مدارک لازم اخذ ویزای تحصیلی کانادا

مدارک پذیرش:

مدرسه یا دانشگاه مورد نظر می‌بایست نامه‌ی پذیرش را کامل کرده و برایتان ارسال کند و شما می بایستی نامه اصلی را به همراه فرم مجوز تحصیلی پر کرده و بفرستید.

مدارک شناسایی:

  • گذرنامه (پاسپورت) درخواست کننده و همراهان
  • ۲ قطعه عکس جدید رنگی زمینه سفید ۳٫۵ در ۴٫۵  و برای همراهان– نام و تاریخ تولد هر فرد می بایست پشت عکس نوشته شود

مدارک مالی:

  • نامه‌ی بانک از کانادا اگر پولتان را به کانادا ارسال کرده‌اید
  • نامه‌ی وام دانشجویی از موسسه‌ی مالی
  • نامه تمکن مالی چهار ماه اخیر
  • نامه تمکن مالی به همراه مبلغ تبدیل شده به دلار کانادا
  • فیش واریزی تحصیلی
  • نامه مالی پشتییبان فرد؛ چه شخص و چه موسسه

 

سیستم آموزشی کانادا، زندگی محصلین در کانادا، مدارک لازم اخذ ویزای تحصیلی کانادا.