ویزای تحصیلی کبک

 

دانشجویان بین المللی جهت تحصیل در استان کبک می بایست ویزای تحصیلی آن را دارا باشند. این ویزا جوازی جهت ورود و تحصیل است اما برای کسب آن نیازمند چه شرایطی هستیم؟

1-    تعیین رشته و دانشگاه مورد نظر: نخستین گام برای آنکه تحصیل در کبک را شروع کنید، این است که می بایست رشتۀ تحصیلی و دانشگاهی که امکان تحصیل را برای شما فراهم می کند را انتخاب کنید. در واقع تأیید از قبال دانشگاه شما را به مرحل‌ی بعدی می برد.

2-    پذیرش تحصیلی: جهت دریافت پذیرش از دانشگاه مورد نظر می بایست بخش پذیرش دانشکده و گروه تحصیلی مد نظر را بخوانید. مطالعه‌ی دقیق پیش‌نیازها بسیار مهم است و نبایست فراموش شود. تهیه‌ی مدارک مورد نیاز دانشگاه از الزامات این روال است. از این مدارک می توان به مدارک تحصیلی مقاطع قبل، مدرک زبان، رزومه و توضیح درباره‌ی معرف‌ها جهت ارسال توصیه نامه و انگیزشنامه اشاره کرد. با تهیه‌ی این مدارک می‌توانید تقاضای پذیرش را در سایت دانشگاه مورد نظر ثبت کنید.

به مهلت فرستادن مدارک جهت پذیرش کاملاً دقت نمایید. دانشگاه‌های استان کبک دوره‌ های تحصیلی خود را در ترم های پاییز و زمستان برگزار می کنند. آخرین مهلت برای ترم پاییز معمولاً در ماه مارس ، آخرین مهلت برای ترم زمستان معمولاً در اول نوامبر است.

3-    دریافت نامه‌ی پذیرش: پس از آنکه دانشگاه مورد نظر با تقاضای پذیرش شما موافقت کرد، مدرکی برای شما خواهد فرستاد. این مدرک، سند اصلی شما جهت دریافت ویزای تحصیلی محسوب می شود.

4-    دریافت ویزای تحصیلی کانادا در استان کبک: شایان ذکر است که تحصیل کوتاه مدت که حداکثر ۶ ماه به طول می انجامد، بدون نیاز به ویزای تحصیلی ممکن است. در حالی که برای تحصیل بلند مدت در این استان به سند پذیرش (یا CAQ) نیاز دارید.

ویزای تحصیلی کبک