ویزای دانش آموزی کانادا

بطور کلی آموزش به دانش آموزان در کانادا از سن پنج سالگی شروع شده و تا هفده سالگی (گاهی هجده سالگی) ادامه دارد. تقسیم بندی سطوح آموزشی در مدارس کانادا از سطح یک آغاز شده و تا سطح دوازده (بجز استان کبک که یازده سطح دارد) ادامه می‌یابد. پیش دبستانی در اغلب استان‌های کانادا سطح محسوب می شود و دوره ابتدایی تا سطح شش ادامه خواهد یافت. دوره‌ی راهنمایی در مدارس کانادا از سطح هفت شروع شده و در سطح نه به پایان می رسد. دبیرستان یا مقطع متوسطه در کانادا نیز از سطح ده تا سطح دوازده ادامه خواهد داشت.

طبق قوانین آموزشی کشور کانادا که به تصویب دولت فدرال نیز رسیده است، دانش آموزان خارجی که برای تحصیل به مدارس دولتی کانادا می آیند باید سالانه بین ده تا چهارده هزار دلار کانادا بپردازند. هزینه تحصیل در مدارس خصوصی کانادا به مراتب از این میزان بیشتر خواهد بود.

 

بورس تحصیلی کانادا، تحصیل در مدارس کبک، ویزای دانش آموزی کانادا.