رفع ریجکتی ویزای شنگن

وقتی که ویزای شما ریجکت می شود ، نامه ای که دلایل ریجکت و رد درخواست شما را در بر دارد، فرستاده می شود و گزینه های علامت زده شده، عدم قبول آن ها توسط افسر و مسئولین سفارت را نشان می دهند.

اما نکته مثبت اینجاست که به شما این فرصت داده می شود که یک تا دو ماه بعد از دریافت نامه به آن اعتراض کرده و از خود دفاع نمایید، شایان ذکر است که اجباری برای این امر نیست و این امر به تصمیم فرد برمی گردد. یعنی فرد درخواست کننده می تواند اعتراض نکند .

در صورتی که ویزای شما به دلیل نقص مدارک لازم ریجکت شود ، این شانس را دارید که در فرصت دوم با تکمیل مدارک خود و رفع نقایص دوباره درخواست ویزای شنگن خود را ارائه دهید.

هنگام ارائه‌ی نامه به منظور دریافت ویزا در دومین تلاش خود ، می بایست به این نکته توجه کنید که تاریخ آخرین درخواست ، علل ریجکت شدن ویزا و اقدامات خود را بیان کنید.

همچنین هنگام درخواست برای ویزای شنگن، مصاحبه و دلایل ارائه شده شما ثبت می گردد اما چنان چه امر بسیار مهمی نباشد ، مثلاً استفاده از مدارک جعلی، قاچاق و غیره، دلایل و اظهارات شما در بین تمام کشور های حوزه شنگن به اشتراک گذاشته نمی شود.

بنابراین شما می توانید پس از کامل کردن مدارک خود دوباره جهت درخواست ویزا به همان سفارت یا کنسولگری کشور مورد نظر درخواست خود را ارائه کنید. زمان لازم برای این منظور حدود شش ماه است، تا بتوانید با داشتن آمادگی کامل و تمامی مدارک مورد نیاز ویزای شنگن خود را دریافت کنید.