سوپر ویزای کانادا

سوپر ویزای کانادا، نوعی ویزای توریستی  مخصوص والدین و یا پدر بزرگ و مادربزرگ افرادی است که  اقامت دائم کانادا دارد. به عبارت دیگر دعوت کننده می‌بایست فرزند و یا نوه درخواست کننده باشد. میزان حداقل حقوق پایه دعوت کننده در کشور کانادا نباید کمتر از ۲۴۰۰۰ دلار در سال باشد؛ مدارک اقامتی و برگه‌های ارزیابی وضعیت مالی و مالیاتی فرد دعوت کننده نیز می بایست حتماً ضمیمه پرونده درخواست سوپر ویزای کانادا شود. همچنین دعوت کننده می بایست بیمه خدمات درمانی فرد متقاضی را حداقل برای یک سال از داخل خاک کانادا پرداخت کند و فرد مدعو باید زیرنظر پزشکان معتمد سفارت مورد معاینه قرار گیرد. تایید کردن توسط پزشک مورد اعتماد سفارت از آن جهت است که سلامت درخواست کننده پیش از ورود به خاک کانادا تایید شود تا اطمینان حاصل شود که دلیل اقامت در کانادا درمان و تحمیل هزینه‌های اضافی به دولت کانادا نباشد. مدت زمان اعتبار تعیین شده برای سوپر ویزای کانادا تا ۱۰ سال است اما از آنجایی که گذرنامه‌های ایرانی بعد از مدت ۵ سال منقضی می شوند، ویزا کانادایی که از این طریق برای درخواست کنندگان ایرانی صادر می شود، پنج ساله است. سوپر ویزای کانادا چند بار ورود است و دارنده آن مجاز است در هر بار ورود حداکثر دو سال در کانادا اقامت داشته باشد. پس از پایان اعتبار گذرنامه متقاضی نیازی به اقدام مجدد نیست و تنها برچسب سوپر ویزا بر روی گذرنامه جدید الصاق می‌شود.