بیمه درمانی دانشجویان در کانادا

دانشجویان بین المللی که دوره تحصیل آن ها کمتر از ۶ ماه است، بهتر است از طرح پوشش درمانی اورژانس استفاده کنند. دانشجویان دیگری که بیشتر از ۶ ماه در کانادا اقامت دارند بهتر است از طرح های پوشش درمانی جامع تری استفاده کنند. بیشتر دانشگاه های کانادا در بین اسناد لازم جهت فرآیند ثبت نام خود از شما بیمه ی خدمات درمانیتان را نیز می خواهند. اگر از قبل، دارای طرح بیمه ی درمانی که هزینه‌های درمانی اولیه شما را در خارج از کشور متقبل شود، نباشید می بایست یکی از کارهای اولیه‌ای که پس از ورود به کانادا انجام می دهید، خرید یک بیمه درمانی باشد.

اگر تمایل دارید که این کار را انجام ندهید، در بعضی موارد که ممکن است به خدمات درمانی نیاز پیدا کنید، مجبور می شوید که هزینه ای حتی بیشتر از کل هزینه‌ی  دوره تحصیل خود را خرج صورت حساب های درمانی کنید.

 

رشته های تحصیلی محبوب در کانادا، هزینه های زندگی در کانادا، بیمه درمانی دانشجویان در کانادا.