مراحل درخواست ویزای شنگن

شما می توانید به طرق مختلف درخواست ویزای شنگن خود را ارائه دهید . از جمله :

  • مراجعه به سفارت
  • ثبت آنلاین
  • مراجعه به دفتر کنسولگری
  • از راه آژانس های مورد تأیید سفارت
  • و در برخی از موارد از طریق نامه نگاری و پست

در ایران متقاضی می بایست یا به صورت حضوری به سفارت مراجعه کند، که البته با در نظر گرفتن روند دشوار صدور ویزا ، اغلب موفق به اخذ ویزای شنگن نمی شود و یا به موسسات و آژانس های مسافرتی مورد تایید دفاتر انگشت نگاری مراجعه  می کند، تا روند کار آنها بهتر و سریع تر به جواب برسد. ویزا توسط مأمور مهاجرت کشور مقصد تأیید و صادر میشود. با مراجعه به سایت هوگو تراول و یا مراجعه حضوری به آژانس می توانید به طور کامل توسط کارشناسان ویزا راهنمایی شوید و مراحل کارهای اداری اخذ ویزا را با اطمینان دنبال کنید و با انواع ویزا آشنا شوید.