مدت زمان اعتبار ویزای شنگن

اشتباهی که عموماً برای محاسبه مدت زمان اعتبار ویزای شینگن رخ می دهد این است که درخواست کننده نمی داند مدت زمان اعتبار ویزا از چه تاریخی شروع می شود و مورد دیگر این است که فرد اطلاع ندارد که چه مدت زمانی می تواند در این حوزه اقامت داشته باشد. این مدت برای اشخاص، بین ۳ تا ۶ ماه متغییر است.

در این صورت درخواست کنندگان بهتر است بدانند که اگر فردی اولین روز سپتامبر ویزای خود را دریافت کند قادر است تا اواخر فوریه سال بعد به کشورهای عضو شینگن سفر کند یعنی ۱۸۰ روز. با این حال تنها ۹۰ روز می تواند در این حوزه اقامت داشه باشد زیرا که تاریخ اعتبار ویزای شنگن شخص ۱۸۰ روز است و طی این مدت شخص می تواند مدت ۹۰ روز در این منطقه بماند.

البته شایان ذکر است که اگر فردی سابقه‌ی اقامت در منطقه شنگن را نداشته باشد و کد درج شده بر روی ویزای فرد ۱ باشد تنها قادر است ۱۵ روز در این کشور ها تردد کند.

در صورتی که به هر دلیلی حتی ۱ روز نیز بیشتر از مدت زمان اعتبار ویزای خود اقامت داشته باشید قانون را رعایت نکرده و به احتمال زیاد جریمه خواهید شد. علاوه بر این نام شما در لیست سیاه کلیه سفارت‌ کشور های شنگن نیز ثبت می‌شود و برای دفعات آینده درخواست ویزای شما ریجکت خواهد شد.