شهرهای ایتالیا

ایتالیا هم مانند سایر کشورهای جهان از تعداد زیادی شهر کوچک و بزرگ تشکیل شده و اقلیم و آب و هوای آن در شهرهای مختلف، متفاوت است. شما می توانید بر اساس دانشگاه و یا شرایط آب و هوایی مورد نظر خود برای زندگی، یکی از شهرهای این کشور را جهت اقامت و تحصیل خود انتخاب کنید. در ادامه فهرستی از شهرهای ایتالیا آورده شده که از قرار زیر است:

رم       –     میلان   –   ناپل     –     تورین    –  پالرمو

جنوا     –    بولونیا    –  فلورانس  – باری     –   کاتانیا

ونیز       –  ورونا    –   مسینا    –    پادوا     –    تریسته

تارانتو    –  برشا    –     پراتو     –   ریدجو کالابریا     –    مودنا

پارما     –   پروجا    –   رجیو امیلیا      –        لیورنو    –  کالیاری

فوجیا    –    راونا    –    سالرنو   –   ریمینی   –  فرارا

ساساری   –   سیراکوزا   –   پسکارا  –   مونتزا  –    برگامو

لاتینا     –   فورلی   –   فورلی    –  تورنتو    –  جیوگلیانو

ترنی     –   نووارا    –  آنکونا     –  بولزانو   –  پیاچنزا

آندریا     –  اودینه    –   آرتزو    –   چزنا    –     لااسپتزیا

لچه     –     کاتانزارو  –   بارلتا     –   پزارو   –    آلساندریا

بریندیسی  –   پیستویا  –   توره دل گرکو     –     پیزا     –     لوکا

کومو     –   پوتزولی    –   مرسالا   –    ورزه    –    ترویزو

سستوسن جووانی  –   بوستوآرسیتسیو    –    کازوریا  –  گروستو  – گروستو

گیدونیا مونتچلیو    –   گلا      –     آسته     –    چینسلوبالسامو     –     لاکوئیلا

راگوسا   –   کرمونا   –   کووارتوسنت النا

 

نکات مهم تحصیلی در ایتالیا، شهرهای ایتالیا.