تحصیل در استان نیوفاندلند و لابرادور

این استان شرقی ترین ناحیه در کشور کانادا است و از دو بخش تشکیل می شود. بخش لابرادور که متصل به خاک کانادا است و جزیره‌ی نیوفاندلند. بیشتر جمعیت این استان در مرکز آن یعنی St. John’s زندگی می کنند. به تازگی این استان به دلیل داشتن منابع طبیعی و انرژی، به شدت مورد توجه واقع شده است. بزرگترین دانشگاه استان نیوفاندلند و لابرادور، دانشگاه مموریال نیوفاندلند است که با بیش از صد رشته در کلیه مقاطع در شهر سنت جان که مرکز استان هم است، مشغول به فعالیت می باشد.

 

تحصیل در استان نوا اسکوشیا، تحصیل در استان نیوفاندلند و لابرادور.