergy
Reims University of Reims Champagne-Ardenne
Paris ESCP Business School
Mont-Saint-Aignan University of Rouen Normandy Mont-Saint-Aignan Campus
Ecully Emlyon Business School
Pessac Bordeaux Montaigne University
Talence KEDGE Business School
Paris College de France
Guer Saint-Cyr Military Academy
Rennes Universite Rannes 2 UFR social sciences
Toulon Universite de Toulon
Paris EDHEC Business School
Grande école in Strasbourg Ecole Nationale d’Administration
Villetance Sorbonne Paris Nord University
Valenciennes Universite Polytechnique Hauts-de-France
Angers Management School ESSCA
Paris Institut Francais de la Mode
Paris National Conservatory of Arts and Crafts
Paris Institute D’administration Des Entreprises

 

 

دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم ایران

اسم دانشگاه های ممتاز ردیف
Centrale Supelec 1
Ecole Centrale de Lyon 2
Ecole Nationale Superieure 3
Ecole National des Ponts et Chaussees (Ecole des Ponts Paris Tech) 4
Ecole Normale Superieure de Cachan 5
École Normale Supérieure de Lyon 6
(École Normale Supérieure de Paris (ENS Paris 7
École Polytechnique Universitaire de Marseille 8
École Polytechnique – Paris Tech 9
(INSA (Institut National de Sciences Appliquees 10
Institut National Polytechnique de Grenoble 11
Sciences Po 12
Sorbonne Université 13
Université de Lille 14
Université de Lorraine 15
Université de Lyon I – Claude Bernard 16
Université de Toulouse III – Paul Sabatier 17
Université de Tours 18
Université de Versailles Saint – Quentin-en Yvelines 19
Université Grenoble Alpes 20
Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne 21
(Université  Clermont Auvergne     Clermont-Ferrand (I-II 22
Université d’Aix-Marseille 23
Université de Bordeaux 24
Université de Montpellier 25
Université de Renne I 26
Université de Strasbourg 27
Université Paris Sud – Paris 11 28
Université Paris XIII 29
University of Paris 30

 

اسم دانشگاه های خوب

ردیف
Agro Paris Tech 1
École Centrale de Lille 2
École des Hautes Études en Sciences Sociales 3
École Centrale de Nantes 4
ESPCI Paris Tech 5
ESSEC Business School 6
INSEAD 7
Institut National Polytechnique de Toulouse 8
Université de Lyon II – Lumière Lyon 2 9
Université de Lyon III – Jean Moulin 10
Université de Montpellier III- Paul Valéry 11
Université de Picardie Jules Verne 12
(Université de Savoie(Chambery 13
(Université de Technologie de Compiègne (UTC 14
Université de Technologie de Troyes 15
Université de Toulouse I – Capitole 16
Université de Toulouse II – Jean Jaurès le Mirail 17
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis 18
(Université Panthéon-Assas (Paris 2 19
Université Paris Ouest Nanterre la Défense – Paris X 20
Université Paris Dauphine – Paris 9 21
Université Sorbonne Nouvelle – Paris III 22
(Université Vincennes-Saint-Denis (Paris VIII 23
Université Cote d’Azur 24
Université de Caen Basse-Normandie 25
Université de Cergy-Pontoise 26
Université de Nantes 27
Université de Poitiers 28
Université de Renne II 29

 

اسم دانشگاه های متوسط

ردیف
Audencia Nantes École de Management 1
CERAM Sophia Antipolis 2
Clermont Graduate school of Management 3
Conservatoire Nationale des Arts et Métiers 4
École d’Architecture de Paris – Belleville 5
École d’Architecture de Paris-Val-de-Sein 6
École d’économie de Paris (EEP) 7
(École des Hautes Études Commerciales du Nord (EDHEC 8
École Nationale d’Ingénieurs ENIB Brest 9
(École Nationale de l’Aviation Civile (ENAC 10
École Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique Paris 11
(École Pour l’Informatique et les Techniques Avancées (EPITA 12
École Supérieur d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Caen 13
École Supérieure de Commerce Bretagne – Brest 14
École Supérieure de Commerce, ESC Troyes 15
École Supérieure d’Ingénieurs ESIGETEL 16
(École des Hautes Études Commerciales (Groupe HEC 17
Emlyon Business School 18
ESEO Grande E’cole d’Ingénieurs Généralistes 19
(Euromed Marseille (École de Management 20
EURECOM Sophia Antipolis 21
Grenoble École de Management 22
IÉSEG School of Management 23
INALCO) Institut National des langues et Civilisations orientales) 24
Institut National des Télécommunications 25
(Institut Supérieur d’Électronique de Paris (ISEP 26
Institut Supérieure de Mécanique de Paris 27
L’Ecole de Design Nantes Atlantique 28
NEOMA Business School 29
Pole Paris Alternance 30
Rennes International Business School 31
Skema Business School 32
Spéos International Photo School – Paris & London 33
Strate école de design 34
Université d’Artois 35
Université d’Avignon 36
Université d’Evry-val-d’Essonne 37
Université d’Orlean 38
Université de Bretagne Occidentale 39
Université de Corse Pascal Paoli 40

 

فرانسه در ارائه برنامه های عالی تحصیلات تکمیلی شهرت بسزایی دارد. کسانی که می خواهند برای تحصیلات تکمیلی به اروپا بروند، اغلب برای این کار به فرانسه مراجعه می کنند. دانشجویان بین المللی واقعا از این کشور لذت می برند و برنامه های تحصیلات تکمیلی که در فرانسه ارائه می شود واقعا بهترین هستند. همه مؤسسات فرانسه از نظر تحصیلات، رتبه بسیار بالایی دارند و کسانی که در چنین برنامه هایی در این کشور شرکت می کند، بسیار یاد می گیرند، و این غالبا به این معنی است که در تلاش های آینده خود به موفقیت دست می یابند.

برنامه های تحصیلات تکمیلی در فرانسه در سه دسته اصلی قرار می گیرد:

 • کارشناسی ارشد آموزش محور (Mas/MScs/MEng)
 • کارشناسی ارشد پژوهش محور (MRes/MA by Research)
 • دکترا (Doctorates and PhDs)

کارشناسی ارشد آموزش محور، دوره ی تحصیلات تکمیلی ست که الگویی مشابه با مطالعات کارشناسی دارند که با سخنرانی ها، سمینارها و آموزش ها ارائه شده می شوند. از دانشجویان انتظار می رود که در مورد موضوعات دروس به تنهایی تحقیق کنند و رویکردی مستقل در مورد مطالعه خود اتخاذ کنند. کارشناسی ارشد پژوهش محور، اغلب به عنوان پیش نیاز برای ورود به یک برنامه دکتری در نظر گرفته می شود. دانشجویان در این برنامه ها باید به طور مستقل  روی یک موضوع خاص تحقیق کنند و بر بهبود مهارت های تحقیقاتی ای که برای نوشتن پایان نامه یا پروژه نهایی نیاز دارند، تمرکز کنند. روش های کسب مدرک تحصیلی تکمیلی در دانشگاه های فرانسه متغیر هستند.

اکثر دیپلم ها را می توان در مدت چهار سال کسب کرد. بیشتر مدرک های کارشناسی ارشد را می توان در بازه ی زمانی یک تا دو سال کسب کرد. با این حال، باز هم همه این موارد بستگی به رشته انتخابی شما دارد. مراحل تقاضا برای برنامه تحصیلات تکمیلی در این کشور همان مراحلی ست که برای برنامه ای در مقاطع پایین تر هم نیاز است. دانشجویان بین المللی که مایل به ورود به فرانسه برای شرکت در کالج یا دانشگاه برای یک برنامه تحصیلات تکمیلی هستند، برای تکمیل مراحل درخواست، به گذرنامه خود نیاز دارند.

سیستم آموش عالی فرانسه دارای تاریخچه ای پر افتخار است و یکی از قدیمی ترین دانشگاه های دنیا در آن قرار گرفته است: دانشگاه پاریس (که به نوعی از 1160 وجود داشته است). همچنین مکان های دیدنی معروف و فرهنگ غنی، فرانسه را به طور فوق العاده ای برای گردشگران و دانشجویان خارجی محبوب ساخته . (بیش از 250 هزار نفر در سال 2020 در آن تحصیل کردند). در زیر به دلایلی که فرانسه می تواند مقصدی ایده آل جهت تحصیل در مقطع دکترا در سال جاری باشد اشاره می کنیم:

 • مقرون به صرفگی:

دولت فرانسه بیشتر هزینه های شهریه دانشجویان در مؤسسات دولتی را تأمین می کند (صرف نظر از ملیت) که باعث هزینه بسیار کمتر شهریه در فرانسه نسبت به خیلی از کشور ها می شود.

 • استقبال از دانشجویان خارجی:

12 درصد دانشجویان در فرانسه خارجی هستند که با توجه به میزان کمک هزینه های تحصیلی که برای جذب افراد برتر خارجی برای تحصیل دکترا ارائه شده اند خیلی هم عجیب نیست.

 • سیستم منحصر به فرد تحصیلات عالی:

سیستم تحصیلات عالی فرانسه شامل شبکه وسیعی از مؤسسات کوچک تر است که مزایای دانشگاه های بسیار تخصصی و طیف وسیعی از منابع را ارائه می دهند.

 • گردش و تفریح:

فرانسه بارها به عنوان اولین مقصد دنیا برای گردشگران خارجی به خاطر فرهنگ غنی و مکان های تارخی اش شناخته شده است.

تحصیلات دکترا در فرانسه 2021- جزئیات مهم
ویژگی ها شرایط
دانشگاه ها 194
جوایز نوبل 68
قدیمی ترین دانشگاه  دانشگاه پاریس
دانشجویان خارجی 229،623
طول مدت دکترا 3 تا 4 سال
شهریه سالانه 380 یورو (برای مؤسسات دولتی)
سال تحصیلی سپتامبر تا ژوئن

 

فرانسه دارای بسیاری از مؤسسات آموزش عالی باکیفیت است که در سراسر کشور پراکنده اند. به راحتی می توان گفت برجسته ترین این مؤسسات را می توان در پاریس یافت. اگرچه آنها فقط به این شهر یا حتی این منطقه محدود نمی شوند. با وجود کالج های زیادی که در سطح شهر یافت می شود برای هر دانشجویی یافتن یک کالج مناسب که با نیاز های وی مطابقت دارد، آسان است. مهم نیست مایل به تحصیل در چه رشته ای هستید و یا چه مدرکی می خواهید کسب کنید، دانشگاه های بسیار زیادی در کشور فرانسه وجود دارند که این امر را ممکن می سازند. در بین (100 کالج برتر جهان) چهار مؤسسه از فرانسه در این فهرست وجود دارد. یکی از این دانشگاه ها حتی دو بار در این لیست وجود دارد.  این کالج ها شامل این سه مورد هستند:

 1. دانشگاه پاریس 11 (University of Paris)

دانشگاه پاریس 11 دارای بزرگترین پردیس دانشگاهی در کل کشور است و دارای پنج موقعیت مکانی در حومه شهر پاریس است. این دانشگاه در رشته های علوم انسانی تخصص دارد، و در پنج ساختمان مجهز، رشته های علوم، حقوق و علوم اقتصادی، داروسازی، پزشکی و علوم ورزشی را ارائه می دهد؛ و همچنین دارای سه پژوهشکده فناوری و یک دانشکده مهندسی است. حدود 30000 دانشجو در این دانشگاه شرکت می کنند که حدود 43 درصد از کل ثبت نام کنندگان در دوره های تحصیلات عمومی و 57 درصد دیگر در دوره های تحصیلات حرفه ای هستند. علاوه بر این، 4800 دانشجو از مجموع 132 کشور مختلف، در این دانشگاه شرکت می کنند و حدود 1800 استاد در این مؤسسه وجود دارند.

 1. دانشگاه استراسبورگ (University of Strasbourg)

این دانشگاه ترکیبی از سه دانشگاه است که در سال 2009 اقدام شدند. این مؤسسه ی جامع آموزش عالی، همه رشته ها را در بر می گیرد و برای همه افراد آموزش متنوعی ارائه می دهد. این بزرگ ترین مؤسسه آموزشی در کشور است که بیش از 41000 دانشجو در آن ثبت نام کرده اند. از بین این دانشجویان 20 درصد آز کشورهای مختلف هستند.

 1. Ecole Normale Superieure Paris

دانشگاه Ecole Normal Superieure Paris دارای دانشکده کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد. این دانشگاه به کار تحقیقاتی خود مشهور است و دارای 14 دپارتمان دانشگاهی ست که مدارک خود را پس از اتمام کارشناسی ارشد و تحقیقات دکتری، اعطا می کنند. شما می توانید فارغ التحصیلان این دانشگاه را در بسیاری از زمینه های شغلی از جمله تدریس، روزنامه نگاری و پژوهش، در حال کار ببینید.

البته لازم نیست که شما حتما در یک دانشگاه یا کالج برتر در فرانسه شرکت کنید. با وجود بیش از 70 کالج مختلف مطمئنا انتخابی برای همه وجود دارد. در حالی که دانشگاه های فوق، معتبرترین دانشگاه های کشور هستند، انتخاب های دیگری نیز وجود دارد که بر اساس خواسته های شما برای آینده تان، آموزش با کیفیتی را برای شما فراهم می کنند.

 

 1. دانشگاه فناوری پاریس (Paris Tech)

Paris Tech یک دیگر از کالج های شگفت انگیز در فرانسه است. این دانشگاه آموزش خود را بر روی صنایع علوم و فناوری متمرکز کرده است. برنامه هایی وجود دارند که مدارک 4، 3 و 2 ساله در رشته های مرتبط ارائه می دهند و بسیاری از فارغ التحصیلان این دانشگاه در حال کار در رشته های مهندسی و پژوهش به کار خود می باشند. اقامتگاه های دانشجویی، در سایت دانشگاه قرار دارند و حدود 4600 دانشجوی این دانشگاه در آن ها اسکان دارند. این مؤسسه فعالیت های فوق برنامه ی متعددی را با شهریه های مقرون به صرفه و مجموعه ای از برنامه های کمک مالی برای دانشجویان، ارائه می دهد.

 

 1. دانشگاه آمریکایی پاریس (American University of Paris)

American University of Paris  یک دانشگاه برتر است که در سال 1962 تأسیس شد. این دانشگاه یک دانشگاه هنر و علوم است که رشته های مختلفی را به دانشجویان در هر سنی ارائه می دهد. دانشجویانی که در این دانشگاه شرکت می کنند، می توانند از بین 17 رشته اصلی و 36 رشته فرعی انتخاب کنند. شعبه ی دانشگاه در پاریس تمام دوره های خود را به زبان انگلیسی آموزش می دهد.

 

 1. دانشگاه پیر و ماری کوری (Universite Pierre et Marie Curie)

دانشگاه Universite Pierre et Marie Curie از زمانی که در سال 1971 تأسیس شده، یک مؤسسه برتر در فرانسه بوده است. این دانشگاه به عنوان مرکز تحقیقات و مطالعات در این کشور شناخته می شود. در داخل دانشگاه، 125 آزمایشگاه وجود دارد که دارای قسمت های همچون مدل سازی و مهندسی، ماده و مواد جدید، زمین و محیط زیست و زندگی و سلامت است.

 

 1. دانشگاه لوئی پاستور استراسبورگ اول (Louis Pasteur University Strasbourg 1)

دانشگاه Louis Pasteur University Strasbourg 1 یک دانشگاه مشارکتی است که بین دانشگاه لوئی پاستور و دانشگاه استراسبورگ تشکیل شده است. دانشکده ی اینجا از برندگان جایزه نوبل و بسیاری از افراد برتر دیگر تشکیل شده است.

 

 

محل اقامت :

یکی از مهم ترین چیزهایی که به هنگام تحصیل در فرانسه، باید در مورد آن تصمیم بگیرید، مکان زندگی خود است. فرانسه گزینه های مسکن گوناگونی را در اختیار دانشجویان قرار می دهد، اما همه ی این گزینه ها، به یک شکل ایجاد نمی شوند. کار درست، بررسی گزینه های سکونت خود قبل از ترک کشورتان است تا آماده زندگی در خانه ی دوم خود شوید.

 

گزینه های گوناگونی برای سکونت در فرانسه وجود دارد. ایده ی درست بررسی چند تا از این گزینه ها، قبل از تصمیم گیری نهایی است. وقتی این کار انجام شد، می توانید مکانی را پیدا کنید که با بودجه ی شما سازگار است و تمام نیازها و خواستته هایتان را برآورده می کند. داشتن مسکنی مناسب، به ویژه زمانی مهم است که شما از زادگاه و محل آرامش تان دور هستید.

 

شما می توانید در هنگام تحصیل در فرانسه، در هتل اقامت کنید، اما این گزینه ای کاملا گران است. هتل ها معمولا هر شب کرایه می گیرند و حقیقت این است که سکونت در هتل، می تواند کاملا خسته کننده باشد و حس دوری از وطن را خیلی سریع در شما به وجود آورد. در هتل، شما نمی توانید پخت و پز کنید و غذا خوردن در رستوران هم قطعا می تواند به سرعت، به هزینه هایتان اضافه کند. اگر به سکونت در هتل علاقه مند هستید، باید قبل از تصمیم گیری نهایی، گزینه هایتان را بررسی کنید تا بهترین هتل ممکن را پیدا کنید که نیازهای شما را برآورده کند.

 

یک گزینه ی ارزان و در عین حال فراوان تر، سکونت در هتل آپارتمان هاست که کرایه های ماهانه و هفتگی می گیرند. سکونت در هتل آپارتمان ها، باعث می شود حس در خانه بودن بیشتری داشته باشید و با بودجه شما نیز سازگار است. هتل آپارتمان های فرانسه، معمولا دارای وسایل آشپزخانه و نواحی تجاری هستند. شما تلفن، تخت خواب، آشپزخانه و فضایی برای زندگی در اختیار دارید تا حس در خانه بودن بیشتری داشته باشید. شما همچنین فضایی برای حرکت آزادانه، بدون حس مبحوس شدن در یک ناحیه در اختیار دارید.

 

علاوه بر این گزینه های سکونت، دانشجویانی که در فرانسه تحصیل می کنند، آپارتمان ها و خانه ها را نیز می توانند کرایه کنند. این ها گزینه های ارزان تری نسبت به سکونت در هتل ها هستند و به شما کمک می کنند هزاران مایل دور از خانه، حس در خانه بودن بیشتری داشته باشید. هزینه ی کرایه ی یک آپارتمان یا خانه، بسته به شهر محل زندگی شما، نوع انتخابتان و عوامل دیگر متغیر است.

در حالیکه این گزینه ها برای افرادی مناسب است که قصد دارند طولانی مدت در دانشگاهی در فرانسه تحصیل کنند، حتی آن هایی که فقط برای چند ماه، در فرانسه هستند، هم خواهند فهمید که به این شکل، می توان پول زیادی پس انداز کرد. از آنجایی که آموزش در فرانسه خیلی گسترده است و افراد زیادی در سراسر این کشور به دنبال آن هستند، مسکن کرایه ای در فرانسه، بسیار محبوب است. مسکن های اجاره ای بسیاری در فرانسه وجود دارد که به اجاره نامه های کوتاه مدت نیاز دارد یا اصلا به اجاره نامه نیازی ندارند. این گزینه، نیازهای مسکن خیلی از افراد را راحت می کند.

 

متوسط هزینه مسکن در فرانسه، 250 تا 700 یورو در ماه است، اگرچه این عدد به شدت تحت تأثیر ناحیه ی زندگی شما و مسکن انتخابی تان قرار دارد. به نفع شماست تا گزینه های گوناگون مسکن خود را بررسی و گزینه ای را پیدا کنید که با شما و نیازهایتان سازگار است. گزینه های بسیاری وجود دارد که بیش از این رقم یا کمتر از آن، برایتان آب می خورد. هزینه ی مسکن شما در فرانسه به شدت متغیر است.

 

بررسی مسکن دانشجویی در صورتی ایده ی خوبی است که مؤسسه ی آموزشی تان، آن را در اختیار شما قرار دهد. با این حال، تمام مؤسسات آموزشی فرانسه، خوابگاه دانشجویی در اختیار دانشجویان خود قرار نمی دهند و این نکته ای است که باید از آن اطمینان حاصل کنید. علاوه بر این، انتخاب یک هم اتاقی برای زندگی در دوران تحصیلاتتان، ایده و روش مناسبی برای کاهش قابل توجه هزینه های زندگی است.

 

داشتن یک هم اتاقی، خود یک گزینه مسکن به حساب می آید. چنین گزینه هایی را می توان در سراتاسر فرانسه یافت. این نه فقط به شما احتمال کاهش هزینه های کرایه خانه را می دهد، بلکه می توانید هزینه ی خرید وسایل و خدمات دیگر را نیز کاهش دهید. احتمال زندگی با افراد دیگر، همچنین به شما کمک می کند، راحت تر با اطرافیان و دوستانتان در ارتباط باشید.

 

یک برنامه ی مسکن اجتماعی نیز در فرانسه وجود دارد، اگرچه فرایند پذیرش در چنین طرحی، غالبا سخت و بسیار زمان بر است. همچنین گزینه ی دیگری نیز برای شما وجود دارد که باید در نظر بگیرید. اگر می خواهید اطلاعات بیشتری درباره ی طرح مسکن اجتماعی در فرانسه و به ویژه در منطقه ی خود پیدا کنید، می توانید با دانشگاه خود مشورت کنید. آن ها می توانند جزئیات این طرح رادر اختیار شما قرار دهند. از آنجایی که احتمالا فهرست انتظار طولانی وجود دارد، باید تا جای ممکن، زود درخواست دهید.

 

اگرچه هزینه همیشه یکی از مهم ترین عوامل در انتخاب مسکن خود به هنگام تحصیل در فرانسه است، همچنین ضروری است که چند نکته ی دیگر همچون مکان زندگی تان را نیز درنظر بگیرید. اگر برای رفتن به دانشگاه، مجبور به سفرهای زیاد شهری هستید یا هر بار برای بیرون رفتن، تاکسی می گیرید، همیشه به دنبال مسکنی باشید که نزدیک دانشگاهتان و محل کارتان (اگر شغلی دارید) باشد.

 

شما نباید مسکنی داشته باشید که دور از همه چیز باشد. شما باید به شهر و دانشگاهتان و همچنین مکان های سرگرمی و تفریح نزدیک باشید. این چیزی است که می تواند زندگی در مکان مورد نظر خود را بسیار ساده تر سازد، به ویژه وقتی به فرانسه می آیید و ممکن است زیاد بر اوضاع تسلط نداشته باشید.

 

همچنین در ذهن بسپارید که کمک های مالی، می تواند برخی از هزینه های زندگی شما را به هنگام تحصیل در فرانسه پوشش دهد. اگر دانشجویی با اجازه ی اقامت و درآمد پایین هستید، ممکن است برای دریافت چنین امتیازی واجد شرایط شناخته شوید. درخواست کمک مالی برای مسکن، فقط از طریق وب سایتی انجام می شود که به زبان فرانسه است.

در ذهن بسپارید که علاوه بر شرایط دیگر، باید یک قرارداد اجاره به نام خود داشته باشید تا واجد دریافت این کمک شوید. شما همچنین باید گواهی تولد خود و ترجمه ی تأیید شده ی آن را نیز بفرستید. به محض اینکه حضورتان در دانشگاهی در فرانسه قطعی شد، شما باید در این برنامه ی مسکن ثبت نام کنید تا احتمال دریافت آن، بالا رود. شما همچنین باید مطمئن باشید که واقعا به این برنامه نیاز دارید، چون آن ها در اختصاص دادن این کمک به افراد سختگیر هستند و سعی می کنند این کمک را به افرادی برسانند که حقیقتا به آن نیاز دارند.

 

شما باید تمام گزینه های مسکن موجود خود را بررسی کنید. اگر زمان اجازه داد، قطعا می توانید گزینه ی مناسبی متناسب با نیازهای خود پیدا کنید.

 

هزینه های تحصیل در کالج های فرانسه

به همراه هزینه های آموزش در فرانسه، شما باید هزینه های دیگر را نیز در نظر بگیرید. این هزینه ها، شامل هزینه ی اجاره مسکن، غذا، تفریح، مایحتاج زندگی و هزینه های گوناگون است. این پولی است که شما باید برای آن، از قبل برنامه ریزی کنید. آخرین کاری که باید انجام دهید، رفتن به فرانسه است، نه تهیه ی پولی که به آن نیاز دارید.

 

شما می توانید به سادگی این هزینه ها را محاسبه و مقدار حقیقی پولی را تعیین کنید که برای حضور در دانشگاهی در فرانسه، به آن نیاز دارید. روش های بسیاری هم هست که می توان این کار را انجام داد. به اینترنت بروید و از هزینه کالا ها در فرانسه آگاه شوید. اگر از ایالت متحده آمریکا می آیید، قطعا باید انتظار داشته باشید که هزینه های زندگی، کمتر از آمریکا باشد. اگر از بریتانیا می آیید، خیلی زود خواهید فهمید که فرانسه به شکل قابل توجهی، ارزان تر از بریتانیاست و اگر از کشورهای آسیایی می آیید، شاید هزینه ها برای شما بیشتر باشند.

 

تخمین زده شده که به طور متوسط، دانشجویان باید حدود 650 یورو در ماه برای زندگی به هنگام تحصیل در فرانسه داشته باشند. این برابر 7800 یورو در سال می شود. با این حال، این تخمین حداقلی است و شما باید همیشه بیش از نیازتان، پول در جیب داشته باشید.

 

متوسط هزینه های آموزش برای حضور در دانشگاهی در فرانسه، بسته به دانشگاهی که قصد تحصیل در آن دارید، دوره ی تحصیلی تان و اینکه آیا ساکن اتحادیه ی اروپا هستید یا نه و عوامل دیگر، متغیر است. متوسط هزینه های آموزش به زبان فرانسوی، از حدود 150 تا 900 یورو در ترم، متغیر است. این مقدار هم ممکن است بر اساس عوامل گوناگون، تغییر کند. اگر به دنبال حضور در دانشگاهی هستید که هزینه های آن پایین باشد، بهتر است گزینه های خود را قبل از شروع، مقایسه کنید.

 

بورسیه های زیادی برای دانشجویانی که قصد ادامه ی تحصیل در فرانسه را دارند، وجود دارد. تعداد بورسیه های موجود برای دانشجویان خارجی، بسیار کمتر است و از جمله آن ها، می توان به بورسیه ی دولت فرانسه یا کمک های سازمان های بین المللی و غیردولتی اشاره کرد. کمک های مالی در فرانسه، ممکن است به دانشجویان بر اساس نیاز یا شایستگی شان اعطا شود.

 

مراحل اخذ پذیرش از دانشگاه های فرانسه

قبل از تحصیل و کسب مدرک در هر رشته ای در فرانسه، ابتدا باید به کالج یا دانشگاه مورد نظر خود، درخواست پذیرش دهید.

 

اگرچه ارائه ی درخواست به دانشگاهی در فرانسه، تقریبا مشابه کشورهای دیگر است، اما چند تفاوت وجود دارد که باید از آن ها آگاه باشید. مهم است که به عنوان دانشجوی اروپایی یا دانشجوی خارجی، علاوه بر فرستادن تمام مدارک مورد نیاز و مورد درخواست در زمان مقرر، کل فرایند درخواست را نیز تکمیل کنید. با انجام این کار، نشان می دهید که آماده ی حضور در دانشگاه و تسریع در فرایند پذیرش خود هستید.

 

هر کسی که می خواهد در دانشگاهی در فرانسه حضور یابد، باید فرایند درخواست را کامل کند. درخواست شما توسط دانشگاه، به این منظور بررسی می شود تا مشخص شود آیا متقاضی مناسبی برای حضور در دانشگاه هستید یا نه. دانگاه پیشینه ی شما را بررسی خواهد کرد، پس مهم است پیشینه ی شما، عاری از هر نوع اتفاق سوال برانگیز باشد.

 

خوابگاه های دانشجویی کشور فرانسه

فرانسه تأمین خوابگاه و محل سکونت را از مهم ترین فاکتورهای مؤثر در زندگی دانشجویان دانسته و پیشنهادهای مختلفی را در اختیار آنها قرار می دهد که دانشجو می تواند بر اساس علایق و بودجه مالی خود یکی را انتخاب نموده و از تحصیل و اقامت در این کشور لذت ببرد.

 

خوابگاه های دولتی فرانسه

معمولا دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزشی فرانسه همواره کوشش می کنند تا خوابگاه های دانشجویی را برای دانشجویان بین المللی خود، به بهترین نحو فراهم کنند، دانشجویان به محض دریافت پذیرش باید نسبت به رزرو خوابگاه اقدام نمایند که معمولا اجازه یک و یا دو ماه به عنوان ودیعه مطالبه می شود.

 

این خوابگاه ها در محوطه دانشگاه و یا در نزدیکی محوطه دانشگاه قرار دارند و دانشجو به راحتی می تواند به دانشگاه رفت و آمد کند، تعداد زیادی از دانشجویان در این خوابگاه ها اقامت دارند، بنابراین فرصت های متعددی برای آشنایی با دیگر دانشجویان از رشته های تحصیلی مختلف وجود خواهد داشت.

سایت اینترنتی دانشگاهی که قصد ادامه تحصیل در آن را دارید اطلاعات دقیق تری در این خصوص در اختیارتان قرار می دهد.

هزینه اجاره این خوابگاه بین 250 تا 350 یورو برای هر ماه است و تعداد تخت در هر اتاق و مکان خوابگاه متفاوت می باشد البته هزینه خوابگاه در کلان شهرهای فرانسه نظیر پاریس در بیشترین حد خواهد بود.

 

خوابگاه های خصوصی فرانسه

خوابگاه های خصوصی مکانهایی هستند که به صورت خصوصی برای اجاره به دانشجویان تهیه شده اند، احتمالا مکان این خوابگاه ها در نزدیکی دانشگاه ها نخواهد بود.

دانشجویانی که در این خوابگاه ها اقامت دارند این فرصت را دارند که با دانشجویان فرانسوی در یک مکان زندگی کرده و قبل از ورود بررسی کنند که چی کسی هم اتاق و یا هم خوابگاهی او خواهد بود.

هزینه اجاره در این خوابگاه نسبتا بالا است و فرد باید هزینه دو ماه را از قبل پرداخت کند، هزینه بخش خصوصی خوابگاه های دانشجویی کشور فرانسه حدود 350 تا 750 یورو برای هر ماه می باشد.

برخی از دانشجویان نیز ترجیح می دهند که به جای سکونت در خوابگاه جهت استقلال بیشتر در آپارتمان های شخصی یا مسکن های دانشجویی زندگی کرده و رفاه بهتری داشته باشند.

 

هزینه اجاره خوابگاه های فرانسه

هنگام مسافرت به یک محل جدید، مهم ترین مسئله آسایش خاطر از بابت خانه و منطقه اقامت خود است، جهت اجاره خوابگاه های دانشجویی در فرانسه گزینه های متعددی برای کمک به شما وجود دارد که حتما باید قبل از انتخاب نگاهی به آنها بیندازید، مکانی که شما می خواهید انتخاب کنید باید با بودجه ی شما همخوانی داشته باشد؛ بدین معنا که در عین مقرون به صرفه بودن با تمام نیازها و خواسته های شما نیز مطابقت داشته باشد.

گزینه های مختلفی برای خوابگاه های دانشجویی کشور فرانسه وجود دارد که بعضی از آنها ارزان و دولتی و برخی دیگر خصوصی هستند البته ورود به خوابگاه های دانشجویی فرانسه وویژگی ها و شرایط خاص خود را دارند.

 

پ.ن: دانشجویان خواهان اقامت در خوابگاه های دانشگاه باید حداقل چند ماه قبل از ورود به خوابگاه درخواست خود را به دانشگاه محل تحصیل ارائه دهند، از آنجا که خوابگاه ها موظف به ارائه امکانات در مدت زمان تحصیل هستند در صورت نیاز دانشجو به سکونت در ایام تابستان اتاق هایی را با قیمت کم در اختیار آنها قرار می دهند.

علاوه بر بخش دولتی خوابگاه های دانشجویی کشور فرانسه، خوابگاه های خصوصی در این کشور برای دانشجویان ارائه می شوند که اجاره بها به صورت ماهانه و بسته به سبک خوابگاه و یا اتاق اجاره شده پرداخت می شود و هزینه ای متفاوت دارد.

 

کمک هزینه خوابگاه در فرانسه

یکی از دلایل محبوبیت کشور فرانسه پوشش هزینه خوابگاه برخی از دانشجویان واجد شرایط است. این کشور با کمک های دولتی به دانشجویان کم درآمد و با مجوز مزایایی همچون خوابگاه رایگان را ارائه می دهد.

مبلغ این کمک های مالی، می تواند مقادیر قابل توجهی باشند، بنابراین پیشنهاد می شود که متقاضیان از طریق مشاوره با یک مؤسسه مهاجرتی از کمک هزینه اجاره خوابگاه های دانشجویی در فرانسه مطلع شوند.

این کمک هزینه از چند برنامه مختلف و معمولا از طریق CAF و یا صندوق کمک مالی دولت فرانسه برای متقاضیان ارائه می شود، رایج ترین برنامه های در دسترس، برنامه APS و برنامه APL هستند و مقدار کمکی که فرد می تواند از این برنامه ها دریافت کند متفاوت و به عواملی از قبیل مقدار درآمد شما، نوع مسکنی که در آن اقامت دارید و مبلغ اجاره ای که پرداخت می کنید، بستگی دارد.

به خاطر داشته باشید که شما باید قرارداد اجاره ای را به نام خود داشته باشید تا واجد شرایط دریافت کمک هزینه شوید، علاوه بر آن باید ترجمه شناسنامه را ارائه دهید و به دولت این اطمینان را بدهید که واقعا به کمک نیاز دارید.

در مورد افرادی که جهت پذیرش و صدور ویزا نامه تمکن یا منابع مالی مشخصی را ارائه داده اند، سخت گیری های زیادی عمل وجود دارد، شما به عنوان متقاضی به محض ورود به فرانسه، در اولین فرصت برای کمک هزینه مسکن درخواست دهید.

 

اجاره مسکن دانشجویی

معمولا اجاره آپارتمان ها و خانه های دانشجویی در فرانسه بسیار ارزان تر از رزرو هتل هستند، هزینه آپارتمان یا خانه نیز با توجه به شهری که در آن قرار دارید متفاوت است، این گزینه ها برای کسانی که در کالج تحصیل می کنند یا حتی کسانی که تنها برای چند ماه مشغول به تحصیل در فرانسه هستند بسیار عالی است.

افراد با اجاره خانه در می یابند که نسبت به اقامت در هتل، پول زیادی را صرفه جویی نموده اند البته برای دانشجویانی که قصد ماندگاری بیش از یک سال در فرانسه را دارند اجاره مسکن هزینه بالاتری به همراه دارد و بهتر است در رابطه با اجاره مسکن در شهر مقصد با دانشگاه مورد نظرشان صحبت کنند تا تمامی جزئیات لازم را دریافت نموده و در برخی موارد یک فرصت مناسب از لیست انتظارهای موجود نصیب دانشجو می گردد.

البته هزینه همیشه یکی از مهم ترین عوامل در تصمیم گیری می باشد، پس هنگام تحصیل در فرانسه دقت و سماجت در مورد هزینه ی مسکن بسیار مهم است، بدین منظور ملاحظات دیگری مانند فاصله دانشگاه تا محل سکونت نیز باید در نظر گرفته شود.

شما باید نزدیک به شهر و دانشگاه خود باشید و همچنین جایی باشید که سرگرمی هایی مانند سالن ورزش، سینما و غیره وجود داشته باشد.

 

 

هزینه اجاره مسکن

همانطور که گفته شد مسکن اجاره ای گزینه ای مناسب برای دانشجویان در این کشور است که متوسط هزینه ای در حدود 300 تا 800 یورو در هر ماه دارد که البته این میزان به شدت تحت تأثیر منطقه ای ست که در آن اقامت دارید، ارائه ضمانت ضامنی ساکن در اتحادیه اروپا الزامی ست و چنانچه ضامن ندارید می توانید اجاره یک سال را یکجا پرداخت کنید.

علاوه بر این، در سراسر فرانسه موقعیت های زیادی برای پیدا کردن هم اتاقی پیدا می شود، شما می توانید با انتخاب یک یا دو نفر هم اتاقی برای خود، هزینه های زندگی تان را کاهش دهید.

این کار شما نه تنها کمک می کند تا برخی از پول هایی که برای اجاره صرف می کنید را کاهش دهید بلکه می توانید هزینه های خدمات آب و برق و سایر خدمات را نیز به طور قابل ملاحظه ای کاهش دهید.

اکثر اوقات قبل از امضای قرارداد برای اجاره آپارتمان به صورت مشترک هم اتاقی ها خواهان ملاقات با یکدیگر هستند تا یکدیگر را بهتر بشناسند، شانس زندگی با دیگران همچنین به شما کمک می کند که راحت تر زندگی کنید، زیرا شما افرادی را که با شما، دوستانتان و غیره زندگی می کنند ملاقات می کنید.

اجاره یک اتاق از یک میزبان فرانسوی

در این روش فرد تنها یک اتاق از یک آپارتمان را اجاره کرده و در یک خانواده فرانسوی که مالک آپارتمان هستند زندگی خواهد کرد، زندگی با یک میزبان فرانسوی فرصت بسیار خوبی برای بهبود درک زبان و فرهنگ را فراهم می کند و می تواند تجربه غنی تر در خارج از کشور را در اختیار دانشجو قرار دهد.

حدود هزینه اجاره یک اتاق به اندازه یک اتاق خوابگاه های خصوصی ست و البته این روش مزایا و معایب خاص خود را داراست که نیاز به بررسی و البته در نظر گرفتن روحیات و انگیزه دانشجو دارد.

بیشتر بخوانید

هزینه و مدت صدور ویزای شینگن

هزینه و مدت صدور ویزای شینگن

بررسی اولیه‌ مدارک برای صدور ویزا معمولا دو تا سه هفته طول می‌کشد. ممکن است ویزا زودتر صادر شود یا تا صدور قطعی و تکمیل مدارک چند هفته‌ای بیشتر زمان احتیاج باشد ولی عموماً تا شش هفته بعد از تحویل مدارک به بخش کنسولی، مشخص خواهد شد که شما واجد دریافت ویزای شنگن هستید یا خیر.

مدت اعتبار ویزا مدت اعتبار ویزا حداکثر ۹۰ روز در یک مدت شش ماهه است. یک ویزای شینگن دو تاریخ مشخص دارد؛ یکی تاریخ اعتبار ویزا و یکی تعداد روزهای مجاز ویزا که حداکثر ۹۰ روز است. برای ورود شما به محدوده لازم است هر دو تاریخ معتبر باشند. یک کد هم برای مشخص کردن تعداد دفعه‌های مجاز ورود شما به محدوده شینگن است که می‌تواند از یک تا نامحدود باشد.

مدت تاریخ اعتبار ویزا برای کسانی که اولین بار ویزای شینگن درخواست می‌کنند، معمولا ۱۵ روز است و با درخواستشان برای اقامت بیش از ۱۵ روز موافقت نخواهد شد مگر اینکه دلیل موجهی برای اقامت طولانی‌تر ارائه دهند.

قیمت صدور ویزای شینگن ۶۰ یورو است که در زمان درخواست به صورت نقدی در محل پرداخت می‌شود. کودکان زیر ۶ سال هزینه کنسولی ندارند، هزینه برای کودکان بین ۶ تا ۱۲ سال ۳۵ یورو است.

توضیحات بیشتر برای دریافت ویزای شنگن

برای کسانی مثل زنان خانه‌دار یا فرزندان که تحت تکفل‌اند، گواهی اشتغال به کار و شرح صورت‌حساب بانکی (با تاریخ گشایش حساب) مربوط به همسر یا پدر الزامی‌ است.

کد تعداد دفعه‌های مجاز ورود تعیین می‌کند با این ویزا چند بار می‌توانید به محدوده شینگن وارد شوید.

کد ۱ (سینگل) یعنی اینکه پس از یک بار ورود و خروجتان از شینگن، ویزای شما بدون توجه به تاریخ اعتبار و روزهای مجاز آن باطل خواهد شد. به همین ترتیب کد نامحدود (مالتیپل) به معنی ورود نامحدود به محدوده شینگن است و شما می‌توانید در مدت اعتبار ویزا و تعداد روزهای مجاز مشخص در ویزای‌تان به شنگن وارد و از آن خارج شوید.

اولین ورودتان به مرزهای شینگن باید از همان کشوری باشد که در فرم تقاضای خود اعلام کرده و بر اساس آن ویزا گرفته‌اید. تغییر مسیر ورودی می‌تواند در مرزهای شینگن مشکل ایجاد کند و در بدترین حالت ممکن است ویزا را باطل کنند و دارنده ویزا را به کشور مبدا بفرستند. مثلا اگر شما ویزای شینگن خود را از یونان گرفته باشید ولی از فرانسه وارد شنگن شوید، مقامات مرزی در فرانسه می‌توانند به دلایلی کاملا قانونی به شما اجازه ورود نداده و شما را به کشوری در خارج از شینگن اخراج کنند.

بعد از ورود به محدوده شینگن عملا می‌توانید به همه کشورهای آن مسافرت کنید چرا که کنترل مرزی بین کشورهای شینگن وجود ندارد.

داشتن ویزای شینگن لزوما به معنی تضمین ورود شما به محدوده نیست. مقررات گفته‌شده چهارچوب کلی است و مقامات مرزی هر کشوری مجازند تا با توجه به وضعیت ویژه هر مسافر به او اجازه ورود بدهند و یا از ورودش به محدوده شینگن جلوگیری کنند.

افرادی که ویزای شینگن در گذرنامه‌ی خود دارند، شانس بیشتری برای اخذ ویزای دوباره خواهند داشت.

 • قیمت ویزای شینگن، بسته به نوع درخواست، سن متقاضی و بعضی موارد دیگر تغییر می‌کند.
 • هزینه اخذ ویزای ترانزیت، کوتاه مدت و بلند مدت بزرگسالان 80 یورو است. این مبلغ برای کودکان بین ۶ تا ۱۲ سال 40 یورو است.
 • دانشمندان و محققان، دیپلمات‌های دارای پاسپورت رسمی و اعضای خانواده کسانی که ملیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دارند باید مبلغ 35 یورو پرداخت کنند.

هزینه‌ای که برای دریافت ویزا می‌پردازید غیر قابل استرداد است؛ یعنی در صورت رد درخواست به شما پس داده نمی‌شود.

باید خیالتان راحت کنم که بهتر است خیال اعتراض به ریجکت ویزای شینگن را از ذهن خود بیرون کنید. البته که اعتراض در بعضی موارد کارساز است اما اگر اطلاعات دقیقی از آن نداشته باشید، قطعا پول و زمان خود را هدر داده‌اید. پیشنهاد هوگوتراول در خصوص رفع ریجکتی ویزای شینگن، خرید تورهای گروهی اروپا و اقدام از طریق تور گروهی است. در تورهای گروهی اروپا شانس اخذ ویزای شما تا ۹۹% افزایش پیدا می‌کند. توجه داشته باشید که حتما باید ۱ سال از زمان ریجکتی شما گذشته باشد و شما هزینه‌ای برای رفع ریجکتی نباید پرداخت کنید و فقط هزینه‌های مربوط به خرید تور اروپا را پرداخت خواهید.

بیشتر بخوانید