دوره های زبان در کانادا

یکی از راه های ورود به کشور کانادا، طی کردن دوره های آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه ها یا موسسه های این کشور است. نحوه یادگیری زبان انگلیسی در کانادا خلاقانه و به صورت کار گروهی است. به عبارت دیگر زبان آموز، سوای یادگیری زبان، به کار بردن آن در زندگی روزمره را نیز یاد می گیرد. به دلیل چند فرهنگی بودن کلاس های زبان در این کشور، که در آن زبان آموزان از کشورهای مختلف جهان با فرهنگ های مختلف شرکت می کنند، اشخاص زبان انگلیسی را در محیطی کاملاً دوستانه و بین المللی فرا می گیرند. دوره های آموزشی زبان در کانادا بسیار متنوع بوده و اشخاصی که قصد فراگیری زبان را در این کشور دارند، می توانند دوره‌ی مورد علاقه خود را از بین دوره های آموزشی گوناگون انتخاب کنند.

 

CELPIP، دوره های زبان در کانادا.