هزینه زندگی در کانادا

هزینه زندگی در کانادا در شهر های بزرگ بالاتر از شهر های کوچک است و البته امکان پیدا کردن کار هم در شهر های کوچک تر پایین تر است. اگر می توانید هزینه‌ی تحصیل در کانادا را بدون داشتن بورسیه تامین کنید، فرصت های کار دانشجویی در کشور پهناور کانادا فراوان است و شما این توانایی را خواهید داشت که هزینه‌ی  زندگی دانشجویی خود را هنگام تحصیل حتی با کار پاره وقت تامین کنید. البته توصیه ما این است که حداقل برای یک سال پول مورد نیاز برای هزینه‌ی تحصیل و هزینه‌ی زندگی را در نظر بگیرید. هزینه تحصیل در این کشور همراه با هزینه های زندگی در سال اول به صورت میانگین حدود ۲۶,۰۰۰ دلار کانادا خواهد بود.

هزینه‌ی‌ یک زندگی متوسط بین ۸۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار در ماه  و میزان شهریه‌ی متوسط نیز بین ۱۷,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰۰ دلار در سال است.

 

هزینه زندگی در کانادا.