ویزای سرمایه گذاری کبک

در شیوه سرمایه گذاری کبک، هیچگونه محدودیتی بابت مدرک زبان، مدارک تحصیلی، سن و … وجود ندارد. به همین دلیل اشخاص با داشتن سرمایه کافی خود خواهند توانست از این راه جهت اقامت کبک اقدام کنند.

 

برنامه‌ی سرمایه گذاری کبک سه شرط اساسی دارد که این سه شرط عبارت اند از:

 

مرحله شرط توضیحات
۱ داشتن ۲ میلیون دلار سرمایه تنها نشان دادن این سرمایه کافی است.این میزان سرمایه می تواند به صورت خانه، آپارتمان، زمین، و یا اوراق بهادار ارائه شود.
۲ قرار دادن ۱٫۲ میلیون دلار را در اختیار دولت این مقدار سرمایه برای مدت ۵ سال به دولت داده می شود و بعد از ۵ سال بدون سود به فرد درخواست کننده بازگردانده می شود.
۳ سابقه‌ی مدیریتی جهت اقدام از طریق سرمایه گذاری، اثبات حداقل ۲ سال سابقه کار مدیریتی در ۵ سال اخیر لازم است.

اقامت کانادا، ویزای سرمایه گذاری کبک.