هزینه تحصیل در کانادا

خوب است که بدانید که هزینه تحصیل در کانادا هزینه بالایی نیست. شهریه تحصیل در این کشور در مقایسه با انگلستان، استرالیا و آمریکا پایین تر است.

شهریه سالانه ۱۳ تا ۲۰ هزار دلار

هزینه خرید کتاب سالانه ۱۵۰ تا ۴۰۰ دلار

هزینه بیمه دانشجویی سالانه ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار

 

شهریه مقطع تحصیلی شهریه هر سال به دلار کانادا
شهریه میانگین در تمام استان‌ها لیسانس ۳۲,۰۱۹
فوق لیسانس و دکتری ۱۹,۲۵۲

 

میانگین شهریه در هر استان

 

نام استان مقطع تحصیلی شهریه هر سال به دلار کانادا
نیوفاندلند و لابرادور لیسانس ۱۱,۹۸۳
فوق لیسانس و دکتری ۴,۰۸۹
جزیره پرنس ادوارد لیسانس ۲۱,۰۹۳
فوق لیسانس و دکتری ۱۰,۲۷۸
نوا اسکوشیا لیسانس ۱۹,۶۳۹
فوق لیسانس و دکتری ۲۱,۷۸۰
نیوبرانزویک لیسانس ۱۶,۷۴۴
فوق لیسانس و دکتری ۱۲,۳۷۴
کبک لیسانس ۲۶,۱۴۷
فوق لیسانس و دکتری ۱۷,۶۸۹
انتاریو لیسانس ۴۰,۷۲۴
فوق لیسانس و دکتری ۲۵,۱۱۲
منیتوبا لیسانس ۱۷,۰۹۹
فوق لیسانس و دکتری ۱۱,۵۵۸
ساسکاچوان لیسانس ۲۰,۶۳۶
فوق لیسانس و دکتری ۶,۴۹۶
آلبرتا لیسانس ۲۷,۴۰۴
فوق لیسانس و دکتری ۱۴,۶۸۳
بریتیش کلمبیا لیسانس ۲۸,۲۴۰
فوق لیسانس و دکتری ۲۰,۲۳۳

 

آلبرتا.