تحصیل در کالج های کانادا

دوره کالج در کشور کانادا دوره‌هایی هستند که بیشتر بر آماده سازی فرد جهت ورود به بازار کار تاکید دارند. در نتیجه کالج‌ها از لحاظ نظری تمرکز کمتری بر دروس گذاشته دارند و بیشتر بر جنبه های عملی و کاربردی می پردازند. دوره های کالج در کانادا به افرادی توصیه می‌شود که قصد دارند سریعاً وارد بازار کار شوند و شغل هایی با درآمد متوسط با کاربرد زیاد به دست آورند.

پیشنهاد ما کالج‌هایی را هستند که در آن ها دوره های کاروزی بعنوان بخشی از دوره اصلی در نظر گرفته می شوند، زیرا این دوره به افراد این فرصت را می‌دهد تا بتوانند در این دوره ها ارتباطات کاری خود را افزایش داده و از بخت بیشتری برای استخدام برخوردار باشند. کالج‌های کانادا به دو گروه دولتی و خصوصی تقسیم می‌شوند. شرایط ادامه تحصیل در این کالج ها اغلب نسبت به دانشگاه آسان تر بوده و پیش نیاز های کمتری برای ورود به کالج ها وجود دارد. علاوه بر این نمره‌ی زبان اخذ شده برای ورود به دوره های کالج کانادا به نسبت دانشگاه‌ها پایین تر است.

 

دوره های زبان در کانادا، هزینه زندگی در کانادا، تحصیل در کالج های کانادا.