ویزای فرصت مطالعاتی کانادا

به منظور ارتقا تبادلات فرهنگی و علمی مابین کانادا و دانش پژوهان سایر کشورها، تسهیلاتی جهت ارائه ویزای فرصت مطالعاتی کانادا به افراد واجد شرایط، اعطا می‌شود. درخواست کنندگان می‌توانند پس از اخذ پذیرش از دانشگاه، موسسه علمی و یا مراکز هنری مورد نظر، برای دریافت ویزای فرصت مطالعاتی  اقدام کنند. به خاطر اینکه این ویزا در دسته‌ی خاصی بین ویزاهای تحصیلی و کاری جای می گیرد، انتخاب صحیح نوع ویزا در روند اقدام جهت ویزای فرصت مطالعاتی از اهمیت زیادی برخوردار است.

اکثر درخواست کنندگان می‌بایست جهت دریافت ویزای کاری اقدام کنند و برحسب مورد که در حین دوره از مرکز آموزشی مقصد و استاد حقوق دریافت می‌کنند یا نه، باید فرم‌های مورد نیاز را تکمیل و هزینه های مربوطه را به اداره مهاجرت کانادا پرداخت کنند. در برخی از موارد بر اساس طول مدت دوره و ماهیت پژوهشی  یا علمی آن می‌توان برای دیگر ویزاها، مانند ویزای تحصیلی و یا حتی ویزیتور عادی اقدام کرد. متقاضیان ویزای فرصت مطالعاتی کانادا اغلب از شرایط پژوهشی، علمی، و فرهنگی خاصی برخوردارند.

 

تحصیل در کانادا