ریجکت ویزای تحصیلی کانادا

عموماً در صورت رد شدن ویزای تحصیلی کانادا، درخواست کننده چنین متنی دریافت می‌کند:

طبق قوانین مهاجرت به کانادا درخواست کننده می بایست تصمیم خود را جهت بازگشت به کشور خود پس از تحصیل در کشور کانادا ثابت کند. شما می بایست به ویزا آفیسر ثابت کنید که واجد شرایط مقررات ویزا طبق بند ۱۲ قانون هستید و علاوه بر این می بایست ثابت کنید که بودجه‌ی کافی جهت پرداخت هزینه های زندگی و هزینه های شهریه خود در کشور کانادا را دارید. بعد از بررسی دقیق همه‌ی مدارکی که برای ما فرستاده‌اید، اینجانب قانع نشدم که شما شرایط دریافت ویزای تحصیلی کانادا را دارا هستید. بنابراین ویزای تحصیلی شما را رد می شود. علت این تصمیم یک یا چند دلیل از دلایل زیر است:

  • شما ثابت نکرده‌اید که بودجه کافی جهت تحصیل، زندگی و بازگشت به کشورتان را دارا هستید.
  • شما بنده را قانع نکرده‌اید که پس از پایان دوره‌ی تحصیلی کشور کانادا را ترک خواهید کرد.
  • مدارک شما ناقص است و تمامی مدارک را ارسال نکرده اید.
  • بر پایه‌ی مدارک و فرم های ارسال شده، اینجانب قانع نشدم که شما تمامی موارد را به طور صحیح کامل کرده باشید.
  • برنامه تحصیل شما در کشور کانادا گنگ است.
  • پیوند های شما با کشور خود از کشور کانادا ضعیف تر است.

 

پناهندگی کانادا، ریجکت ویزای تحصیلی کانادا، ریجکت ویزای تحصیلی کانادا.