چرا کبک؟

سالانه افراد بسیاری از راه های مختلف جهت ورود و مهاجرت به کبک اقدام می کنند. از جمله برجسته ترین علل انتخاب استان کبک به عنوان مقصدی مناسب می شود به شرایط آسان دریافت اقامت، سطح بالای کیفیت زندگی و هزینه‌ی نسبتاً پایین زندگی در این استان اشاره کرد.

زبان رسمی مردم در ایالت کبک زبان فرانسه است و کار ها در قسمت های مختلف اداری فقط به این زبان قابل پیگیری است. به همین دلیل به این استان پایتخت فرانسوی ها بیرون از فرانسه گفته می شود. افرادی که تمایل به مهاجرت به کبک را دارند می بایست این موضوع را مد نظر قرار دهند که دانش زبان فرانسه کمک فراوانی به موفقیت آن ها در این استان خواهد کرد.

 

تحصیل در استان کبک، نیروی متخصص کبک، چرا کبک؟