تحصیل در کانادا بدون مدرک زبان

با اینکه تمامی دانشگاه های کانادا نمره‌ی زبان ۶.۵ آکادمیک آیلتس یا معادل آن در آزمون هایی نظیر, CELPIP,CAEL, TOEFL iBT را جهت ورود مستقیم به دوره های دانشگاهی خود لازم دارند اما راه‌هایی جهت تحصیل در کشور کانادا بدون داشتن مدرک زبان یا با مدرک زبان پایینتر از نمره‌ی مورد نیاز وجود دارد تا افراد بتوانند به صورت مشروط پذیرفته شوند. مقصود از مشروط اینجا این است که دانشجو دوره‌ی آکادمیک دانشگاه یا کالج را بگذراند اما شرط ورود به این دوره ها، داشتن نمره و یا سطح زبان مد نظر دانشگاه است.

بعضی از دانشگاه ها یا کالج ها دوره های زبان پیش نیاز خود را درهمان مرکز برگزار میکنند و بعضی دیگر با موسسات زبان همکار خود کار می کنند و فرد با ارائه کارنامه از موسسه زبان مورد نظر می تواند دوره آکادمیک خود را آغاز کند. دانشگاه ها یا کالج هایی که پذیرش مشروط دارند در پایان دوره‌ی زبان و کامل شدن پیش نیاز زبان اغلب دیگر به کارنامه آیلتس یا تافل برای پذیرش در دوره آکادمیک نیازی ندارند.

 

تحصیل در کانادا بدون مدرک زبان.