قوانین ویزا شنگن

قوانین و هزینه ی صدور ویزای شنگن دچار تغییراتی شده است. از تاریخ ۲ فوریه ۲۰۲۰، هزینه‌ی صدور ویزا برای هر بزرگسال ۸۰ یورو ذکر شد، که نسبت به میزان قبلی ۲۰ یورو افزایش یافته است. همچنین این هزینه برای کودکان شش تا دوازده سال به ۴۰ یورو افزایش پیدا کرده است. اتحادیه اروپا از همه‌ی کشورهای حوزه‌ی شنگن درخواست کرده است که امکانات تکمیل و ارسال الکترونیکی فرم های متقاضیان ویزا را فراهم کنند. مطابق قوانین جدید ویزای شنگن درخواست کنندگان ویزا می توانند ۶ ماه پیش از سفر درخواست ویزا خود را به کنسولگری مربوطه ارائه دهند. (پیش از این درخواست کننده می بایست ۳ ماه پیش از سفر درخواست خود را ارائه کند) همچنین قانون جدیدی وجود دارد مبنی بر اینکه افرادی که مرتباً به اروپا سفر می کنند می توانند درخواست ویزای ۵ ساله بکنند. البته، اخذ این ویزا مشروط بر این است که درخواست کننده از ویزاهای شنگن پیشین خود استفاده قانونی کرده و تمکن مالی کافی نیز داشته باشد.