تحصیل در استان ساسکاچوان

نرخ بیکاری استان ساسکاچوان کم ترین میزان در تمامی استان های کانادا است. شهریه تحصیل در این استان به نسبت کمتر و هزینه های زندگی در این استان نیز مناسب است. این استان را جهت تحصیل در رشته های تکنولوژی بسیار پیشنهاد می کنیم. دانشگاه های ساسکاچوان و رجینا مقاصد اصلی متقاضیان بین المللی تحصیل در این استان است که هر دو دارای رتبه‌ی خوبی هستند. بزرگترین شهرهای این استان رجینا و ساسکاتون با جمعیت هایی حدود ۲۰۰ هزار نفر هستند.

 

تحصیل در استان آلبرتا.