متقاضیان حرفه و تخصص کبک می بایست از طریق سیستم آنلاین ابراز علاقه جدید کبک ( Quebec’s Expression of Interest [EOI] System) پرونده خود را برای مهاجرت به استان ارسال نمایند. این متقاضیان به دو گروه تقسیم می شوند.

 • گروه اول: متقاضیانی که پیشنهاد شغلی از کارفرمایی در کبک دارند و یا متقاضیانی که در کبک اقامت دارند.
 • گروه دوم: متقاضیانی که در خارج از کبک اقامت دارند.

طبق مقررات منتشر شده گروه اول برای متقاضیانی است که یا پیشنهاد کار از کارفرمای کبکی دارند، یا با هدف کار کردن در استان اقامت دارند و ویزای کار و مدرک تحصیلی از کبک دارند یا ویزای کاری دارند که که برای ۱۲ ماه یا بیشتر اعتبار داشته و سابقه کاری حداقل ۶ ماهه در استان دارند و در حال حاضر نیز به صورت تمام وقت در استان مشغول به کار می باشند. رتبه بندی این گروه اول بر اساس ۷ معیار زیر خواهد بود:

 • سن
 • تحصیلات در کبک
 • سابقه کاری کانادایی و یا سابقه کار از ایالات متحده امریکا
 • مهارت در فرانسه
 • دانش زبان های دیگر (‌انگلیسی)
 • سطح تحصیلات
 • سطح تحصیلات همسر و مهارت زبان فرانسه همسر

متقاضیان این گروه بر اساس امتیازات  ترکیبی که به “انتقال مهارت” معروفند نیز امتیاز کسب خواهند نمود:

 • ترکیب مهارت در زبان فرانسه با سطح تحصیلات ( این می تواند یا برای متقاضی بوده و یا برای همسر- هر کدام امتیاز که بالا تر است)؛
 • ترکیب سطح تحصیلات با سوابق کاری در کانادا و یا ایالات متحده و سطح مهارت در زبان فرانسه
 • ترکیب سابقه کار خارجی با سطح مهارت در زبان فرانسه
 • ترکیپ سابقه کار خارجی با سابقه کاری در کانادا و یا ایالت متحده امریکا و مهارت در زبان فرانسه

گروه دوم برای متقاضیانی است که در کبک اقامت ندارند. متقاضیان رتبه بندی این گروه اول بر اساس ۸ معیار زیر خواهد بود:

 • سن
 • تحصیلات در کبک
 • سابقه کاری کانادایی و یا سابقه کار از ایالات متحده امریکا
 • نوع رشته تحصیلی
 • مهارت در فرانسه
 • دانش زبان های دیگر (‌انگلیسی)
 • سطح تحصیلات
 • سطح تحصیلات همسر و مهارت زبان فرانسه همسر

متقاضیان این گروه نیز، بر اساس امتیازات  ترکیبی که به “انتقال مهارت” معروفند نیز امتیاز کسب خواهند نمود. هرچند هنوز کبک ساختار ترکیبی این امتیازات را مشخص نکرده است.

همانطور که پیشتر نیز در خبر ۱۸ جولای نیز اعلام شده بود، وزارت مهاجرت می تواند که گواهی انتخاب را به متقاضیانی صادر کند که بالاترین امتیازبندی را داشته و یا بر اساس معیارهای انتخابی استان بهترین کاندیدا خواهند بود.