تحصیل در استان آلبرتا

استان آلبرتا یکی از اقتصادی ترین استان های کشور کانادا است و با طبیعیتی زیبا و محیطی امن و پاکیزه از جمله بهترین شهرهای دنیا جهت زندگی است. آلبرتا از موفقترین استان های این کشور بوده و از کیفیت زندگی بالایی برخوردار است. با وجود شرکت های بزرگ نفت و گاز در استان این استان صنایع و سرمایه‌ی بسیاری به این استان جذب شده است و این فرصت خوبی به دانشجویان ارائه می دهد تا شغل مناسبی در این استان به دست آورند. دانشگاه آلبرتا یکی از برترین دانشگاه های کشور کانادا و دنیا در این استان واقع شده است.

 

تحصیل در استان آلبرتا.