انواع ویزای شنگن

چهار نوع ویزای شنگن وجود دارد که این چهار نوع به شرح زیر هستند:

ویزای شنگن نوع: A مقصود از ویزا نوع  A، ویزا ترانزیت است، ویزای ترانزیت به این معنی است که اجازه رفت و آمد در فرودگاه شهری که این ویزا برایش صادر گردیده را دارید. این ویزا اجازه‌ی ورود به شهری که فرودگاه در آن قرار دارد را به شما نمی دهد و به عبارت دیگر می بایست از محدوده‌ی فرودگاه خارج نشوید. این گونه از ویزا بیشتر برای افرادی صادر میشود که می بایست در یکی از شهر های کشور های حوزه‌ی شنگن  خط پروازی خود را تغییر دهند. البته تعداد زیادی از کشورها به این ویزا نیاز ندارند.

ویزای شنگن نوع : B این ویزا که به مدت پنج روز در حوزه شنگن صادر می شود از نوع ترانزیت است؛ اما با این ویزا می توانید از محدوده فرودگاه خارج شوید و پنج روز را در آن کشور اقامت داشته باشید.

ویزای شنگن نوع: C  این ویزا اغلب برای گردشگران یا توریست ها صادر میشود و بین هفت تا پانزده روز دارای اعتبار است.

ویزای شنگن نوع: D  این ویزا با اعتبار شش ماهه صادر می شود و هر بار می توانید نود روز را در حوزه شنگن به بگذرانید.