اخذ بورس تحصیلی از دانشگاه های کشور کانادا

کانادا پذیرای تعداد زیادی از دانشجویان بین المللی است و بورس های تحصیلی فراوانی به آن ها اعطا می کند تا شرایط تحصیل مناسبی در کانادا داشته باشند. سازمان امور جهانی در کانادا، بورس های تحصیلی برای دانشجویان بین المللی در مقاطع مختلف که به تحصیل در کانادا می پردازند، در نظر گرفته است.

بورسیه تحصیلی در کشور کانادا مثل تعداد زیادی از دیگر کشور ها، معمولاً در مقطع دکترا داده می شود و در دیگر مقاطع به صورت استثنا و به ندرت امکان گرفتن بورسیه تحصیلی وجود دارد.به بورسیه های تحصیلی که در مقطع دکترا به دانشجویان اعطا می شود در زیر اشاره شده است:

کمک هزینهی تحصیلی جوایز الماس ملکه الیزابت دوم

کمک هزینه‌ی تحصیلی دانشجویی در پروژه های PhD انتخاب شده در دانشگاه های کانادا

جوایز دکترای پژوهشی  IDRC

بیش از بیست هزار دلار کانادا از سه تا دوازده ماه برای دانشجویان اعزامی از کشورهای در حال توسعه که در مقطع دکترا در کانادا درس می خوانند.

بورسیه تحصیلی دکترای ترودو

پرداخت هزینه های PhD برای دانشجویان بین المللی در موضوعات مختلف

بورسیه تحصیلی وینج کانادا

دانشجویان بین المللی را با پرداخت پنجاه هزار دلار کانادا در سال، به مدت سه سال تحصیل در رشته های علوم طبیعی، مهندسی، علوم بهداشت، علوم اجتماعی یا علوم انسانی پشتیبانی می کند.

بورس تحصیلی از دانشگاه

علاوه بر بورسیه های فوق  الذکر دانشگاه ها نیز برای دانشجویان بین المللی در مقطع دکترا بورسیه تحصیلی در نظر گرفته اند.