عملیاتی برای مهر و لیبل شدن ویزای کانادا در پاسپورت انجام می شود. واژه پیکاپ پاسپورت کانادا از نظر حقوقی همان پیکاپ ویزای کانادا است و تفاوتی با هم ندارند. قیمت پیکاپ ویزای کانادا در بین مؤسسات متفاوت بوده و بستگی به منابع و استراتژی هر شرکت دارد.

چرا افراد معمولا خودشان پیکاپ پاسپورت را انجام نمی دهند؟

با توجه به هزینه های مراجعه به کشور ترکیه و اتلاف وقت متقاضیان برای جلوگیری از این امر این امکان وجود دارد که از شرایط پیکاپ ویزا استفاده نمود.

پیکاپ ویزا توریستی کانادا یا هر نوع ویزای دیگر یا به عبارت دیگر پیکاپ پاسپورت به معنای دادن وکالت توسط فرد متقاضی به نمایندگی قانونی برای مراجعه به سفارت والصاق برچسب ویزا ی کانادا در پاسپورت فرد است. به این معنا که در این صورت دیگر نیازی به مراجعه مجدد فرد به سفارت نیست و این کار توسط نمایندگان قانونی فرد انجام می شود.

آیا هر فرد می تواند پیکاپ ویزای کانادا را انجام دهد؟

پاسخ منفی است. چراکه همراه داشتن پاسپورت افراد دیگر در همه جای دنیا جرم است. پس ما نمی توانید پاسپورت فرد دیگری را با خودتان از مرز خارج کنید. برای این کار باید از پلیس مهاجرت مجوز داشته باشید.

تیم گردشگری هوگوتراول دارای مجوز قانونی از پلیس مهاجرت و گذرنامه کشور برای انجام پیکاپ ویزا است. این مجوز به فرد متقاضی این اطمینان را می دهد که پاسپورت وی در اختیار مجموعه ای تحت نظارت پلیس مهاجرت و گذرنامه کشور است.

پرسش و پاسخ:
  • برای پیکاپ ویزا آیا پاسپورت باید حتما به کشوری که انگشت نگاری در آن انجام شده ارسال بشود؟

نه، لزومی به انجام چنین کاری نیست پیکاپ ویزا می تواند در کشور دیگری که سفارت کشور مقصد را دارد انجام شود.

  • چگونه می توان از آخرین موقعیت پاسپورتی که برای پیک آپ تحویل داده شده است مطلع شد؟

کارشناسان ما در هوگوتراول آماده پاسخگویی به سؤالات شما در مورد وضعیت پیکاپ ویزایتان هستند.

  • خدمات پیکاپ ویزا برای چه کشورهایی انجام می شود؟

آمریکا، انگلیس و کانادا

  • چرا باید از خدمات پیکاپ ویزا استفاده کرد؟

عدم نیاز به سفر مجدد به کشوری مانند ترکیه و متحمل نشدن هزینه های گزاف از مهم ترین عوامل استفاده از خدمات پیکاپ ویزا می باشد.

  • آیا برای پیکاپ ویزا توسط هوگوتراول، تنها تکمیل فرم وکالت کفایت می کند؟

مدارک مورد نیاز پیک آپ بسته به نوع ویزا متفاوت خواهد بود.