استان کبک، مقررات جدیدی را برای تعدادی از برنامه های مهاجرتی منحصر به فرد خود، از جمله برنامه سرمایه گذاران مهاجرت کبک یا QIIP، پیشنهاد کرده است. برنامه سرمایه گذاری کبک، یا QIIP، تنها برنامه سرمایه گذاری منفعل است که توسط یک استان کانادا در حال حاظر ارائه شده که می تواند به دریافت اقامت دائم کانادا منتهی شود. این برنامه سرمایه گذاری به طور معمول بسیار محبوب است و به طور کلی ظرفیت های پذیرش این روش به سرعت تکمیل می شوند. سال گذشته این برنامه ظرفیتی معادل ۱۹۰۰ پرونده داشت که از این میزان ۱۳۳۰ پرونده از کشور چین و کشورهای حوزه آن و ۵۷۰ پرونده نیز از دیگر کشورها بوده است.

در میان تغییرات معرفی شده در تاریخ ۲۸ مارس، هر دو شرط دارایی خالص و میزان سرمایه گذاری افزایش داده شده است. شرایط قبلی متقاضیان سرمایه گذاری دارایی های خالص ۱.۶ میلیون دلار کانادا و سرمایه گذاری مبلغ ۸۰۰٫۰۰۰ دلار کانادا بود.

 شرایط جدید QIIP بر اساس تغییرات معرفی شده:

– دارایی  خالص  متقاضی به تنهایی و یا همراه با همسر حداقل معادل ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار کانادا  که منشأ تامین آن می بایست از راهای قانونی و قابل اثبات باشد.

– سرمایه گذاری پنج ساله به مبلغ از ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ دلار کانادا که می بایست از طریق یکی از شرکت ها و یا مووسسات مالی و اعتباری تابعه Investissement Québec صورت بگیرد.

سایر شرایط  به مانند قبل عبارتند از: داشتن سن بیشتر از ۱۸ سال، داشتن تجربه مدیریت، قصد اقامت در استان کبک و کسب حداقل امتیاز مورد نظر، تحت سیستم امتیازبندی سرمایه گذاری استان کبک.

در حال حاضر هنوز میزان مبلغ قابل پرداخت برای دریافت تامین مالی سرمایه گذاری از موسسات مالی و اعتباری در دسترس نیست ولی گمانه زنیها حکایت از افزایشی معادل ۵۰٪ دارد. قابل ذکر است که برای آن دسته از متقاضیان علاقه مند که ممکن است با این تغییرات برای اقدام از طریق سرمایه گذاری کبک دیگر واجد شرایط نباشد، استان کبک اعلام نموده که شرایط جدیدی برای برنامه کارآفرینی کبک علام خواهد کرد.

با اینکه این تغییرات می تواند منجر به کمتر شدن واجدین شرایط و به اصطلاح کم تر شدن رقابت برای دسترسی به ظرفیت برای متقاضیان این روش باشد با این حال ممکن است که هنوز هم ظرفیت های موجود به سرعت تکمیل گردند. به همین جهت به متقاضیان علاقه مند پیشنهاد می کنیم که هر چه سریعتر نسبت به تشکیل پرونده و آماده سازی مدارک اقدام نمایند.