مدت زمان آماده شدن ویزای شنگن

برای متقاضیان دریافت ویزای شنگن این نکته بسیار مهم است که هم ویزا سریع تر آماده شود و هم اینکه احتمال ریجکت شدن درخواست آنها به کمترین حد خود برسد . برای جواب دادن به این سوال، باید در نظر گرفته شود که شرایط هر فرد با فرد دیگر از نظر پیشینه، مدارک و … متفاوت است . براین اساس ممکن است آماده شدن ویزای شنگن شخص الف دو هفته و  شخص ب سه هفته به طول انجامد. اما معمولاً از زمانی که متقاضی به دفاتر انگشت نگاری مراجعه می کند تا زمان دریافت ویزا چهارده روز کاری طول می کشد.لازم است بدانید که هرچه قبل تر از زمان سفر اقدام کنید به سود خودتان است! پیشنهاد کارشناسان هوگو تراول این است که دوماه پیش از سفر جهت اخذ ویزای شنگن اقدام کنند.