رشته های تحصیلی محبوب در کانادا

در این صفحه فهرستی از اسامی رشته هایی که در بین دانشجویان بین المللی مورد اقبال بیشتری قرار گرفته، آورده شده است. این فهرست به قرار زیر است:

 • رشته دندانپزشکی
 • رشته پرستاری
 • رشته پزشکی
 • رشته داروسازی
 • رشته مهندسی عمران
 • رشته مهندسی کامپیوتر
 • رشته MBA
 • رشته مهندسی برق
 • رشته مهندسی صنایع
 • رشته مکانیک
 • رشته مهندسی معماری
 • رشته مهندسی نفت
 • رشته هنر
 • رشته معماری
 • رشته مهندسی شیمی
 • رشته روانشناسی
 • رشته حقوق

 

سوالات متداول تحصیل در کانادا، رشته های تحصیلی محبوب در کانادا.