ویزای خود اشتغالی کبک

 

در طرح های خود اشتغالی استان کبک، درخواست کنندگان با در نظر گرفتن معیارهایی از جمله میزان تحصیلات، داشتن مدرک زبان، سابقه‌ی کاری، تمکن مالی و سن می بایست حداقل امتیاز لازم را کسب کنند. در این نظام اشخاص مجرد جهت ورود به کانادا، ۴۴ امتیاز و اشخاص متاهل می بایست ۵۱ امتیاز کسب کنند.

نحوه امتیاز بندی برنامه خود اشتغالی استان کبک را می توان در جدولی که در ادامه می آید که توسط کارشناسان هوگوتراول نوشته شده است، بررسی کرد.

معیار ها اشخاص مجرد اشخاص متاهل
میزان تحصیلات تا امتیاز ۱۲ تا امتیاز ۱۵
سابقه‌ی کاری تا امتیاز ۱۶ تا امتیاز ۱۶
سن تا امتیاز ۱۰ تا امتیاز ۱۳
مدرک زبان انگلیسی یا فرانسه تا امتیاز ۲۲ تا امتیاز ۲۸
میزان دارایی تا امتیاز ۶ تا امتیاز ۶
تمکن مالی تا امتیاز ۱ تا امتیاز ۱
داشتن اقوام در استان کبک تا امتیاز ۸ تا امتیاز ۸
میزان سازگاری با جامعه کبک تا امتیاز ۶ تا امتیاز ۶
امتیاز قبولی مجموعاً ۴۴ امتیاز مجموعاً ۵۱ امتیاز

 

در طرح خود اشتغالی استان کبک، شخص می بایست مبلغی را به یک موسسه‌ی مالی واقع شده در ناحیه ای که می خواهد بیزنس یا تجارت خود را شروع کند، واریز نماید.

 

بیرون از شهر مونترال: ۲۵۰۰۰ دلار کانادا

داخل کلانشهر مونترال: ۵۰۰۰۰ دلار کانادا

 

ویزای خود اشتغالی کبک، ویزای خود اشتغالی کبک.